×

Yoors


Inloggen
×

YoorsDubbele kinderbijslag

Dubbele kinderbijslag


Heeft jouw kind een aandoening, waardoor het veel begeleiding en/of zorg nodig heeft? Omdat hij of zij zich anders niet zou kunnen redden, ondanks het voor zijn of haar leeftijd wel aannemelijk zou zijn dat hij of zij dit zou moeten kunnen. Ik bedoel we hebben het hier niet over een peuter. Die kun je niet alleen laten thuis, of ervan verwachten dat deze zindelijk is en zichzelf al persoonlijk kan verzorgen. Het gaat om kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking (of minder handigheid). En daardoor veel tot continue begeleiding en/of verzorging  nodig heeft. 


Denk hierbij ook aan kinderen met bv adhd en autisme (of aanverwante) 

Wist je dat er een mogelijkheid bestaat dat je voor deze een dubbele kinderbijslag kan aanvragen voor thuiswonende kinderen welke intensieve zorg nodig hebben?

Wij niet, maar ben er door iemand op gewezen.

Het aanvragen van de dubbele kinderbijslag doe je via de sociale verzekeringsbank

Je moet er voor aan de volgende criteria voldoen:

  • Het kind is tussen de 3 en 18 jaar
  • Het kind is thuiswonend
  • Het kind heeft intensieve begeleiding nodig

CIZ, Centrum Indicatiestelling Zorg zal nav vragenformulieren en een telefonisch aanvullend gesprek een uitspraak doen over een advies (indicatie) en de duur van de indicatie naar de sociale verzekeringsbank. Zij zullen u telefonisch dan wel schriftelijk toelichten hoe ze tot het advies zijn gekomen. Bij een tijdelijke toekenning, van bv een jaar kun je na verloop, voor een verlenging opnieuw een aanvraag indien. Via dezelfde weg als de eerste aanvraag

Via onderstaande link vindt u meer informatie en de link waar u via digid een aanvraag kunt doen.

https://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/tweemaal_kinderbijslag/tweemaal_kinderbijslag_aanvragen/index.jsp

Nadat je deze aanvraag hebt ingediend, krijg je een link (schriftelijk) toegewezen door de CIZ. Hierin staan een aantal vragenformulieren klaar. Deze dien je via acrobat reader te downloaden en in te vullen (en ondertekenen). Nadat je deze geupload heb met eventuele rapporten van specialisten en medicijnlijsten (gratis verkrijgbaar bij apotheek) zal een medewerker van CIZ dit beoordelen en bij eventuele vragen telefonisch contact opnemen.

Wij hebben het als zeer prettig ervaren.  Snelle afhandeling  na eerste aanvraagmoment en duidelijke uitleg over het verloop. Onder het motto niet geschoten is altijd mis! Zou ik iedere ouder die meent op grond van bovengenoemde criteria hiervoor in aanmerking te komen, adviseren een aanvraag in te dienen.


Ik zeg niet dat het makkelijk is, je moet wel degelijk aan strenge eisen voldoen. Je krijgt het niet zomaar met mijn kind heeft...dus ik heb recht. Maar als je kind erg hulpbehoevend is. Is het zeker de moeite waard om je je er eens in te verdiepen.