Wanneer hoef je geen alimentatie te betalen?


Als je gaat scheiden, kan het zijn dat je alimentatie moet betalen. Als je getrouwd bent geweest, of je hebt een geregistreerd partnerschap, moet je alimentatie betalen voor je kinderen, tot ze 21 jaar oud zijn. Er zijn ook situaties dat je alimentatie moet betalen voor je partner. Wanneer wél en geen partneralimentatie betalen? 

In deze situaties moet er wel partneralimentatie betaald worden:

  • Duurt het huwelijk langer dan vijf jaar: als er geen afspraken zijn gemaakt over partneralimentatie geldt de wettelijke termijn van 12 jaar.
  • Duurt het huwelijk korter dan vijf jaar en hebben jullie geen kinderen: de partneralimentatie is hierbij gelijk aan de duur van het huwelijk.
  • De ontvanger kan in uitzonderlijke gevallen (binnen 3 maanden) om verlenging vragen aan de rechter. Deze kent dit verzoek alleen toe als de beëindiging van de partneralimentatie erg onredelijk is.

Deze wettelijke termijnen zijn ook van kracht wanneer er sprake is van een geregistreerd partnerschap.

In deze situaties kan de partneralimentatie beëindigd worden:

  • Als je ex-partner overleden is.
  • Als de ontvanger hertrouwt, samen gaat wonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.
  • Als de wettelijke termijn (12 jaar) verstreken is.
  • Als jullie beiden de partneralimentatie willen beëindigen.

Foto: Pixabay stevepb

Hoeft er volgens jullie beiden geen alimentatie meer betaald te worden? Dan is het nodig om dit schriftelijk vast te leggen. Dit kan via een advocaat of notaris. De schriftelijke verklaring moeten jullie beiden ondertekenen. Hierna hoeven jullie niet verder naar de rechtbank en is de partneralimentatie beëindigd.

Het kan zijn dat één iemand de partneralimentatie zou willen stoppen, verlagen of verhogen. Wil je ex niet mee werken omdat jullie geen goede relatie met elkaar hebben? Alléén als je een goede reden hebt en dit kunt aantonen, kun je dit via de rechter regelen. Je hebt hierbij een advocaat nodig die een verzoekschrift indient.

Bron: Leggle.com

Wil je een reactie plaatsen? Of wil je zelf iets vertellen over dieren, mensen of andere dingen? Dat kan!  Meld je dan eerst (zonder verplichting) even gratis aan: