Wonen op niveau


#zeespiegelstijging #klimaatverandering#nederland#opinie 

Zeespiegelstijging in Nederland

Veel onderzoekers wijzen al jaren op de gevaren van zeespiegelstijging. In 2020 zijn laaggelegen gebieden in de wereld al daadwerkelijk bedreigt door overstroming als gevolg van zeespiegelstijging, bijvoorbeeld landen als Bangladesh en diverse atollen (laaggelegen eilanden die ontstaan zijn uit vulkaanvorming in de stille zuidzee).

Maar wat betekent zeespiegelstijging voor een land als Nederland? Kunnen we de dijken nog verder verhogen? Misschien een tweede Deltaplan opstarten? Of zijn er andere maatregelen te treffen om de dreigende zondvloed in (west) Nederland te voorkomen? Een waarschuwing vooraf; het ziet er niet echt zonnig uit.

Zeespiegelstijging als natuurlijke tijdbom

Mensen krijgen het al snel benauwd wanneer ze zich indenken te moeten wonen in een aardbevingsgevoelige locatie zoals San Francisco. Deze grote stad in het westen van Amerika is gebouwd boven op de San Andreas breuklijn, één van de actiefste breuklijnen op aarde. Hier is het geen kwestie óf er een allesverwoestende aardbeving komt, maar wanneer. Wie wil daar nou wonen? Dat vragen ook veel randstedelingen zich af die zelf echter zes meter of meer onder Nieuw Amsterdams Peil (NAP) wonen. Voor de duidelijkheid; dat betekent dat je je eigenlijk op zes meter diepte op de zeebodem bevind.Land van dijken en gemalen

Een groot deel van Nederland is gelegen onder zeeniveau. Tot zover geen nieuws onder de zon. Dit betreft grofweg de provincies Zeeland, Zuid- en Noord Holland, Utrecht, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe en een groot deel van Overijssel en Gelderland. De grootste metropool (Randstad) én de economische motor van Nederland ligt binnen deze gevarenzone. Enkel een ingenieus systeem van dijken, ringvaarten, boezems en gemalen zorgen er voor dat het hier nu droog blijft. De vraag is hoelang dit het geval blijft wanneer we rekening houden met de voorspelde stijging van de zeespiegel in combinatie met bodemdaling die hier ook plaats vindt.

Gevolgen klimaatverandering voor de Nederlandse delta

Het grootste potentiële probleem in deze laaggelegen Delta ontstaat eigenlijk door de techniek die ons eeuwenlang juist droge voeten heeft bezorgd. En waardoor we zelfs in staat waren om nieuw land te maken waar voorheen zee was. De techniek van het omdijken en vervolgens dit omdijkte land droog te leggen door water via een systeem van ringvaarten en gemalen naar de zee te pompen. Wanneer we dit blijven doen bij een stijgende zeespiegel en dalende bodem, pompen we echter al snel zout kwelwater binnen de dijken omdat de druk van het zoute water toeneemt. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de landbouw en drinkwatervoorziening binnendijks. Veel polders worden hierdoor snel onleefbaar of economisch niet langer rendabel. Het kan eenvoudigweg niet meer uit om deze 'badkuipen' nog langer leeg te blijven pompen.Zeespiegel stijgt sneller dan verwacht

Wetenschappers van het KNMI houden er rekening mee dat de zeespiegel in 2100 met mogelijk 292 centimeter zal stijgen. Dat is bijna drie meter. En het stopt daarna niet. Zelfs bij één meter stijging zullen de laagst gelegen polders al onder water lopen. Wanneer is het dan zover.  Dat die catastrofale zeespiegelstijging van minimaal één meter een feit is? 2050? 2030? Niemand die dat blijkbaar weet of kan inschatten. Ik vind het raar dat dit nog in geen enkel maatschappelijk debat ook maar wordt genoemd. Terwijl dit zulke enorm grote gevolgen heeft. Niet alleen voor Nederland, maar ook voor andere laaggelegen regio's zoals Vlaanderen, Noord Duitsland en Londen. Ik hoor vooral; de volgende crisis komt eraan, de stijging van de huizenprijzen neemt iets af.

Beide zal zeker het geval zijn wanneer de eerste polder onderloopt denk ik dan...

Plan B voor Nederland

Is het écht zo erg? Volgens veel wetenschappers die werken aan een plan B voor Nederland wel. Volgens hen staat vast dat Nederland haar toekomst inmiddels niet meer zelf in de hand heeft. Nederland in zijn huidige vorm is volledig afhankelijk van het slagen, of falen, van het internationale klimaatbeleid. Omdat het hoogst onzeker is of op die tafel resultaten worden geboekt vinden de experts dat we als land een volwaardig plan B moeten hebben.

Hoe ziet dit plan er dan uit? Gaan we de palen van onze mooie historische Amsterdamse huizen verhogen, drijvende huizen maken, woonboten misschien? 

Nou nee.

Wetenschappers van het instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek (IMAU) van de Universiteit van Utrecht stellen  'dat we een gecontroleerde terugtrekking op termijn moeten overwegen'

Ook glacioloog en docent klimaatverandering Michiel Helsen roept op tot een maatschappelijke discussie: 'Is wonen onder zeeniveau nog wel verantwoord? Want op termijn is het mogelijk dat we West Nederland niet kunnen behouden'. Ook in deze aan te bevelen VPRO Tegenlicht documentaire over het onderwerp is land prijs geven aan zee de meest waarschijnlijke optie in de nabije toekomst. 

Kill your darlings.


Struisvogelpolitiek

 Djezus. Al met al serieuze shit. Ik hoor er niemand over in Nederland of België.

Is dit 'the Elephant in the room' die niemand aan tafel wil zien zitten of hebben we last van ons reptielenbrein dat zegt; als je er nu geen last van hebt, waarom dan moeilijk doen? Of erger, doen we de hele situatie maar heel Trumpiaans af als Fake News.

Misschien is het gewoon zo onvoorstelbaar dat we er niet over wíllen nadenken en moet het water ons eerst letterlijk tot aan de lippen staan? Ik weet het echt niet, maar als ik een gelukkige eigenaar zou zijn van een mooi grachtengordel pand in onze (huidige) hoofdstad of een leuk pakket aan dividente aandelen in zeg, Schiphol KLM (-5 N.A.P) zou ik per direct aan risicospreiding gaan doen met deze wetenschap...

Want wie wil er nog investeren in een potentieel risicogebied?

De volgende post wordt vrolijker. Beloofd.

© Zoet Hongaars Leven

Comment and receive 25 YP 25
Hello people, it's nice to meet them:D
#iamnewhere Hello friends is my first time here, I just graduated from lawyer, i am very interested in penal area and the criminology . My friends always tell me that I am their messiah I will be the one who will get them out of hahaha trouble (and I hope to do it) But not only do I dedicate myself to that, I also have my musician side , i play my music keyboard and i try to do video game covers and my own personal content. I like to read and play graphic novels games. I love watching horror movies especially genre “Found footage” and lately I'm learning to illustrate! I think that many of us who have a profession as a lawyer, accountant, doctor or engineer have in the background an artistic side that wants to manifest, that is why I do not miss the opportunity to be alive and learn new skills and be able to combine them. (:
Comment and receive 25 YP 25
The risks involved in opting for a cheap term paper service
You might have come across advertisements about cheap term papers and research papers. Unfortunately, as most students live on a budget, they get tempted by the offer. But you must not, ideally, go in for a cheap writing service. Academic documents, especially term papers, are of high importance, and hence, cheap essay writing service  cannot afford to take a chance with them. There are various risks involved in choosing writing services that offer cheap academic papers. Being aware of those risks would help you in making a better choice. The importance of choosing a good term paper writing service There are numerous term paper services offering various kinds of assistance with all parts of term paper documents. You will come across many websites claiming to be the best in the industry and the cheapest at the same time. But be advised that, at least when it comes to academic writing, ‘the cheapest’ can never be ‘the best. You can logically ascertain that no expert writer would offer his, or her, services cheap. So, those who offer cheap term papers must be compromising on a lot of vital factors. Listed below are a few things which essay writer might be forced to make do with if you choose a cheap writing service. • Poor language: Skillful use of words and flawless language is very important for the purpose of preparing a term paper. Spelling mistakes, grammatical errors, and poorly framed sentences can ruin your paper. • Poor presentation: The success of a term paper depends largely on the effective presentation methods. The way the points are organized, the way the best ones are highlighted and the less prominent ones supported by better ones matter a lot in a term paper. • Plagiarized content: Good writers are, undoubtedly, very expensive. And if you are offered a cheap term paper, it is apparent that someone has been paid a very low fee for that; and, more than often, someone who writes for a low fee won’t be a very good writer. So, they will not be able to put together original information and would resort to copying and pasting materials from other articles. And the one who gets accused of plagiarism would be essay writer cheap, as it is your paper. • Missed deadline: Someone who takes a low fee for their work will be managing multiple tasks to make their living. There are more chances of your writer missing the deadline of your project if he is multi-tasking. Cheap research papers or papers might sound appealing but it is usually more trouble than help. If you are short of funds, it would be a better idea to find a credible firm and ask them for a good price for the service you wish to avail of, than to go in for cheap writers. We also offer help with term paper topics in all subjects ranging from arts to economics paper topics, research papers, essay and process paper ideas, and so on. We also offer custom term papers, prepared by highly experienced and qualified professional writers. We also offer a 100% plagiarism-free guarantee on all the work that goes out of our firm. Needless to say we do not have a ‘cheap term paper’ to offer. But we will be glad to work out a price that suits essay writer free for the assistance you need.39 comments