×

Yoors


Inloggen
×

YoorsHoe ging het vroeger (jaren 60) op school

Hoe ging het vroeger (jaren 60) op school


Ik kom uit Noord Brabant en daar hadden/hebben we veel katholieken scholen, natuurlijk ook openbare scholen, maar waar je het dichtste bij woonde daar ging je meestal naar toe of je moest echt thuis geloofsgezind zijn.
In Oss zaten de Fraters van Barmhartigheid en de de Zusters van Liefde, zij hielden zich vooral bezig met onderwijs en opvoeding, ook lichamelijke opvoeding hoorde daarbij en ze hebben verschillende sportverenigingen opgericht. 

Ik ben 3 augustus jarig dus een "vroege leerling" zoals dat heet, een van de jongste van de klas dus, overigens niet te kleinste.
Met 5 jaar naar de Maria kleuterschool, bij de zusters dus, ik weet hier vrijwel niets meer van, zeker geen slechte herinneringen. De gevel staat (gelukkig) nog overeind en het zijn nu appartementen.

Net mijn 6e verjaardag gehad en 1 tot 2 weken later naar de "grote" school. Ik ging naar de St. Nicolaasschool, bij ons in Oss beter bekend als de Fratersschool, We hadden toen nog 6 klassen in plaats van 8 groepen zoals tegenwoordig. 
Van mijn schooltijd weet ik weinig meer, ik heb er neutrale herinneringen aan, ik was een rustige leerling waarvan de leraar vaak niet eens wist of ik er wel was. Ik kon redelijk goed mee komen maar had er weinig interesse in, iedere keer stond op mijn rapport "Hij kan veel beter als hij meer zijn best zou doen" maar wel elk jaar keurig en vlot overgegaan.
Nooit een dag ziek geweest of gespijbeld, dat werd in die tijd nog erg goed bijgehouden.
We hadden kaartjes waarop je Gedrag, Vlijt en Vorderingen werd vermeld met Onvoldoende, Voldoende, Goed en Zeer Goed, dat kaartje moest thuis afgetekend worden.
Bij Voldoende werden er thuis altijd  vragen gesteld, omdat bij mij keurig altijd Goed stond. Maar dan meer in de vraagstelling "wat heb je gedaan" dan interesse.

Taal vond ik niets, ik lette dan ook niet goed op, ik vind zinsontleding nog steeds verschrikkelijk.
Rekenen ging prima, aardrijkskunde en geschiedenis doodsaai.
Tekenen en muziek maken doe ik nog steeds niet.
Gym was ik goed in, maar natuurkunde was helemaal mijn vak, wat heb ik uren naar die prachtige natuurplaten van "Sloot en plas" en "Weidevogels" zitten kijken.
Ook als er een frater kwam vertellen over Afrika zat ik met open mond te luisteren.
Hoewel ik bij de fraters zat op een katholieke school heb ik nooit katehismus les gehad, dat kon wel via de naastgelegen kerk, maar zoals ik al schreef, ik was geen fanatieke leerling.
Wel kregen we godsdienstles en natuurlijk de 10 geboden en moesten we elke morgen "Dank U voor deze nieuwe morgen" zingen.

Eerste jaar nog op zaterdagmorgen naar school, maar altijd woensdagmiddag vrij.
Het systeem was redelijk strak maar niet benauwend, in de klas armen over elkaar, recht zitten en luisteren, vinger omhoog als je iets wilde zeggen en altijd met 2 woorden spreken.
Er werd, hoewel zelden, wel eens iemand aan zijn oren getrokken, in de hoek of op de gang gezet, maar dat was het dan wel. Strafwerk bij herhaalde lichte waarschuwing kwam wat vaker voor.

1 Keer per week leverde je het bij de melkboer gekochte gele melkkaartje in en dan kreeg je 4 dagen in de week een flesje melk in de ochtend, met St Nicolaas werd dat chocolademelk.
Vrijwel iedereen ging lopend naar school, degene die verder weg woonden kwamen op de step en oudere met de fiets.
De school was ommuurd met een half hoge muur met daarop hoge traliehekken en een dubbele gigantische poort. Een heel groot speelplein en 3 ingangen met hoge dubbele deuren.
We hadden 12 klassen 1A-1B enz, iedere klas ongeveer 30 kinderen. A en B had geen kwalitatieve betekenis.
De klassen bleven in principe tot en met de 5e klas bij elkaar, de zittenblijvers daargelaten, dat gaf rust in de groepen.
In de 6e klas werd er geschoven op basis welke opleiding je ging doen, de theoretisch ingestelde apart van de technische kinderen.

De eerste week van de 1e klas mochten je ouders je binnen brengen, daarna moest je het zelf doen.
De eerste dagen werd je op een nette manier school klaar gemaakt.
Je moest altijd gewoon op tijd zijn en spelen op het plein of onder de afdaken.
Een frater ging buiten staan met een bel, 1e keer luiden betekende opstellen in de daarvoor per klas bestemde vakken en rijen. 2e keer luiden was stil.
De leraar kwam voor zijn klas staan en nam deze op volgorde en vrijwel in gelid mee naar binnen.
Jassen op de gang en de klas in.Links naast de lessenaars staan en wachten tot het teken om te gaan zitten. Goedemorgen allemaal, presentie lijst doornemen en zingen. Daarna begonnen de lessen tot het speelkwartier.
Tussen de middag lopend naar huis, eten en weer op tijd terug en weer hetzelfde behalve het zingen.
Einde schooldag kon je horen aan de bel, maar je bleef zitten en de lessenaars bleven dicht tot het gezegd werd, weer links naast de lessenaar opstellen en bij goedkeuring op volgorde en rustig de klas uit. Of je moest te horen hebben gekregen dat je naast moest blijven of extra vragen had. Eenmaal buiten op het plein kon je je weer uitleven en uitrazen.

Simpel en strak systeem waar we ons als kind gemakkelijk onder voelden, we waren nog niet toe aan verantwoordelijkheid en meer van dat soort dingen, die kwamen in de latere groepen aan de orde.
2 Keer per jaar was er een ouderavond, je ouders moesten dan komen, wij mochten niet mee komen, thuis zat je dan in spanning wat er gezegd was. Toen was straf op school thuis nog een keer.
Bij mij altijd weer hetzelfde verhaal, "beter zijn best doen."


Dit is een van mijn klassenfoto´s die ik nog heb, 3e klas met Mejuffrouw van het Hart, ik ben een klein beetje verliefd geweest op haar, ware het niet dat ze de teugels zeer strak in handen had.
Ik sta 2e rij van boven en 3e van links. 😊