Kappen met Facebook maakt gelukkiger


#bigtech#facebook#socialmedia#welzijn 

The Welfare Effects of Social Media. Zo heet de studie uitgevoerd door de universiteiten van New York en Stanford. De resultaten van deze studie wijzen uit dat Facebook gebruikers zich een stuk beter voelen als ze een maand lang op social media rantsoen gaan. Ze worden gelukkiger, hebben minder last van spanningen en depressies en ze voelen zich minder eenzaam! Aan het experiment deden 2844 fanatieke FB gebruikers mee. De proefpersonen hadden ook een positiever zelfbeeld zonder social media.

“Het zijn kleine verbeteringen in het gelukgevoel, maar ze zijn wel significant”, concluderen de Amerikaanse onderzoekers in het rapport.

Waarom Facebook en andere sociale media ons ongelukkiger maken, hangt samen met verschillende factoren. Het online lezen over anderen leidt soms tot negatieve gevoelens over onszelf omdat we geneigd zijn ons met anderen te vergelijken. Een andere theorie stelt dat we minder vaak écht contact met anderen zoeken, met als gevolg dat we ons eenzamer voelen. Digitale interactie kan echte interactie natuurlijk nooit helemaal vervangen.