Buigt de inspecteur der belastingen voor Dana?


Deze brief is er één in een briefwisseling tussen Dana en de belastingdienst. Om een en ander goed te kunnen volgen is het slim onderstaande eerst even te lezen:

Het begon met een liefdesverklaring van Dana:

Die liefdevol beantwoord werd door de vervangend belastinginspecteur:

Maar of Dana daar zo blij mee was.....

Geachte Mevrouw Dana,

In reactie op uw schrijven dd 18 september 2020 bericht ik u het volgende:

Ik begrijp dat mijn collega u heeft verontrust met zijn brief, betreffende de voorwaardelijke aanslag.

Uw schrijven hierover heeft een dusdanige schokgolf veroorzaakt op onze afdeling dat ik u, bij wijze van hoge uitzondering op zaterdag, in mijn vakantie, beantwoord, middels deze brief.

Klaarblijkelijk is mijn collega niet voldoende op de hoogte van de reglementen van de belastingdienst.

Personen van uw statuur zijn vrijgesteld van belastingen, en mogen nimmer blootgesteld worden aan dwang.

Ik kan mij niet anders voorstellen, dan dat u baalde van het besluit dat mijn collega nam.

U zegt zelfs een advocaat in de armen te willen nemen.

Bent u op de hoogte dat mijn scholing de advocatuur betreft..?

Uw eerdere schrijven was mij dan ook op het lijf geschreven.

Ik begrijp als geen ander dat u, noch de belastingdienst, erbij gebaat zijn u te dwingen tot het blijven schrijven van onzinverhaaltjes.

Wanneer dit zou leiden tot een blokkade uwerzijds zijn de gevolgen niet te overzien!

U begrijpt: in deze tijden van cirisis, en rondwarende virussen kunnen wij ons deze ramp niet veroorloven.

Ik kan u dan ook niet benadrukken hoezeer ik (om het duidelijk samen te vatten) baal van de actie van mijn collega.

Niet alleen heeft hij mijn correspondentie gelezen, hij heeft u danig beledigd.

Dit had vanzelfsprekend nooit mogen gebeuren! Lezend dat uw woede dusdanig groot was dat uw epistel niet meer in een schrijfuitdaging paste was uiterst pijnlijk.

De betreffende collega is ernstig aangesproken op zijn gedrag.

Wij hopen u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest, alsmede te hebben ingelicht.

Met nederige groet,

Uw belastinginspecteur.

Bij "toeval" is in deze brief twee maal het, in stukjes gehakte, woord Kannibaal gebruikt, en bevat de brief exact 280 woorden. Hij past daarmee binnen de uitdaging van september: