Zoveel mensen, zoveel meningen


Sommige mensen zijn heel overtuigd van iets, verkondigen hun mening her en der.
Anderen kunnen datgene klinkklare onzin vinden en die mening steken zij ook niet onder stoelen of banken.

Sommigen vinden dat wat zij als ‘normaal’ betitelen, ‘iedereen’ dan ook maar moet vinden. Of zelfs verplicht moet worden aan iedereen.


Soms zijn mensen met een mening niet voor reden vatbaar. Verdiepen zich vaak ook niet in het tegengeluid. Want alleen hun mening is hun waarheid en geen enkele andere.

Waaróm is iemand ergens voor of tegen? Is het elkaar napraten? Hebben zij ergens de klok horen luiden maar ze weten niet waar de klepel hangt?
Of heeft iemand misschien verklaarbare redenen voor diens standpunt? Komt het door opvoeding, achtergrond, overtuigingen, geloof, emotie, ervaring?
Zijn de redenen gegrond? Wellicht werpt dat een ander licht op een zaak.

bewustwording

Verdiep je in elkaars mening.


Sta ervoor open.
Bedenk: geen mens heeft alle wijsheid in pacht.
Behoed je voor tunnelvisie.
Niets is zwart-wit.
Vraag door hoe iemand tot dit standpunt kwam.
Open elkaars ogen.
Vind elkaar ergens, of laat elkaar met rust.

Zelfs als jij degene bent die een beslissing mag nemen of de definitieve handtekening onder een besluit mag zetten:

Wat voor jou werkt, hoeft niet voor alle anderen te werken.
Wat jij geen probleem vind, kan voor een ander ‘nogal een dingetje’ zijn.

Niet iedereen is of vind hetzelfde. Zoveel mensen, zoveel meningen.

More