Er is door "onze" regering een ander Nederland gecreeërd.


Ons mooie Nederland is door wanbeleid vanuit Den Haag niet meer hetzelfde Nederland.

De vrijheid van geloof en ook de vrijheid van meningsuiting wordt door een bepaalde cultuur bedreigt. Een cultuur die niets heeft met vrijheid van geloof, vrijheid van meningsuiting en gelijke rechten van vrouwen.

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/.../

Ons Nederland waar we tolerant zijn, en waar ook de tolerantie tegen homo’s nu wordt aangevallen. We zijn zelfs zo tolerant dat we vergeten om op te komen voor onze eigen Nederlandse identiteit, cultuur en tradities, en nu ook die tolerantie wordt aangevallen lijkt het of we teruggaan in de tijd…

https://www.gelderlander.nl/binnenlan.../

Ons Nederland waar meisjes van fietsen afgetrokken worden,

https://www.telegraaf.nl/nieuws/29910...

Waar jongeren ontvoerd worden en hun bankrekening moeten plunderen,

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/.../

Waar scholen zich voorbereiden op een nog grotere toestroom van buitenlandse kinderen, mede ook door het getekende Marrakeshverdrag,

https://www.gelderlander.nl/binnenlan.../

Waar “onze” regering de islam promoot en verdedigt terwijl je, zo blijkt, er niet zonder gevaar uit kan stappen. Mijns inziens dus iets waar je nooit aan zou moeten beginnen…

https://www.gelderlander.nl/buitenlan.../

Waar ouderen thuis steeds vaker overvallen worden,

https://www.gelderlander.nl/binnenlan.../

Ons Nederland dat door de inbreng van vele niet-westerse immigranten steeds minder leefbaar wordt, waar overal tekorten zijn ontstaan en waar iedereen alert is en er zelfs onder jongeren een grote burn-out epidemie ontstaat.

“Onze” regering, die mijns inziens geen enkele binding meer heeft met- en beslissingen neemt tegen de wil in van de bevolking heeft een Nederland gecreëerd dat chaotisch, onveilig en vaak ook gewelddadig is.

Met het oog op de wereldpolitiek (EU/VN) die onze regering slaafs volgt, en die ons nog heel veel meer niet-westerse mensen brengt wordt het mijns inziens niet veiliger maar eerder nog onveiliger in Nederland, met dank aan de Rutte kabinetten die de grenzen openlaten en voor meer immigratie zijn.

Ik hoop dat iedereen die zich door “onze” regering benadeelt voelt, die minder prettig leeft door de door de regering gecreëerde leefomstandigheden in uw buurt zich komend weekend, al dan niet in een geel hesje, aansluit bij diegenen in gele hesjes en meelopen om hun ongenoegen te uiten.

Want genoeg is genoeg en het is meer dan genoeg! Sluit u aan bij diegenen die vechten voor ons Nederland, een Nederland waar iedereen veilig over straat kan, waar de vrijheid van geloof bestaat, de gelijke rechten van vrouwen gelden en waar er tolerantie is en waar we met respect naar elkaar toe de vrijheid van meningsuiting kunnen waarborgen.