Het begin van Statiegeld


Iedereen kent het wel Statiegeld, het wordt soms ook wel Stageld of consigne genoemd. Als je een product koopt wordt er een klein bedrag extra in rekening gebracht voor de verpakking, die je terug krijgt wanneer je de lege verpakking weer inlevert. Het is ooit ingevoerd om de verpakkingskosten voor de leveranciers van verpakkingsmateriaal zo laag mogelijk te houden. Iedereen kent nog wel de glazen flessen van de melkboer die van 1950 tm 1980 gebruikt werden, in sommige gevallen werd er ook op potten statiegeld geheven. Doordat de kosten voor het produceren van glas omlaag ging was het niet meer rendabel om statiegeld te heffen op flessen en potten. Rond 1980 werd het gebruikt glas vooral ingezameld via de inmiddels bekende glasbak. Hierna wordt het glas opnieuw omgesmolten tot nieuw glas. Het voordeel hiervan is dat er minder water gebruikt wordt om de flessen schoon te spoelen, en opnieuw te vullen. Tevens heb je bij transport veel minder ruimte nodig en is het minder milieubelastend. Het begon dus allemaal met de Statiegeld op de Melkfles! 

Melkfles


De ouderwetse melkfles is vervangen door het melkpak
en zo verdween deze vorm van statiegeld.

Het statiegeld deed opnieuw zijn intrede bij de plastic petflessen voor frisdranken.

Tijdens het gulden tijdperk voor 2001 bedraagde het bedrag aan statiegeld in Nederland f 1,= omgerekend € 0,45.

Sinds eind 2001 bedraagt het statiegeld bedrag € 0,25.
 


 

Wetgeving


Er is in 2006 in Nederland een wet aangenomen waarmee een statiegeld verplichting zou gaan gelden op nagenoeg alle (niet kartonnen) drankverpakkingen. De betreffende artikelen zijn nooit van kracht verklaard, maar zouden gaan gelden als het bedrijfsleven er niet in zou slagen hogere recycling cijfers te realiseren en de hoeveelheid zwerfafval terug te dringen. Volgens de toenmalige staatssecretaris Atsma waren die doelstellingen in zicht en kon als beloning het geldende statiegeld op grote plastic flessen juist worden afgeschaft. De vereniging van Nederlandse gemeenten reageerde kritisch op dit plan. Op 7 maart 2012 vond in de tweede kamer een algemeen overleg plaats over de afvalbrief van staatssecretaris Atsma. Hierin werd voorgesteld dat statiegeld afgeschaft zou worden. De kamer was echter nog verdeeld hierover. Zo gaf het CDA aan dat statiegeld pas afgeschaft kan worden als het nieuwe systeem blijkt te werken. Het verpakkende bedrijfsleven moet voldoen aan alle eisen uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Dit bleek op diverse punten nog niet het geval. Staatssecretaris Mansveld staat daarom afschaffen van statiegeld in 2014 nog niet toe.

Lobbyisten onthuld

Nadat staatssecretaris Atsma in maart 2012 uit een rapport van de Wageningen Universiteit had geciteerd dat het statiegeldsysteem voor plasticflessen "peperduur" zou zijn in de hoop het afgeschaft te krijgen, wezen voorstanders van statiegeld direct op onzorgvuldigheden in de berekeningen van het Wageningse onderzoek. Waarna een reeks klachten ingediend werden bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Wageningen Universiteit. 

 

Statiegeld op kleine flesjes en blikjes

In April 2018 diende de Partij voor de Dieren een motie in in de Tweede kamer met de vraag om statiegeld uit te breiden naar (kleine) plastic flesjes en metalen blikjes. Dit zou zwerfafval met 70 tot 90% kunnen verminderen. Deze motie werd gesteund door de Statiegeldalliantie die inmiddels bestaat uit meer dan 850 Belgische en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden, en bedrijven, 350 van de 380 Nederlandse gemeenten en 20 van de 21 waterschappen. Bij een onderzoek van Radar Testpanel begin 2018 gaf 80% van de ondervraagden aan voor uitbreiding van statiegeld op blikjes en flesjes te zijn. Bij een enquete uitgevoerd door de Consumentenbond in begin 2018 reageerde 84% positief op de uitbreiding voor kleine flesjes en 75% steunt de uitbreiding van statiegeld op blikjes. Ook uit een onderzoek van EenVandaag onder 33.270 leden bleek 78% voorstander te zijn van statiegeld op kleine petflessen en blikjes.

Als antwoord op de motie liet staatssecretaris Stientje van Veldhoven weten dat statiegeld op kleine flesjes met een 10 tot 15 cent retourpremie in 2021 wordt ingevoerd, tenzij de verpakkingsindustrie er voor die tijd in slaagt de hoeveelheid plastic flesjes in het zwerfafval te verminderen. Over blikjes die het grootste deel van het zwerfafval blijken te zijn, liet zij weten dat afspraken over de blikjes politiek en bij bedrijfsleven niet haalbaar zijn. 

Overige landen: In Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen, IJsland, Kroatie, Schotland, Verenigd  Koninkrijk, Estland, Litouwen, en een aantal Amerikaansen en Australische staten wordt al jaren statiegeld geheven op blikjes. In Noorwegen word gemiddeld ongeveer 95% van alle blikjes ingezameld, in Duitsland ongeveer 96%.

Dit artikel is naar eigen inzicht ingekort, en is afkomstig van Wikipedia. 

Hieronder kunnen je vrienden zich aanmelden. Jullie krijgen beiden gelijk een beloning van 125 Yp. Je kunt het helemaal bewerken en op maat maken.Weghalen is ook heel eenvoudig met het rode kruisje als je er met je muis op gaat staan.

Welkom op mijn post hij is met veel liefde en enthousiasme gemaakt! Yoo.rs is een fairshare content platform. Ik vind dat echt te gek! Meld je ook gratis en eenvoudig aan en krijg gelijk volledige toegang tot Yoors. Geen advertenties of reclame.