Alle ballen op de eerste qubit. Fenna van der Grient In een laboratorium in Delft werkt natuurkundig


Alle ballen op de eerste qubit. Fenna van der Grient
In een laboratorium in Delft werkt natuurkundige Leo Kouwenhoven aan een computer met onvoorstelbaar meer rekenkracht dan de beste supercomputer van nu. Deze quantumcomputer kan voor een technologische revolutie zorgen. 

Er is een mondiale race gaande om de eerste quantumcomputer te produceren. Leo Kouwenhoven, hoogleraar quantumtransport aan de TU Delft en leider van het Delftse Quantumlab van Microsoft, heeft met zijn team goede kaarten in handen. Filmmaker David Kleijwegt volgde hem zes jaar lang op de voet. In de televisiedocumentaire De Race is te zien welke weg hij heeft afgelegd om te komen waar hij nu staat. Die weg was niet zonder obstakels.