Geweldloze Communicatie in jezelf (NVC deel 3)


geweldloze

NVC in onszelf, vraagt om een transformatie in het beoordelen van mensen op wat ze doen. 'Jij bent egoïstisch' wordt dan 'Ik zie dat je erg veel aandacht geeft aan jouw eigen behoeften.'

Er zijn 4 gevoelens die ons waarschuwen voor het feit dat we denken op een manier die bijdraagt tot geweld. Als we deze gevoelens voelen, kunnen we hen gebruiken als een signaal, een waarschuwing.

  1. boosheid
  2. depressie
  3. schuld
  4. schaamte

Deze gevoelens geven weer dat we denken op een manier om gehoorzaam te zijn aan autoriteit. Deze manier wordt ons al sinds duizenden jaren aangeleerd.

Wordt wakker, zegt Marshall Rosenberg, en transformeer het denken naar een manier om vrede te brengen op de wereld.

Boosheid

geweldloze

Boosheid vertelt ons dat we niet verbonden zijn met onze behoeften. De oorzaak is een manier van denken die boosheid creëert. Check eens: Wat zeg je tegen jezelf? Wil je de persoon straffen (voor hoe je je nu voelt)?

Deze manier van denken, is een vertekende uiting van een onvervulde behoefte. De oplossing lig in het jezelf terug verbinden met jouw behoeften. Wat deed die persoon of wat zei die persoon die me kwaad maakte? Wat zei ik tegen mezelf? Welke behoefte zit er achter de boosheid?

Stop / Adem / Erken het denken / Check de behoefte

Het vraagt wat tijd om dit te veranderen. Besef dat wat je er snel uit smijt, vaak niet het meest aangewezen is om te zeggen.

Als we boos zijn op onszelf (bv 'Ik ben stom' of 'Ik ben geen goede moeder' of ...) dan veroordelen we jezelf op een manier die jou wijs maakt dat er iets mis is met jou. Dit is niet goed voor je welzijn, niet gezond voor je lichaam. Eigenlijk rouw je dan omdat je niet verbonden zijn met jouw behoeften. Ook deze manier van denken kan je omvormen.

Jezelf vergeven, is een eerste stap. Welke behoefte werd er niet ontmoet door je zo te gedragen? De behoefte achter het gedrag opmerken, laat je ook zien dat je geen slecht persoon bent, maar dat je deed wat je deed omdat een behoefte niet werd gezien, niet werd erkend...

De behoefte die we trachtten de vervullen, is vaak de behoefte die niet werd vervuld (waardoor we boos werden.)

Depressie

Depressie wordt volgens Marshall Rosenberg gecreëerd door mensen die zichzelf veroordelen. Het komt voort vanuit een maatschappij waar een denken in termen van goed of fout wordt aangeleerd. Denken dat er iets mis is met ons, is een eenvoudige, een vertrouwde gedachte. “Ik ben een mislukkeling' of 'Ik ben niets waard' of …

We werden getraind om zo te denken om aardige, levenloze mensen te zijn. Aan de basis van dit denken, ligt een onvervulde behoefte, zegt Marshall Rosenberg. NVC wil mensen ondersteunen in het mens-zijn, in een leven leiden dat ze willen leiden, ipv van een leven, voorgekauwd door de maatschappij. Onze behoeften liggen aan de basis van deze 'taal van het leven'.

geweldloze

Schuldgevoelens

Het is belangrijk om je te bevrijden van de gedachte dat we de gevoelens van anderen veroorzaken, als we willen genieten van het mens-zijn. Verantwoordelijkheid is hierin erg belangrijk. We moeten durven zien waar we verantwoordelijk voor zijn en waarvoor niet. Want als we deze zaken verwarren, dan kunnen we slachtoffer worden van schuldgevoelens.

Als ouder kan je aan jouw bv. kind zeggen: 'Het doet me pijn wanneer je dit of dat niet doet.' Hiermee kan je schuldgevoelens creëren. Maar het kind is niet verantwoordelijk voor die pijn. Dat ben jezelf door jouw gedachten over wat hoort en niet hoort, door de gedachte te 'weten' wat goed is en wat slecht.

We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen gevoelens, en niet voor de gevoelens van anderen. We zijn ook verantwoordelijk voor onze eigen daden,. Iedere persoon is verantwoordelijk voor wat hij zegt en doet. En zelf ben je verantwoordelijk voor hoe je de zaken ontvangt.

Het doel in ons leven is niet om perfect te zijn, zegt Marshall Rosenberg. Het doel in ons leven is 'to be less stupid'. Laten we dus leren van onze beperkingen zonder onszelf te haten noch te veroordelen.

Het leven leiden dat we willen leiden

Het doel van NVC is ervoor zorgen dat mensen het leven leiden dat ze willen leiden, ipv van een leven, voorgekauwd of opgelegd door de maatschappij, door cultuur. En dit wordt mogelijk door te weten hoe om te gaan met de boodschappen die onze weg opkomen, zodat we nooit andere mensen de macht geven om ons te ontmenselijken. Door ons te trainen om onze kracht niet weg te geven aan andere mensen.

Wat durf je niet zeggen? Ben je bang wat anderen van jou gaan denken? Dan geef je jouw kracht weg. Leren te (re)ageren op mensen hun reacties, geeft ons veiligheid, niet door hoe op ons reageren. We hebben steeds een keuze in hoe we reageren. Geef nooit organisaties en de mensen erin de macht om jou te laten rebelleren, noch te laten gehoorzamen. Hoe kies je om te leven desondanks de manier waarop mensen op jou reageren? Door te leven naar jouw eigen waarden en normen.

Organisaties en structuren werden ontworpen zodat mensen zouden gehoorzamen aan autoriteit. Probeer hun menselijkheid te zien, zelfs wanneer ze je benaderen in een taal die niet geweldloos is en veroordelend is, zelfs wanneer ze de macht hebben in een organisatie waar geen plaats is voor mededogen.

geweldloze

Nawoord

Mooi vind ik het wel. Taal is vaak een manier om mensen te over-poweren, … Uit taal klinkt vaak een veroordeling door. Taal kan jou het gevoel geven niet goed genoeg te zijn, slecht te zijn, door de woorden die gekozen worden. Taal geeft vaak weer wat mensen over jou denken zonder dat ze echt zeggen wat ze denken. Taal is een manier om te straffen én te belonen.

Hoe wil jij mensen benaderen met taal? Wil jij soms iemand straffen door de woorden die je gebruikt omdat je gekwetst bent? En wil je zo wel communiceren? Wil je zo in verbinding gaan? Als je dat niet wilt, neem dan jouw verantwoordelijkheid en wees bewust van de manier waarop je communiceert. Maak je een fout? Veroordeel dan jezelf niet. En blijf proberen... Rome wasn't built in a day.

Zijn mensen vijandig, grof, … in hun taal naar jou toe. Realiseer je dan dat ze zo reageren omdat er ergens een behoefte niet werd beantwoord en omdat ze - net als jou - getraind zijn om hierop veroordelend te reageren... Wees de persoon die je wenst te zijn. Daar heb je controle over! Laat je niet neerhalen door hun woorden. De keuze van hun woorden en de manier waarop ze iets zeggen (of niet) zegt meer over hen dan over jou.

(Dit was deel 3 uit een reeks van 10 posts.)

Volgende post

"Hoe kunnen we eerlijk zijn tegen elkaar zonder kritiek, verwijten en beschuldigingen? Eerlijkheid in NVC = onthullen wat er leeft in ons zonder kritiek te uiten op de andere"

Wil je alles uit de mond van Marshall Rosenberg horen, dan kan je hier de gratis sessies volgen op youtube. Het is een reeks van 9 sessies: Online Cursus NVC

#geweldlozecommunicatie #nonviolentcommunication #empathie #authentiekcommuniceren