Bewustzijn: De drievoudige aard van het bewustzijn


Als menselijke wezens drukken we ons bewustzijn uit op drie verschillende manieren. De drievoudige aard van het bewustzijn wordt op verschillende manieren door de tijd heen uitgedrukt in de verschillende spirituele, mystieke en religieuze tradities. Sommigen leggen het uit als Body- Mind –Soul, anderen noemen het bijvoorbeeld de Wet van Drie. De hoofdzakelijk christelijke traditie en de meest bekende noemen het ook de Heilige Drie-eenheid. De Goddelijke vader, de Goddelijke moeder en het Goddelijke Kind. Symbolische beschrijvingen voor de manifestatie van drie uitdrukkingsvormen binnen één wezen. De Christelijke traditie heeft wat wijzigingen toegepast in de loop der eeuwen en ziet het nu als De vader, De zoon en de Heilige geest.

De eerste manier waarop we ons bewustzijn tot uitdrukking brengen zijn onze gedachten. In de verhouding tot de Goddelijke drie-eenheid, kunnen de gedachten worden gezien als de schepper God de vader, zoals genoemd in de christelijke traditie. Alles wat zich manifesteert, van binnen of van buiten, verhuist vrijwel direct naar de gedachten. Het manifesteren van alles gebeurt vooraf aan de gedachten. Gedachten zijn elektrische impulsen welke niet voorkomen uit materiële dingen. Gedachten komen overeen met het Body- Mind- Soul model van bewustzijn. Nadat de manifestatie heeft plaatsgevonden, zijn ontstaan, nemen onze gedachten de rol van schepper op zich om de manifestatie te creëren.

Emoties zijn de tweede uitdrukking van ons bewustzijn.  Ze kunnen worden beschreven als de interne manifestatie van de reactie op onze gedachten. Emoties hebben betrekking op het vrouwelijke principe van de Tao, de Yin polariteit. In de Heilige Drie-eenheid zijn emoties de Goddelijke Moeder. In de Body- Mind- Soul zijn emoties de geest, het “gevoelde” van onze ervaringen. Ze functioneren als evenwicht tussen onze gedachten en onze acties. Emoties worden van binnen gevoeld door ons lichaam door de creatie van chemische transmitters (sensoren) door ons zenuwstelsel en hersenen. Dit gebeurt nadat we een eerste gedachte hebben gevormd.

 Het is zeer interessant om te zien dat de westerse christelijke traditie dit vrouwelijke principe van ons bewustzijn heeft verwijderd uit de Drie-eenheid. Het is gedegradeerd tot de geslachtloze Heilige Geest, en het laat daarmee zien dat het niet langer wordt gemanifesteerd.  Onthoud dit, dit heeft een reden die we wellicht later terug zullen zien.

Het derde aspect van de Drie-eenheid van bewustzijn zijn onze acties. Door onze acties drukken we ons bewustzijn uit in het externe materiële rijke leven waarin we bestaan. Acties zien we dan ook als het Goddelijke kind binnen de Drie-eenheid. Het zijn de “nakomelingen” van onze gedachten en emoties. Acties worden gelijk gesteld met het actieve mannelijke principes van de Yang energie van de Tao.

Wat belangrijk is om in gedachten te houden over deze drievoudige aard van onze bewustzijn is dat het eenwording vereist om ons optimaal te laten functioneren en ons geluk te laten ervaren. Dit betekent dat, als deze aspecten van ons bewustzijn onevenwichtig worden, we volledig uit balans raken, we de bewustzijn verliezen en het lijden het gaat overnemen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer onze gedachten en emoties in tegenspraak zijn met elkaar, in conflict. Dit kun je omschrijven als een soort intern verraad. Dit verraad dat zich in ons afspeelt, noemen we ook wel oppositie, tegenstand. Het één verraadt het ander. Als je dit wat groter trekt, zie je dat er van buitenaf ook continu verraad tegen u wordt uitgespeeld.

Als de staat van het bewustzijn tussen bovengenoemde drie aspecten in balans zijn, dus de gedachten, emoties en de acties, ervaren we geen tegenstrijdigheden, geen verraad, wordt het leven wat we leiden vervuld met liefdevolle krachtige energieën, vol met positieve creativiteit en zelf-genezing. We zijn dan niet langer in staat van verraad, maar in staat van verlichting.

De hoogste vorm van deze staat binnen een evenwichtig bewustzijn wordt Non- dualiteit genoemd. De drie aspecten van ons bewustzijn zijn één geworden en zijn niet langer in oppositie met elkaar. Het heeft in der loop der eeuwen vele namen gekregen, denk aan Boeddha Bewustzijn, Christus Bewustzijn, Verlichting, Zalving, Volledige Ontwaking en nog vele anderen. Hoe het ook genoemd mag worden, het betekent in essentie hetzelfde; het verenigen van jezelf zodat je gedachten, emoties en acties elkaar niet verraden Door het proces van het verenigen van het drievoudig aspect van ons bewustzijn in onszelf verdwijnt het verraad, de oppositie, verschijnt de Non- dualiteit en worden we één. 

In de volgende blog:  De drie-eenheid hersenen