#Begrip


Mensen zullen pas iets
volledig kunnen
begrijpen als het hun
zelf overkomt