Wel kappen maar niet planten?


Nationaal #Bomenplan gaat niet door: meerderheid stemt tegen. Het Nationaal Bomenplan, om zeventien miljoen bomen te planten, van GroenLinks en de SP gaat niet door. Het plan kon niet op een meerderheid van de stemmen in de Tweede Kamer rekenen.

Landbouwggrond
De twee partijen dienden begin deze maand een motie in voor het plan. Voor elke Nederlander moest een boom worden geplant, zeventien miljoen dus in totaal. In het plan werd ook gepleit voor de aanleg van bos op landbouwgrond. Het hout van de bossen kon gebruikt worden voor meubels en woningen. De provincie Limburg nam in december vorig jaar al een voorschot op de plannen, door van start te gaan met het 1miljoenbomenplan.

Maar de zeventien miljoen bomen uit het plan gaan er niet komen. Naast de indieners stemden ook de PvdA, de Partij van de Dieren en DENK voor het plan. Met 52 stemmen voor werd de meerderheid niet gehaald. Naast de coalitiepartijen stemde ook de SGP tegen het plan.

maandag 29 juni 2020
Bron: Tweede Kamer/Kamerstukken