Bewustzijn: De drie-eenheid hersenen


Een basisbegrip van de structuur van het menselijk brein is nodig om de basisdynamiek van het bewustzijn te begrijpen in de situatie waar de mensheid nu zich bevindt. De hersenen worden over het algemeen gezien als de zetel van het bewustzijn. Persoonlijk denk ik niet dat het bewustzijn zich beperkt tot de hersenen. Het brein is wel het uitvoerend orgaan waarmee we het meest direct zijn verbonden met het bewustzijn op fysiek niveau.

Zoals we eerder hebben gezien is ons bewustzijn, ons uitdrukkingsmiddel binnen de fysieke vorm voorzien van de drievoudige eenheid; gedachten, emoties en acties. Net als ons bewustzijn heeft het brein een drie-in-één aard. Het idee van het drievoudige brein werd ontdekt/bedacht door de neurowetenschapper Paul. D. Maclean, die menselijke gedragsuitingen in verband zag staan met de fysiologische structuren welke inherent zijn aan de brein. Zijn concept staat nu bekend als de Triune Brain. Het Triune Brain laat zien dat we denken over drie verschillende soorten hersenen. Drie kleinere breinen die samenwerken als één om de noodzakelijke functies van de mens te vervullen.

 

Triune Brain

De eerste van deze drie is de oudste in termen van zijn evolutionaire ontwikkeling. Het is het diepste deel van de hersenen, gelegen onder de grotere hersengewicht. Bekend als het R-Complex, dit deel van de hersenen bestaat uit de hersenstam en het cerebellum. De R staat voor Reptiel. Ook wel het reptielenbrein genoemd. Het wordt zo genoemd vanwege de gedragskenmerken die hier plaatsvinden. En dan denkt u aan, puur overlevingsinstinct, directe stimulusreactie, vecht- of vluchtreactie, competitie, agressie, overheersing, herhaling en rituelen. Kijk eens een avondje televisie en begrijp dat dit deel van de brein continu wordt geactiveerd. Het is niet zonder reden dan men u in dit lage reptielenbrein houdt.

Deze eigenschappen zijn de basisfuncties van bewustzijn. Feitelijk zijn ze minder dan menselijk, en neigen naar dierlijke gedachten en gedragingen welke de laagste basisfuncties zijn van het bewustzijn. Toch is dit het oudste deel van het menselijk brein en wordt daarom (nog steeds) gezien als de controlerende vader god zoals beschreven in bijvoorbeeld het oude testament. Het is het oudste deel, maar het minst geavanceerde deel van ons brein.

Het tweede gedeelte van het (Triune) brein is het Limbic gedeelte, ook wel de zoogdierhersenen genoemd. Het lijkt zich te hebben ontwikkeld in de biologische evolutie uit het reptielenbrein. Het bevindt zich ook aan de bovenzijde van het reptielenbrein, boven de hersenstam en het cerebellum. Het bestaat uit de hippocampus, en de amygdale. De functie van het Limbic brein is het generen van emoties via een stroom van chemicaliën. Reptielen kennen geen emoties. Reptielen voelen pijn en basale stimulusreactie, maar kennen geen emoties zoals vreugde, verdriet, empathie etc.. Het Limbic brein functioneert als een soort buffer tussen onze gedachten en acties. De emoties generen onder andere de acties welke we ondernemen vanuit de gedachten.

Emoties zijn een hogere orde van het bewustzijn dan het basis reptielenbrein. Zonder het Limbic brein zouden we geen gevoelens en emoties ervaren en feitelijk nog dierlijk zijn. Het Limbic brein kan worden gezien als het vrouwelijke, goddelijke moeder van het bewustzijn.

Het derde en het belangrijkste gedeelte van de Triune brein staat bekend als de Neo-cortex. Neo betekent nieuw. Het wordt ook wel de celebrale cortex genoemd, de Neo-cortex is het meest recent ontwikkelde deel van onze hersenen binnen de biologische evolutie. Het is het meest geavanceerde gebied van het menselijk brein. Fysiologisch gezien zit het zowel boven het Limbic brein als het reptielenbrein en omvat verreweg het grootste gedeelte van de hersenen. De Neo-cortex wordt ook wel de menselijke hersenen genoemd.

 De Neo-cortex is het gedeelte dat elektrische en chemische interacties creëert en maakt het hogere denken mogelijk. Zonder dit zouden we niet in staat zijn tot logica, rede, kunst, wetenschap, muziek, creativiteit, taal en tal van andere vaardigheden en eigenschappen te ontwikkelen die zo bepalende zijn als de huidige menselijke eigenschappen. Mede door het Neo-cortex brein onderscheiden wij ons van het dierenrijk. De Neo-cortex is het jongste gedeelte van onze hersenen en daarom kunnen we dat zien als het goddelijke kind, of zoon. Het is interessant om te zien dat het laatste, jongste deel van onze hersenen, de zoon, fysiek het hoogste deel van onze hersen beslaat. Wanneer de Neo-cortex goed functioneert is het ontworpen als het controlecentrum van de hersenen. Het is feitelijk de “baas” van ons brein. Om proberen te begrijpen hoe dit werkt, het “baas” zijn gaan we hier iets dieper op in.

De structuur van de Neo-cortex is verdeeld in twee helften. De linker en de rechter hersenhelft vormen samen de Neo-cortex. De linker hersenhelft is verantwoordelijk voor het vermogen van bijvoorbeeld analytisch denken, verbale en schriftelijke communicatie, logica, redeneren, wiskunde en wetenschap. De rechter hersenhelft is verantwoordelijk voor zaken als intuïtie, empathie, creatieve expressie, kunst, muziek maar ook holistische gedachten. Net als bij Yin en Yang binnen het bewustzijn, zijn deze eigenschappen niet te omschrijven als zijnde goed of slecht. Een gebalanceerd persoon zal continu gebruiken van beide helften binnen de bewustzijn. Als de Neo-cortex niet goed functioneert, zullen de andere delen, het limbic brein en/of het reptielenbrein zoveel mogelijk overnemen. Er vindt dan een soort downgrading plaats om bijvoorbeeld te kunnen overleven. De persoon is dan niet meer in balans, en lijden is dan aanwezig. 


Het kan ook zijn dat er binnen de Neo-cortex een onbalans plaatsvindt. Als dit bijvoorbeeld gunstig is voor de linker hersenhelft, zijn in de Neo-cortex de regulerende functies op, en voorziet het Limbic brein niet meer van bijvoorbeeld emoties en zal het reptielenbrein gaan domineren. Het bewustzijn wordt reptiliaans en zal gaan overheersen. Iemand die lijdt aan een hersenstoornis zou dus gedragskenmerken kunnen gaan vertonen zoals overheersing, obsessie, hebzucht, of erger nog, agressie, dwanggedrag en/of geweld.

Als de rechter hersenhelft gunstig wordt beïnvloed wordt het Limbic brein extra geactiveerd. Dit kan resulteren in een slachtofferbewustzijn waarin de persoon niet meer in staat is bepaalde emoties te controleren en te beheersen. Het reptielenbrein zal gedeeltelijk of helemaal stoppen met functioneren en daardoor ontwikkelen er zaken als, nervositeit, paranoia, onderdanigheid, angst, depressie en vaak suïcidale neigingen.

Beide genoemde stoornissen zien we toenemen binnen onze huidige samenleving. Dit soort stoornissen wordt beïnvloed en aangemoedigd door degenen die het collectieve bewustzijn van de mensheid willen onderdrukken voor eigen gewin en controle. De controle van het bewustzijn via de brede media is in volle gang. Denk aan sport en spel, uitspelen van mensen, competitie, angst en vreugde. Beide hersenhelften worden continu gevoed, maar niet door u. U bent verslaafd gemaakt aan deze voeding en u bent bereid er zelfs voor te betalen. U bent zelf niet meer in beheer, u bent niet meer de “baas” van uw brein, al denkt u van wel. Maar de collectieve onbalans wordt gevoed en groeit! De groeiende onbalans in de samenleving is stevig groeiende en zal voorlopig ook blijven groeien. En door deze groei zien we de mens veranderen, het wordt gepolariseerd tot twee soorten wezens, de dominators en degenen die zich overgeven aan de dominantie, met andere woorden, de slavenhouders en hun slaven.

Het is noodzakelijk om bewust te worden van deze controle/manipulatie, als u zich daar goed bewust van wordt, kunt u gaan werken aan genezing van beide hersenhelften om weer in balans te komen en uw bewustzijn te optimaliseren. Door genezing zal uw eigen schepper weer bewust worden en bewust zijn. Als deze genezing kan worden bereikt, als de balans tussen deze twee hersenhelften weer in balans is, kunnen we een hogere staat van bewustzijn bewerkstelligen, kan het licht van de creatie van het leven weer schijnen, schijnen zoals de schepper of Al-Dat-Is het heeft gemaakt/bedoeld. Leven in volle glorie. Het pad naar een gezonde hersenfunctie is hetzelfde pad naar het hogere bewustzijn. Wees de meester van uw brein, niet de slaaf! Wanneer u slaagt zal het orde, vrede scheppen en uiteindelijk de werkelijke vrijheid van het lijden

In de volgende blog:  De twee basispolariteiten