Wat is isbn?


ISBN staat voor International Standard Book Number (Internationaal Standaard Boek Nummer). Om je boek herkenbaar te maken, wordt er gewerkt met een ISBN, een zogenaamde unieke identificatiecode. Deze identificatiecode bestaat uit 13 cijfers en een unieke streepjescode. Zonder dit identificatienummer kun je geen boek uitgeven. Dus wil je een boek publiceren, moet je altijd een ISBN aanvragen. Het doel van het ISBN, is dat elke titel snel en eenvoudig terug te vinden is in databestanden. Dat nummer vormt voor boekverkopers het bestelnummer van het boek waarmee informatie over de titel opgevraagd kan worden en bestellingen geplaatst kunnen worden.

Isbn aanvragen

Je kunt een ISBN aanvragen op verschillende manieren:

 •  Bij een uitgever
 • Bij het bureau ISBN wanneer je jezelf registreert als uitgever, dat is financieel aantrekkelijk wanneer je veel boeken wil gaan uitgeven in de toekomst

Isbn 

Dit identificatienummer bestaat uit:

 • Het landnummer (voor Nederland is dat 90)
 • Het uitgeversnummer (hoe meer boeken een uitgever uitgeeft, hoe korter dit nummer)
 • Het boeknummer
 • Het controlecijfer

Isbn identificatie

ISBN is een handige tool voor partijen die betrokken zijn bij het uitgeven, distribueren en verkopen van boeken. Zij gebruiken dat nummer voor verschillende zaken, waaronder:

 • Bestel- en voorraadadministratie.
 • Planning van een project en bij het traceren van artikelen binnen het uitgeversfonds of het boekhandelsassortiment.
 • Verschaffen van verkoopadministratie en bij (uitleen)statistieken.
 • Het onderscheiden van verschillende fysieke vormen en afwijkende versies van een bepaald werk.
 • de communicatie tussen de verschillende partijen (omdat ze hetzelfde nummer gebruiken)

Meerdere uitgevers

Wanneer meerdere uitgevers aan 1 boek werken, dan spreekt men van een copublicatie. In dat geval wordt er ook meestal maar 1 ISBN toegekend. Wanneer een boek door meerdere uitgevers, in verschillende talen wordt uitgegeven, dan gaat men spreken van een coproductie. Hier hanteert iedere uitgever zijn eigen ISBN.