×

Yoors


Inloggen
×

Yoors












#

0 volgers
notifications_noneadd
notifications_noneadd
02-11-2018 17:30
1 volger , 1 antwoord
Vrije wil

Vrije wil


Vrije wil is een instrument dat ons mensen, als fysiek wezen met een bewustzijn, toegestaan is te gebruiken. Het is echter alleen werkzaam in het dualiteitsbewustzijn. Zolang men zich in dualiteit bevindt, zal vrije wil werkzaam aanwezig blijven. Hoe men dit instrument gebruikt en of men er gebruik van maakt heeft met de vrije wil zelf te maken. Als men dit even in overweging neemt kan men zeggen dat men als mens een grote vrijheid gekregen heeft. Aanvankelijk is het noodzakelijk dat men zich bewust wordt van die vrijheid zodat men de vrije wil volledig naar eigen goeddunken kan gebruiken.

Lees verder ...