Γ—

Yoors


Inloggen
Γ—

Yoors


#

0 volgers
notifications_noneadd

Permission Machine - Holland Hoogte afpersing


Illustratie naar aanleiding van deze post: https://yoo.rs/henkjan.de-krijger/blog/kannie-waar-zijn-1549615127.html?Ysid=1
martine
Da's een leuke illustratie om straks bij mijn uitspraak te zetten! En dan zal ik braaf de bron vermelden πŸ˜‚
Heb je voor mij een versie met je naam erin?
15-02-2019 10:58
15-02-2019 10:58 β€’ Reageer
Auke de Boer
Moet je royalties voor vragen.. πŸ˜‚

11-02-2019 06:51
11-02-2019 06:51 β€’ 1 reactie β€’ Reageer
Domz
Auke de Boer hahahah ja ik schakel Hollands Hoogte meteen in
11-02-2019 15:43
11-02-2019 15:43 β€’ Reageer
Mirelle-Creametkids
Knap getekend!!πŸ‘
10-02-2019 20:07
10-02-2019 20:07 β€’ 1 reactie β€’ Reageer
Domz
Mirelle-Creametkids dankje β˜ΊοΈ
11-02-2019 15:42
11-02-2019 15:42 β€’ Reageer
Henkjan de Krijger
Top ik ga deze delen. Kun je link klikbaar maken door tegel op te nemen in je post? Vraag even aan B. 
10-02-2019 19:20
10-02-2019 19:20 β€’ Reageer
Dewaputra
Leuk gedaan! πŸ‘
10-02-2019 12:40
10-02-2019 12:40 β€’ 1 reactie β€’ Reageer
Domz
Dewaputra dankje 
11-02-2019 15:42
11-02-2019 15:42 β€’ Reageer