×

Yoors


Inloggen
×

Yoors
#

0 volgers
notifications_noneadd
Een wat andere kijk op autisme

Een wat andere kijk op autisme


Heb je hier wel eens aan gedacht?

Stel dat met betrekking tot autisme het hele verhaal over bijvoorbeeld stofjes in de hersenen en erfelijke bepaling eigenlijk allemaal “farmaceutische” nonsens is? En stel dat autisme niets anders is dan een volledig uit de hand gelopen kind-redding-systeem?

Laten we het eens anders benaderen...

Zoals iedereen wel weet, wordt houding en gedrag door een aantal factoren gevormd en bepaald. Vanuit “Blijvend anders”, noemen wij deze factoren: “de spelers op het speelveld van houding en gedrag”.

Deze spelers zijn er:

de speler denken, 
de speler emotie, 
de speler gevoel en 
de speler verleden.

Hoe zit dat met autisme?

De speler die bij autisme een grote rol speelt, is de speler die we de X factor noemen. De X factor staat voor alles wat je niet aan ziet komen. Noem het pech, geluk, ongeluk, toevalligheden, samenloop van omstandigheden, God of het lot. Maakt niet uit hoe je het noemen wilt, er is een X factor en alle andere spelers die houding en gedrag vormen en bepalen, zijn zwaar onderhevig aan deze X factor. Je kunt namelijk van alles en nog wat bedenken, voelen, willen, en plannen, maar als de X factor is dat je op dat moment je been breekt, verliefd wordt, een ton wint, het begint te stormen, de auto niet wil starten of je hondje dood gaat, dan bepaalt dát hoe de volgende periode zal zijn en wat jij zal doen.   

De X factor is de speler die alles wat de andere spelers doen of willen, met één beweging ondersteboven kan gooien. De X factor is de bowlingbal in het spel en is de dobbelsteen bij “Mens erger je niet”.  De X factor is de oorzaak van de mystiek in het leven en je weet van te voren nooit wat er uit die “mist” tevoorschijn zal komen. Overigens kan de X factor zich ook via de andere spelers kenbaar maken. Bijvoorbeeld via:

de speler het lichaam: een plotseling ziektebeeld. de speler bewustzijn: een flits van bewustzijn. de speler denken: een geniale gedachte. de speler gevoel: een angst of paniek aanval. 

Opeens gebeurt er iets wat je niet aan zag komen...
Waarom overvalt die X-factor ons elke keer?

Dat heeft alles te maken met de mate van ons huidige bewustzijn over en van onszelf. Het bewustzijn van wie en wat we werkelijk zijn, van onze plek in het universum en de verbindingen die wij allemaal hebben met alles en iedereen en hoe de tijd werkt. Ons bewustzijn is gewoon nog te beperkt om bijvoorbeeld alle oorzaken en gevolgen te kunnen overzien, om verbanden te zien etc. Hierdoor zal de X factor ons elke keer weer overvallen, verrassen, in verwarring brengen, in paniek doen schieten, versteld doen staan, verwonderd laten zijn, stil laten worden of ontroerd laten zijn.

De X factor heeft een zeer intense relatie met de speler, ‘’verleden’’.
Dat is om meerdere redenen logisch

Als er opeens iets onverwachts gebeurt, kunnen we soms niets anders dan vanuit een reflectie, instinctief of impulsief, handelen. Reflexen, instincten en impulsen hebben altijd met het verleden te maken. Überhaupt zijn onze reacties op de dingen die in het heden gebeuren, altijd gevolgen van het eigen verleden. Die ontstaan zijn door wat we ooit geleerd hebben, ooit eerder gedaan hebben of ooit eerder bedacht hebben. Reageren we niet, dan kunnen we niet putten uit ons verleden en moeten we iets nieuws verzinnen en dat duurt dan even…     

Een ander punt is dat wat er in jouw leven gebeurt, nooit zo maar uit de lucht komt vallen.
Onze reacties op de dingen die hier en nu gebeuren, komen uit het verleden, maar de dingen die hier en nu gebeuren zijn ook weer gevolgen van…

We denken dat het bijvoorbeeld toeval is dat als je aan je vriend denkt, deze vriend juist op dat moment belt, een berichtje stuurt of er een mail van hem binnenkomt. Onderzoek, uitgevoerd door Rupert Sheldrake, heeft aangetoond dat dit fenomeen zich zo vaak en bij zoveel mensen voordoet, dat er geen sprake meer kan zijn van toeval. De enige verklaring van dat fenomeen is, dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, zonder dat we dat echt in de gaten hebben.

We zijn allemaal verbonden!

We denken vaak ook dat gebeurtenissen en situaties die ontstaan, ontmoetingen die plaatsvinden, zomaar toevallig zijn, maar ook dat is niet zo. Niets is toevallig, alles is een gevolg van verbonden zijn met onszelf. Verbonden zijn met de ander, verbonden zijn met tijden en situaties en gebeurtenissen die voorbij zijn. Verbonden zijn met tijden die gaan komen. Het is het gevolg van verbonden zijn en van de uitwisseling met alles waar we mee verbonden zijn, ongeacht of we er bewust van zijn of niet.

zoals ik net al schreef zijn we nog te onbewust van wie en wat wij zijn in de totaliteit van het leven, van elkaar, van de tijd nu en daarvoor, van de aarde, van het universum. Het gevolg van dit onbewust zijn van al die verbanden, van oorzaken en gevolgen, is dat we soms totaal geen verbanden kunnen zien en dus denken dat alles en iedereen dus zomaar op zichzelf staat. Dát is dus een geheel foute aanname.

Niets gebeurt zomaar!

Je kunt stellen dat alles wat er gebeurt, een gevolg is van uitwisseling en verbonden zijn. Dus alles wat wij de X factor noemen, heeft te maken met wie wij zijn, wat wij in ons dragen, en waar we allemaal mee verbonden zijn. Dat de X factor ons elke keer overvalt, is omdat wij dáár niet of nog maar ten dele bewust van zijn. Zouden we meer bewust zijn van die uitwisselingen en dat verbonden zijn, dan zouden we veel meer de logica kunnen zien en voelen van wat er gebeurt in ons leven.  

Er is nog een reden waarom de X-factor heel veel met het
''spelers-verleden'' heeft te maken

Er zijn mensen die deze X factor verwelkomen en die de X factor ontmoeten als uitdagingen, als leer en groeikansen, als logische gevolgen van, soms, verborgen oorzaken. Die hebben er geen angst voor, die zijn waakzaam voor de dief in de nacht, weten dat die er is en altijd aan het rondspoken is. Er zijn zelfs mensen die juist verlangen naar meer X factor in hun leven en daarvoor soms gewoon alles achter zich laten en ergens anders weer opnieuw beginnen. Er zijn er ook mensen die alles wat zekerheid en veiligheid biedt bewust loslaten en volledig vertrouwen op die X factor. Dit zijn de zogenaamde waaghalzen, de avonturiers, de ontdekkers, de pioniers etc…

Er zijn ook mensen die de X-factor
een verschrikking vinden

En die als de dood zijn voor weer een nieuwe wending in het leven of voor weer een onverwachte situatie. Mensen die als de dood zijn dat ze niet meer weten wat ze moeten doen, die bang zijn dat ze fouten zullen maken en zullen falen en dat ze niet meer voldoen aan de verwachtingen van anderen. Mensen die voortdurend in angst leven voor dat wat fout zou kunnen gaan; doodsangsten voor de X factor.

Zowel het verlangen naar meer X factor, alsmede die doodsangsten voor de X factor, komen natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen en kunnen niet zomaar in iemand aanwezig zijn. Dat verlangen alsmede die doodsangsten, zijn een gevolg. Er is ooit wat gebeurt, misschien in dit leven, misschien in voorgaande levens, maar er is iets gebeurt waarom mensen zo enorm verschillend in relatie met de X factor kunnen staan.  

We zoomen eens in op de
doodsangsten voor de X-factor

Stel je hebt een leven gehad waarin het maken van fouten, het niet kunnen voldoen aan de verwachtingen van anderen en het niet meer weten hoe je verder moest, zo vaak en zo zwaar bestraft is geweest, dat daardoor een enorme angst is ontstaan voor het maken van fouten, voor het niet weten en voor het niet kunnen voldoen. Er zijn genoeg situaties voor te stellen, zeker als je teruggaat in de tijd, dat fouten maken, het falen, of het niet voldoende weten, isolatie of de dood tot gevolg had.
Er zijn tijden geweest dat aansluiten bij anderen, de groep of de stam en voldoen aan de verwachtingen van die groep of de stam, de enige kans op overleving betekende en dat het niet weten of niet voldoen, isolatie of dood tot gevolg had. Stel dat die angst uiteindelijk zo diep is ingeslagen in je bewustzijn, dat dit ook gelijk weer een rol speelt in het nieuwe leven.

Elk nieuw leven begint met dat oude bewustzijn

Iedere ouder die meerdere kinderen heeft gekregen, weet dat elk kind vanaf het allereerste begin verschillend is en al een eigenheid heeft. Dit wordt veroorzaakt doordat elk kind al met bewustzijn op aarde komt. In dat bewustzijn zitten al heel wat levens, inclusief dingen die in die levens geleerd zijn, dingen die ervaren zijn, dingen die geweten zijn en dingen die diep ingeslagen zijn. Dat kunnen vaardigheden zijn, wat veroorzaakt dat hele jonge kinderen al op hele jonge leeftijd, perfect piano kunnen spelen of al heel erg goed kunnen drummen of gitaarspelen. Of al op heel jonge leeftijd dingen weten, kunnen benoemen, zien en kunnen voelen. 

Maar er kan dus ook diepe angst zijn, zelfs levensangst, wat zich bijvoorbeeld vertaalt in er niet willen zijn, bang zijn om contact te maken etc. Dan kun je je voorstellen dat als je als kind in dat nieuwe leven komt en weer iets van druk ervaart op het slagen, op aansluiten, op het weten, dat die oude angst en onveiligheid, acuut weer opspeelt. Het gevolg daarvan is dan een kind die zichzelf gelijk weer vanuit die onveiligheid, veilig zal proberen te stellen, door alles in gang te zetten, om falen te voorkomen en om aansluiting te realiseren.

Instinctieve reddingsystemen

Dat kind zal dus instinctief oude reddingsystemen oppakken om te overleven: het vechten, vluchten of verlammen. Dat doen baby’s niet bewust, maar is een instinctief gebeuren. Hetzelfde instinkt dat er voor zorgt dat een schildpadje uit het ei breekt, zich een weg uit de grond baant en rechtstreeks naar de zee begint te rennen. Het schildpadje weet instinctief wat het moet doen om te overleven, kinderen weten dat ook.

Een gevolg of verdere uitkristallisering van een kind-redding-systeem, is bijvoorbeeld perfectionisme en please-gedrag. Als je het als kind al zo perfect mogelijk doet en altijd lief bent voor iedereen, dan lijkt het of falen niet kan gebeuren en dat aansluiten altijd lukt. Doet een kind dit pleasen en zijn of haar best om alles perfect te doen dagelijks, dan zal daar een automatisme uit ontstaan. Alles wat we vaak doen wordt uiteindelijk een gewoonte en vervolgens een automatisme. Een automatisme in het reageren op dat wat onveilig lijkt te zijn of wat die angst doet opvlammen. Als dit hele proces zich voor het vijfde levensjaar afspeelt, dus vóórdat het brein in staat is om alles wat je doet en waarneemt ordelijk op te slaan, dan ontstaat daar een onbewust automatisme uit, en dat noemen we kind-redding-systemen. 

Neem nou het geval van alles perfect willen en moeten doen
en iedereen willen pleasen

De opzet van dit kind-redding-systeem is om falen te voorkomen, afstraffing te voorkomen, dood te voorkomen en om aansluiting te borgen. De psychologie noemt dan pleasen of perfectionisme een onderdeel van je karakter, en verschillende karakter eigenschappen noemen ze persoonlijkheid. In mijn benadering bestaan karaktereigenschappen niet, noch bestaat een persoonlijkheid. Al die eigenschappen zijn slechts uit voorgaande levens overgebleven vaardigheden, leringen, ervaringen én kind-redding-systemen. Kind-redding-systemen die in eerste instantie maar één doel hebben: aansluiten en overleven.   

Die angst om te falen, om het niet te weten of om niet te voldoen aan verwachtingen, kan vergroot worden als er zich onverwachte dingen voordoen. Als er plotselinge veranderingen en wendingen zijn. Deze plotselinge veranderingen en wendingen zijn de X factor in actie… 

Wat is nou autisme?

Logischerwijs wordt de angst om te falen, om het niet te weten of om niet aan te kunnen sluiten, een stuk minder als je de X factor bijvoorbeeld kan inperken, ontwijken of ontkennen.  Als je eenmaal weet hoe het moet en hoe aansluiting voelt, is het zaak om dat allemaal stabiel te houden. Dus alle veranderingen en mogelijke wendingen inperken, voorkomen en ontwijken wordt dan een tool om aansluiting, overleving en veiligheid te waarborgen.

Door deze tool vaak te gebruiken wordt dat ook weer een onbewust automatisme. Deze tool, dit inperken, ontwijken en ontkennen noemen we autisme. Autisme is dus een uit de hand gelopen kind-redding-systeem….     

Meer weten?

Ik kwam onlangs nog interessante artikelen tegen over persoonlijkheidsdimensies. Deze kun je hier vinden:
Persoonlijkheidsdimensies 
en
Het model van Myers-Briggs

Volg ons ook op
 

Instagram: Blijvend anders
en op 
Facebook: Blijvend anders

en op 
onze website: Blijvend anders

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!
Miranda Tabor
Voor een autist is het erg druk en verwarrend. Voor omgeving kan het wel verhelderend zijn. Begrijp ik het goed dat je het over het reptielen-brein hebt? 
29-04-2018 12:35
29-04-2018 12:35 • 1 reactie • Reageer
Blijvend anders
Het reptielenbrein... naar mijn mening een raar verzinsel van iemand die het duidelijk niet meer wist en dat wel een leuke uitweg vond of zo. Als we allemaal een reptielenbrein-achtig iets in ons zouden hebben, zouden we allemaal hetzelfde moeten doen in situaties waarin dat reptielenbrein werd geactiveerd en dat doen we niet. Ieder mens reageert weer anders als het echt eng, spannend of moeilijk wordt en dat wordt naar mijn mening ingegeven door kind-redding-systemen die in de loop van je mens zijn zijn ontwikkeld. 
29-04-2018 22:00
29-04-2018 22:00 • Reageer
Max Trans LGBTQ
Goed stuk, kan hier weinig over zeggen... Behalve dat ik het de spijker op de kop vind!
17-02-2018 21:46
17-02-2018 21:46 • Reageer
h.koenraads
Zeer interessante kijk op autisme en het levenspad van de mens... absoluut niet te lang... in tegendeel ik snak naar verdieping. De systemische kijk, de rol van onze voorgeschiedenis, verbondenheid en bewustzijn - gerelateerd aan een overlevingsmechanisme dat we wellicht autisme noemen... Een aspect dat ik zelf koppel aan autisme is een sensitiviteit die deze mensen bezitten (voor alles om hen heen), vaak ook gekoppeld met juist wel dat bewustzijn... en dan ook het overspoeld raken door zaken. Zou de moeite waard zijn dat in het geheel mee te nemen.
11-02-2018 12:59
11-02-2018 12:59 • 1 reactie • Reageer
Blijvend anders
Jajajajaja, mooie aanvullen, niet benoemd want dan wordt het nog langer :-) Maar ik ben het met je eens. In de afgelopen 30 jaar als hulpverlener heb ik gemerkt dat psychiatrische problematiek (en daar valt autisme ook onder) veelal zich bij mensen ontwikkelt die (op schaal van 1 tot 10) zichzelf een 9 of 10 geven voor hoge sensitiviteit en een 3 of 4 voor eigenwaarde c.q. zelfvertrouwen. Je zou de conclusie kunnen trekken dat zonder die lage eigenwaarde psychiatrische problematiek zich niet kan ontwikkelen. Die mensen die een hele hoge sensitiviteit hebben maar voldoende eigenwaarde hebben, hebben het vaak wel moeilijk maar hebben geen psychiatrisch beeld. Door voldoende zelfvertrouwen en eigenwaarde prop je niks op, geef je grenzen aan, ga je dingen navragen en checken en kan er feitelijk onvoldoende verwarring en/of vermenging ontstaan om echt psychiatrische problematiek te ontwikkelen. Uiteraard heb ik het hier niet over eigen schuld dikke bult, maar over processen die meestal in de vroege kindertijd een aanzet hebben en zich veelal op onbewust niveau afspelen. Dus ja, helemaal met je eens, hoge gevoeligheid en eigenwaarde zijn twee hele belangrijke aspecten in dit geheel. Mooi!!!
11-02-2018 13:33
11-02-2018 13:33 • Reageer
jolandemooij
Dat is inderdaad een heel andere kijk op autisme.
11-02-2018 09:41
11-02-2018 09:41 • Reageer
Al Tistje
Dit heeft hoedanook niets met autisme te maken, maar wel met persoonlijkheid, die door de 4 factoren die u noemt gevormd of vervormd worden. Het is misleidend om autisme daarbij te betrekken.
10-02-2018 22:25
10-02-2018 22:25 • 1 reactie • Reageer
Blijvend anders
Die vier factoren die ik benoemd zijn niet de factoren die de persoonlijkheid bepalen. Ik heb vier factoren benoemd die houding en gedrag vormen en bepalen. En dat is ook niet helemaal compleet, houding en gedrag wordt niet door vier maar door acht factoren bepaald, maar ja, dan zou het nog langer en gecompliceerder worden dus ik heb er maar vier benoemd. Maar voor wie het weten wil, houding en gedrag wordt in mijn beleving gevormd en bepaald door de samenhang tussen denken, emotie, gevoel, verleden, bewustzijn, lichaam, omstandigheden en de X factor. wat de x factor is heb ik al beschreven. Autisme kan een onderdeel van een persoonlijkheid worden, net als angst, schaamte, verlegenheid, arrogantie, boosheid.... Zolang deze aspecten een soort continuerende aanwezigheid en rol spelen in die persoonlijkheid worden het persoonlijkheidsaspecten, die overigens net zo lang een rol spelen totdat de drager er van doorheeft wat het is, waar het vandaan komt en hoe het te veranderen is. En dat is een beetje de strekking van mij betoog, ook al zegt de medische reguliere wetenschappelijk wereld dat autisme niet te veranderen valt, denk ik daar toch wat anders over en daar schrijf ik over. Je hoeft het er ook niet eens te zijn hoor, je kunt het gewoon naast je neer leggen. Maar om te schrijven dat ik iets misleidend doe gaat me net iets te ver.
11-02-2018 11:54
11-02-2018 11:54 • Reageer
Erieka
Een behoorlijk lange post, maar het is wel een eye-opener. Misschien is iets beknopter schrijven een beter idee, maar dit is zeker wel stof tot nadenken..
10-02-2018 21:29
10-02-2018 21:29 • 1 reactie • Reageer
Blijvend anders
Uitleg die je kunt blijven volgen vraagt soms net even wat meer voorbeelden, wat meer woorden...
11-02-2018 11:56
11-02-2018 11:56 • Reageer
Marjolein
Ook al interesseert dit onderwerp me wel, vind ik dit een voorbeeld te noemen van een veel te lange post. Deze had je beter in 2 of 3 delen kunnen knippen. Ik ben al op een kwart afgehaakt.
10-02-2018 20:49
10-02-2018 20:49 • 1 reactie • Reageer
Blijvend anders
Ja, dat had ik kunnen doen. Het lezen van dit stuk kost je acht tot tien minuten van je tijd, en dat kan als heel erg veel ervaren worden. Tien minuten reclame op tv ervaar ik als dodelijk dus ik kan me je reactie wel voorstellen. Maar ja, tv reclame ervaar ik als complete leugenachtige bullshit en dan is elke seconde teveel, maar als het onderwerp me boeit en ik heb er mee te maken, dan kan ik me ook voorstellen dat elke info welkom is, dat elke invalshoek welkom is, en dat dan die 8 tot 10 minuten tijd geen probleem is.
10-02-2018 22:35
10-02-2018 22:35 • 1 reactie • Reageer
Soberana
Itt tot benedenbuur vind ik bovenstaand verhaal niet 'moeilijk en/of verwarrend'. Maar: evenals zij vraag ik me af welk doel het dient: Meer begrip voor autisten? Reclame voor jullie stichting? Een combinatie van beide?
10-02-2018 17:41
10-02-2018 17:41 • 1 reactie • Reageer
Blijvend anders
Ik vind het altijd leuk om andere invalshoeken en ontdekkingen te delen en schiet er maar op, vul het maar aan, denk mee, alles is welkom. En deze invalshoek richting autisme, stel dat het echt klopt, stel dat het geen onherstelbare ziekte of stoornis is, maar een uit de hand gelopen kind-redding-systeem, een uit de hand gelopen onbewust automatisme dat in werking treed zodra er onveiligheid wordt waargenomen. Dan opeens kan er ook anders mee omgegaan worden want wat onbewust is kan bewust worden gemaakt en een automatisme kun je slopen door de vaart er uit te halen. Zou autisme dan ook kunnen afnemen, misschien zelfs verdwijnen? zonder medicatie? Ik geloof daarin. Nee, niet alle vormen van autisme, maar al zou 10% wel voor verandering vatbaar zijn, hoeveel mensen zouden dan al niet geholpen kunnen worden in plaats van: je moet er maar mee leren leven...inclusief de bijbehorende medicatie...
10-02-2018 22:23
10-02-2018 22:23 • Reageer
Dana
Wat wil je nou eigenlijk zeggen met dit uitermate verwarrend en moeilijk verhaal?
10-02-2018 17:18
10-02-2018 17:18 • 1 reactie • Reageer
Blijvend anders
Met dit uitermate verwarrende en moeilijke verhaal probeer ik op een simpele wijze aan te geven dat een bepaalde mate van autisme mogelijk te verhelpen is. Niet elke vorm van autisme, maar tot een bepaalde mate.
11-02-2018 14:38
11-02-2018 14:38 • 1 reactie • Reageer
Ingrid Tips en meer
Heel interessant. Judith Evelien wees hier op middels een repost. Toeval bestaat niet.
10-02-2018 16:51
10-02-2018 16:51 • Reageer
Schorelaar
Een mooie uitleg.
10-02-2018 16:18
10-02-2018 16:18 • Reageer
Flying Eagle
Inderdaad een andere kijk op autisme
10-02-2018 16:17
10-02-2018 16:17 • 1 reactie • Reageer
Blijvend anders
Jaaaaaaaa, en thats all....En wie weet waar het allemaal nog heen kan groeien en ontwikkelen als we de begrenzing van de huidige behandelwijze niet accepteren en toch verder blijven kijken en zoeken en benoemen.
11-02-2018 11:57
11-02-2018 11:57 • Reageer