Een stukje Friesland. De houtwiel


Met deze blog neem ik u mee door onze achtertuin. 

Naja achtertuin. Het gebied, waaraan het grenst.

Ik stel u voor aan 'de Houtwiel', een stukje moerassig natuurgebied tussen Feanwâlden en Broeksterwâld. Beide dorpen zijn gelegen in de gemeente Dantumadiel, noord-oost Friesland.

ontdeknederland

De Houtwiel.

Dit uitgestrekte moerasgebied was ooit deel van de hoogvenen die vroeger een groot deel van Friesland bedekten. Al in de 15de eeuw werd er turf gewonnen. Dat ging door tot in de 20ste eeuw. Door al het graven ontstonden poelen en plassen, petgaten en legakkers. Nu zijn er uitgestrekte rietvelden te zien, die worden doorsneden met brede sloten. Elzenbosjes en opgeschoten wilgen geven het gebied een ruig karakter. Er ligt een weidevogelreservaat met open graslanden. In het riet nestelen de kleine karekiet, rietzanger, rietgors en baardmannetjes. De rietvelden zijn ook het broedgebied van de bruine kiekendief, die zich vaak jagend laat zien. De Houtwiel was lange tijd een leeg en moeilijk toegankelijk moeras. Het domein van vissers, jagers en boeren. In Friesland zijn de meeste van zulke moerasgebieden ontgonnen, vooral voor de landbouw. Dat lot is De Houtwiel bespaard gebleven, waardoor er voor natuurliefhebbers nog veel valt te genieten. Een prachtige plek daarvoor is de uitzichtheuvel die ter hoogte van ‘It Goddeloas Tolhûs’ ligt.

#ontdeknederland #ontdekfriesland #nature #natuur #friesland   

bron historische paden

ontdeknederland

Een stukje natuurgebied waar grote grazers (Schotse hooglanders en paarden) genieten van hun vrijheid binnen de hekken. Waar schapen grazen en een wereld aan vogels (met name ganzen) broeden. Je mag hier lopen op de looppaden (zo haal je ook geen natte voeten) en je laat de dieren met rust. 

Honden zijn daarom hier niet welkom.

6-5-2018 (datum van eerdere blog en bijbehorende foto's)

Het was gisteren prachtig weer om even te wandelen. En hoewel het natuurgebied grenst aan onze achtertuin (althans die van de buurman) moeten wij eerst op de fiets om op de Goddeloze Singel door het hek het natuurgebied te betreden.

Het is een moeras gebied. Maar het wandelpad is uiteraard kurk droog en loopt in een rondje door het natuurgebied. Je kunt dus altijd weer terugkomen bij je beginpunt. Niet geheel onbelangrijk als je daar je fiets hebt staan.

ontdeknederland

Plassen, binnenwaters en vaargeulen gemengd met grassen, bomen en diversen planten, wisselen elkaar heel mooi af.

Met de aanleg van de Centrale As is er het een en ander verandert in onze omgeving. Maar waar normaliter de natuur veel moet wijken voor asvalt. Heeft de provincie Friesland de balans goed in stand gehouden, door het opkopen van landbouwgrond en dit terug te geven aan de natuur.

Op zich is er in de houtwiel niet veel verandert afgezien van de verbetering van de vaargeulen. Want zowel op land als op het water is het een prachtig landschap om te zien.

ontdeknederland

Onze kinderen (die niet zo van de wandel zijn, want daar word je moe van en het is allerminst stoer) kijken hun ogen daar uit en vinden elke keer weer nieuwe schatten. Vooral onze jongste heeft daar een handje van, alles meenemen en verzamelen. (Dat heeft ze echt niet van mij ;-)) Veren van de ganzen liggen er genoeg, soms compleet met vleugel. Want vossen en andere rovers leven er ook tussen de struikgewassen. Nou gaat me dat te ver dat ze die meeneemt, maar als het aan haar lag....

ontdeknederland
ontdeknederland
ontdeknederland