Vervolg 21 : balanceren op de grens

Vervolg 21 : balanceren op de grens


settings
  • Instellingen
  • Positie

    Automatische scrolling

Grenzen , Wat zijn  dat ?

 Elk kind heeft behoefte  aan structuur  , duidelijkheid en stabiliteit. Het is belangrijk om als ouder  aan hetzelfde zeel te trekken,  consequent te zijn en toch begrijpend .

Nu ik zelf mama ben , begrijp ik dat dit allesbehalve een gemakkelijke  opgave is als ouder  . Toch is het stellen van grenzen , ook evenzeer duidelijkheid geven aan een kind.

Deze duidelijkheid had ik in mijn jeugd  vaak moeten missen . Zei de ene ouder nee, dan antwoorde de ander met  een ja .

Als kind aanvaard je dan  het antwoord  dat het dichtste bij je eigen  behoefte ligt . 

Op latere leeftijd bracht dit teweeg dat het aanvaarden van een grens , moeilijk was . Een grens betekende een nee . Niet zomaar een nee op mijn  vraag , maar een nee op mij als persoon  .  Ik zocht deze grenzen steeds op omdat ze me konden bepalen als persoon of juist afbreken . 

Nee zeggen tegen  je kind , wilt niet automatisch  zeggen dat je niet van je kind  houdt  , het duidt juist aan , dat je het grenzen wilt aanleren omdat je hen  graag ziet.  Deze grenzen grenzen hebben ze nog een heel leven nodig en zullen ze nog vaak tegenkomen in het leven .

 Ik koos mijn  eigen grenzen , balanceerde als puber op een touw  dat elk moment kon stuk springen.  Vaak lag deze grens  ver over de gemiddelde grens , met destructief  gedrag als gevolg .

De periode dat ik verbleef bij mijn tante en nonkel , was in het begin heel warm en liefdevol . Er ging veel aandacht  naar mij uit . Aandacht en liefde die ik niet gewend was.

Onbewust , vetrouwde ik deze liefde  niet helemaal, want hoe komt het dat deze mensen wel van me konden houden om wie  ik was en mijn eigen ouders  , naar mijn gevoel,  niet ?

 De relatie tussen mijn tante en nonkel ,leek normaal en liefdevol.  Toch voelde ik dat er iets  niet klopte.   Mijn nonkel en ik , konden heel goed  met elkaar overweg . We plaagde elkaar vaak , hadden goede gesprekken en hij behandelde me zoals zijn eigen dochter .

 Deze vorm van liefde , verwarde me.  Ik was een puber , die worstelde  met emoties , vragen omtrent  seksualiteit  en bovendien was ik  onbewust op zoek naar een vaderfiguur .

 De emoties  die ik voelde naar hem toe leken erg  op een verliefdheid. Maar wat was een verliefdheid voor mij  ? Op die leeftijd en met mijn verleden , was aandacht  en liefde krijgen  van iemand  al genoeg om me verliefd  te maken op een persoon . Ik wist ook dat deze vorm van liefde me in de problemen zou brengen, moest ik erover communiceren . Bovendien , met wie kon ik erover praten ? 

Het allemaal voor mezelf houden , lukte me slechts enkele weken . Tot ik op een dag  toch tegen mijn Nonkel vertelde wat er allemaal omging in mij . Ik voelde me schuldig  tegenover mijn tante , dat ik deze emoties koesterde tegenover haar man . Ze had me in huis genomen en omarmd zijnde als een eigen dochter en hoe bedankte ik haar?

 Mijn nonkel reageerde in het begin heel consequent . Hij vertelde me dat deze verliefdheid niet kon  en niet mocht . Rationeel  begreep ik zijn antwoorden allemaal wel , maar wat met mijn emotionele stuk ?

 Zijn consequente "nee , dit kan niet " antwoord , vertaalde zich in een afwijzing naar mij als persoon . Deze afwijzing had ik als kind al vaak genoeg meegemaakt en had me zoveel pijn gedaan dat ik me er niet  bij wou en kon neerleggen  .

 Ik had een sterke en standvastige persoon nodig.  Iemand die consequent elke keer neen zou zeggen op mijn vraag . Mijn Nonkel zei  de eerste  keer neen  en de 2 de keer kuste hij me en beantwoorde mijn gevoel.

 Het werd een geheime relatie , net zoals  ik met Patrick had gehad, . ?maar deze keer , was het met iemand die getrouwd  was !

Vanaf dat de grens  overschreden  was  en dus beantwoord  met "  ja ik zie je graag " , was het voor  mij voldoende. Ik keur zeker mijn eigen aandeel hierin  niet goed.  Ik voelde me enorm  schuldig  tegenover mijn tante 

Het bleef ook niet  bij één  kus , er volgde  steeds meer en meer . Ik kwam te weten dat de seksuele relatie tussen mijn tante en mijn nonkel, absoluut naar een nulpunt  was herleid . Hij vertelde me dat  de spanning die ik in zijn leven bracht , een nieuwe  en gelukkige  man  van hem maakte en dat hij het leuk vond om me 's nachts in mijn kamer op te komen  zoeken en met me te vrijen .

Mijn tante nam soms slaapmedicatie . Elke avond dronk ze een aantal wijntjes waarna  ze naar bed ging . Om er zeker van te zijn dat mijn tante sliep , verpulverde mij nonkel een tablet slaapmedicatie  en deed deze in haar wijn . Op die manier kon hij onopgemerkt naar mijn  kamer  komen.

Toch was het laatste  wat ik wou , betrapt  worden . Ik kon dit geheim  niet langer dragen en vertelde aan mijn nonkel dat ik het niet meer kon  en wou .

 Ik had verwacht dat hij  ermee zou stoppen , dat hij mijn grens zou respecteren hierin en dit  geheim zou  laten  voor wat het was om zijn relatie te redden . Maar dat deed hij niet  .

Hoe vaak ik het ook duidelijk maakte dat dit niet langer  kon blijven doorgaan , hoe vaker hij me wou zoenen  en betasten  . Zelfs op momenten  dat mijn tante  in de buurt  was , hield hij zich  niet in . Ik kon nergens  anders naartoe . Als ik het aan mijn tante zou vertellen , had ze me  waarschijnlijk onmiddelijk op straat gezet .

Naar mijn  ouders teruggaan , was wel het laatste  wat ik wou  en het aan de rechtbank uitleggen  , zou me meer dan waarschijnlijk in Beernem doen belanden !

Er was slechts nog 1 mogelijkheid  en dat was het vertellen aan mijn oma . Elk uur van de dag , piekerde ik me rot over hoe ik dit aan haar moest  uitleggen  . Ik vond van mezelf dat ik te ver was  gegaan , dat ik de oorzaak  van alle problemen was en dat ik  het mezelf onmogelijk maakte om ook maar ergens gelukkig te zijn .

Met knikkende  knieën  biechtte  ik alles op aan haar  . Dit geheim delen met haar ,was allesbehalve gemakkelijk .  Ook besefte ik dat haar beeld van mijn nonkel op deze manier helemaal zou veranderen op een negatieve  manier.

Verbazend genoeg , zei mijn Oma dat ze dit  al langer  had zien aankomen.  Ik viel bijna van mijn  stoel van verbazing  . Naar mijn gevoel , had ik echt wel mijn uiterste best gedaan om dit alles zo goed mogelijk verborgen  te houden . Dus hoe kon zij dit dan hebben zien aankomen vroeg ik me af ?

Het was de manier  waarop mijn nonkel met me omging , vertelde ze me .

Veel te vaak kwam hij bij me in de buurt en plaagde hij me op een uitdagende  manier . Niet de manier waarop je me een kind zou omgaan,  verduidelijkte  ze . Ergens was ik opgelucht  dat het geheim eindelijk  uitgesproken kon worden . Toch was de schaamte  en de verwarring omtrent  deze gevoelens nog erg groot .

Ik biechtte  eerlijk op dat ik degene was die verteld had over mijn verliefdheid . Dat ik  het was die de aanzet had gegeven voor een zoen. Maar mijn oma veroordeelde me niet . Zij vond dat de verantwoordelijkheid volledig bij mijn nonkel lag en dat hij de grenzen duidelijk had moeten  aangeven. Bovendien vond ze dat als hij het niet aankon , hij zich  niet langer voor adoptie moest aanmelden .

De volgende  stap was mijn tante inlichten .

Ik was bang , zoniet doodsbenauwd en verdrietig  tegelijkertijd.  Ik aanzag mezelf  als een verraadster van de hoogste  graad . Hoe kon ik dit ooit aan haar uitleggen ?  Een huwelijk van meer dan 30 jaar zette ik hiermee op de rails .

 Toch  vond mijn  oma dat het mijn plicht was dit te vertellen  en belde naar mijn tante . Ze nodigde haar en mijn nonkel uit voor een gesprek.

Mijn nonkel voelde de bui natuurlijk  al hangen . Toch kwamen ze allebei rond de tafel zitten . Met tranen in de ogen , vertelde ik aan mijn tante wat er allemaal gebeurd  was . Ik besloot niet om in detail te treden om haar te sparen .

Op het moment  dat ik alles had opgebiecht  , zag ik het ongeloof en de kwaadheid in haar ogen .

Mijn nonkel bleef onbewogen en opvallend  rustig op zijn stoel zitten. Ik durfde hen amper aankijken.

Toen mijn tante vroeg aan hem of dit  alles waar was , antwoorde hij dat er niets van aan was!

Verbouwereerd keek ik hem aan,vol ongeloof en perplex van zijn antwoord .

Ik kon het niet vatten dat hij zojuist alles had ontkend en werd kwaad.

Ik antwoorde dat als ze me niet wou geloven , ze het bewijs in de badkamer kon vinden en er desnoods een DNA  staal van kon laten nemen  .

Mijn  tante  was verpleegster  en kon  dit  gemakkelijk  laten testen  in het labo als ze dit wou . 

Ze negeerde me volledig  en weigerde pertinent  ook maar iets van het verhaal te geloven.

Daar zat ik dan , afgeschilderd als zijnde de grootste  leugenaar . In hun ogen was ik gewoon een emotioneel instabiel kind  op zoek naar aandacht . En ook al nam mijn oma het voor  me op , toch  werd ook  hier geen gehoor  aan gegeven.

Thuisgekomen bij mijn tante en nonkel , zette ik me in de hoek  van de zetel met een groot glas wijn in de hand  .

Ik probeerde mijn  emoties onder controle te houden  door de ene grote slok na de andere te nemen.  Ik was bang dat er elk moment  een grote ruzie  zat aan te komen  . Het venijn dat ik zag in mijn tante haar ogen , deed aan m'n moeder denken en beangstigde me nog meer  .

Ik wachte  geduldig  af tot ze naar de badkamer zou gaan  om het bewijs te gaan zoeken .Ze deed dit uiteindelijk  niet !

Mijn glas was leeg en stond op tafel. De tranen  verschenen  in mijn ogen terwijl  ik een enorme boosheid in mijn  lichaam onderdrukte  .

Op elke vraag die ik stelde , werd een bitsig antwoord gegeven.

Weer knapte er iets  in mij  en voor  ik goed en wel besefte , sloeg  ik met mijn vuist naar beneden recht op het glas .

Het bloed liep lang mijn  arm naar omlaag , een stuk glas stak in mijn hand . 

Een diepe open  snijwonde deed me plots  beseffen  wat er zonet was gebeurd  .

Verbaasd  keek ik naar al het bloed dat  op de grond  drupte .

Mijn tante werd razend   en wou me  een pak slaag geven , waardoor  ik achteruit deinsde en me met mijn armen   mijn  gezicht  afschermde .

Ik voelde op dat moment dat ik wou terug  slaan , maar ik kon het niet opbrengen.  Uiteindelijk  was ik degene die een fout had begaan , een grote onvergeeflijke fout  .

Puur uit schuldgevoel, zette ik me op mijn knieën en begon  de scherven op te ruimen .Mijn  tante nam een handdoek  en bond de open  wonde af . Ze nam me met de auto  mee naar het ziekenhuis  waar ze werkte .

Op de spoedafdeling  , vertelde ze aan een verpleger dat ik  gevallen was op een stuk glas  . Ik knikte instemmend   en bevestigde  zo het hele  verhaal . Iets beter kon ik toch  niet verzinnen  en bovendien , wie zou  me geloven ?

Ik had geluk dat er geen  pezen geraakt  waren in mijn hand . De wonde werd zorgvuldig gehecht met 6 draadjes.  Verdoofd lag ik op de verzorgtafel voor me uit te staren,  mezelf afvragend  in wat voor een wespenest ik me nu weer had gegooid.

Wat had het allemaal nog voor  zin dit leven ? Welke toekomst  zag ik nog voor me , vroeg ik me af. Eigenlijk wou ik geen toekomst meer . Het had me enkel  en alleen maar narigheid bezorgd en het waren uiteindelijk mijn eigen emoties die me  telkens in moeilijkheden  brachten .

Wat was er mis met mij ?

Wordt vervolgd ...  

help
signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!Beoordeel

Reviews en Reacties:

5.0 / 5 (3 reviews)
expand_more
Verberg reacties
Dat heeft je oom niet goed aangepakt HIJ is de volwassenen en 'NEE'....    is niet genoeg. hij had mogen en moeten kunnen zeggen dat jij best 'verliefd' op hem mag zijn , maar hij dat niet is op jou! . (er is niets fouts aan jouw gevoelens en jou !... het zijn dezelfde 'knopjes' die ingedrukt worden ..liefde en verliefdheid. en als kind weet je  dit niet ... je mag nog (veilig) ervaren. Op die manier had hij jouw in jouw gevoelens als jonge vrouw 'heel ' gelaten en had zijn gedrag bewezen dat hij volwassen was door het verschil tussen lust en liefde  te weten en jou hierin 'heel' te laten. Voor enig volwassene is dit/blijkt dit al moeilijke materie. het verschil tussen liefde en lust, seksualiteit en intimiteit  ..aandacht en liefde (herken je het nu? ) en zo kan ik nog wel even doorgaan. 
| 10:52 |
Nu , zoveel  jaren later  , besef ik dat het een erg ongezonde situatie was . Ik worstelde  met het verschil  tussen liefde  , gemis , seksualiteit  en vaderlijke aandacht  krijgen . Het heeft mijn  vertrouwen  en kijk op de man verandert .  Ergens is het vervolg van mijn  verhaal , telkens een reactie op mijn heftige  emoties  en de verwardheid  waar ik mee  kampte x
| 10:58 |
zolang men zich niet bewust is van gevoelens kan men ook de echte/ware onderliggende behoeft vaak niet aan. En je was jong. Je had het van je ouders/anderen mogen leren.  Ik hoop dat therapie bewustwording , bewustzijn, verwerking heeft gebracht en kijk op jouw gevoelens en behoeften. dan kun je er wat mee/aan doen nl. knuff
| 14:18 |
Wat een heftig verhaal 😔
| 07:31 |
😔😔😔
| 08:02 |
Of er met jou iets mis was? Nee! Je oom zat natuurlijk vreselijk fout, en daarna zaten ze allebei in een ontkenningsfase. Tjonge ....
| 09:42 |
Ik vraag me soms  af of het aan mij lag, omdat een aantal mensen  mee gingen in mijn  vraag . Nu zie ik ook wel in dat het niet zo normaal is als ik toendertijd dacht 😔😕
| 11:38 |
Je verhaal blijft mij in ieder geval erg boeien. Heftig, maar goed dat je het deelt👍
| 08:13 |
Jullie hebben het voordeel  , dat als het boek ooit uitkomt  , je het verhaal al gelezen  hebt  😉 en ik heb het voordeel om jullie mening erover al te kennen  😊   . Was idd een heftige tijd   van mijn 14 tot mijn 22 .
| 08:17 |
Haha, dat scheelt mij de aanschaf van een boek..... Aan de andere kant kost het jou inkomen 😉
| 12:56 |
Bwah misschien koop je het toch in pocket vorm he 😉
| 13:53 |
Één topje dan: lees je verhaal goed door op eventuele spelfouten of andere tekstuele foutjes, verhaal technisch heb je een goed en interessant verhaal😉
| 18:45 |
Het gaat zowieso nog eens goed doorgelezen worden eens het af is , dan ij word zetten en naar een uitgeverij . Hopelijk  helpen ze me hier bij , want is m'n eerste boek 😊 . Bedankt voor  de tip 👌👌👌
| 19:04 |
Altijd spannend, ik heb in januari mijn debuut gemaakt met een gedichtenbundel. Bijzonder, maar heel mooie ervaring 😉
| 21:03 |
Proficiat . Ik ben nog een leek in die dingen . Zeker wat uitgevers , kostprijs en verdeelpunten , ... enz betreft  . Maar is inderdaad  allemaal erg spannend  . Maar eerst moet  het verhaal af , heb nog wel ff te gaan  😉
| 21:11 |
Dank je, laat je goed informeren, er zijn veel uitgevers die landelijk de boeken aanmelden voor je bij boekhandels en boek webshops, verder is het vaak toch zelf promoten
| 09:12 |

private lease goedkoop
private lease goedkoop
Fun & Entertainment
prEiffeltoren
prEiffeltoren
Fashion & Lifestyle
Onderzoeken
Food & Drinks
Mosselen sofrito
Mosselen sofrito
Gezondheid & Geest
Vegan haren wassen
Vegan haren wassen
 
×

Yoors


exit_to_app Inloggen