×

Yoors


Inloggen
×

Yoors
#

0 volgers
notifications_noneadd
Vuuwärk (kort verhaal in 2 delen, in het Hattems dialect, deel 1)

Vuuwärk (kort verhaal in 2 delen, in het Hattems dialect, deel 1)


Kloas ad 'r à wèèken noa uut'ekek'n. Oldjoosoamp. Wèèk'nlange ad ij folders uutepluuzd um 't beste vuuwärk uut te zûûk'n. Foesteds wòl e emm, rötties, donderslag'n, astronauten, voetzûûkes, mä ók siervuuwärk; vuupiel'n, drei'nde zun'n. Vrògger ad zien vä met cabiet eskööt'n. Noe zòll'n zien moat’n dät ók goan dôên. Zie add'n 'n òlde melkbusse evun'n bi'j 'n boer. Die ad 'm a bi'j 't oldiezer ezet. Zien vä ad 'm ewaaskouwd: W'aäd oe a'j oe geld an cabiet uutgeeft. Mä zien vä kon de boom in. Ij was noe a old genóg um zien eign vuuwärk te kopen. Met zien vieftien joo'n ad um elke zoaterdag de klaplazerus ewärkt. 'n Bittien van zien spoageld wòl e gebruuk'n. De rest was veur zien brommet. Mä vanoamp zòl e loat'n zien dät e gien drieterd was.

Toen 't twälf uu was gonk e nog èè'm met zien vä en mo met noa de buur'n. Eè'm ni'jjoorschiet'n. Dät kwamp goed uut, want zien beste moat Jannes was doo ók. Die ad 'n rîêbewies en 'n auto. Want vuuwärk òfstèèk'n dôe'j niet bi'j uus en ók niet in Attem, nee, doo goa'j veu noa Wezep. Doo gonk 't d'r allemoale veule roewer an toe. Doo wòn'n 't ók altied gezellig, zeng'n 'n meisien van skôêle, die d'r ók en zol goan. Kloas vekneute’n zich a en ij ad 'n bonke vuuwärk in 'n grote tässe edoan. In Wezep kwamp al 't jonkvolk bi'j menääre en as 't vuuwärk op was dan zòll'n ze noa de bar goan. Die bar kon Kloas niet skèl'n, mar as ze d'r allemoale noa toe gung'n, zòl e wel metgoan. Ij ad tuus a 'n pää slukkiens edrunk'n. Niet veule, mä genóg umme 'm 'n bettien zeker te vûûl'n.

Rond alf iene ree'n ze de diek op, oaver de Zuuderzeestroatweg noa de kärke in Wezep. Doo was 't a 'n drukke boel. De andere moat'n waa'n d'r allemoale a. Midd'n op de weg stond 'n ólde auto. Die mós bran'n. Kloas zag wè dät ze a flink eschöten aa'n met de melkbusse. Die was al helemoale noa de Fielestijn'n. Ad e dät cabiet veu niks eköf. Zunde, vund e. Mä ij ad genog vuuwärk um nog 'n ele tied deur te goan. Ij veul'n zich a 'n ele keel. De vent'n sköten en de deen's stun'n vädderop te goechel'n. 't Knätten läkker en 't damp'm van 't kruut. Kloas vun 't meräkels.

Morgen kun je lezen hoe het allemaal nog heel romantisch afloopt voor Kloas.

Dit is het Hattems dialect, de streektaal van mijn geboorteplaats. Hattems is een Nedersaksisch dialect. De letter h wordt in het Hattems dialect niet uitgesproken en geschreven. Ook de letter r wordt nauwelijks uitgesproken.

© Alie Engelsman

Foto: Freepik.com

 

Lees ook deel 2 van dit korte verhaaltje.

 

Word lid en beloon de maker en jezelf!
Katrien
Dat gaat mijn petje te boven.
31-12-2017 11:59
31-12-2017 11:59 • Reageer
Hans van Gemert
Het is wat lastiger te lezen, maar het is te doen :-) Benieuwd naar deel twee!
30-12-2017 23:03
30-12-2017 23:03 • Reageer