Bewustzijn: de inleiding


Graag wil ik eens proberen om – samen met u- het fenomeen “bewustzijn” te verkennen. Samen onderzoeken naar wat is “bewustzijn” nou precies, en, is er een “oorlog” gaande tegen en met uw bewustzijn? Dit ga ik doen in verschillende blogs, allen met de hoofdtitel “bewustzijn”.

Hoe komt “bewustzijn” tot uitdrukking, hoe onze hersenen functioneren en hoe onze emoties moeten en worden gecultiveerd om binnen de parameters te werken van hun ware ontwerp/creatie en dat binnen de maatschappij, als dat van een moreel kompas.

Omdat ik daar zelf al jaren mee bezig ben door interesse en vele mooie en minder mooie ervaringen, zou ik mijn visie willen delen met u, om vervolgens gezamenlijk te onderzoeken met u wat bewustzijn nu eigenlijk is. Let wel, samen onderzoeken houdt ook in dat mijn visie niet de absoute is, maar slechts een visie. Graag zou ik uw visie/gevoel/ervaringen/kennis voorbij zien komen om zo samen te onderzoeken en te leren van en met elkaar. Hieronder mijn visie, gaat u mee?

De meeste mensen zullen op de vraag, wat is bewustzijn, het antwoord geven dat het de toestand van wakker zijn is. Dat is zeker waar, althans, daar komt het op neer. Maar dit antwoord is altijd geschoeid op de fysieke gesteldheid, je bent je bewust dat je wakker bent. Dat is niet het soort bewustzijn waar ik het hier over wil hebben. We gaan proberen een level dieper te gaan, het bewust zijn dat je bewust wakker bent geeft eigenlijk aan dat we nog niet helemaal wakker zijn, maar in een andere vorm slapen.

Wikipedia zegt het volgende over bewustzijn: Bewustzijn is het vermogen om te kunnen ervaren of waarnemen,[1] oftewel een beleving of besef hebben van jezelf en de omgeving.[2]. Dus het persoonlijk oordeel of de persoonlijke zienswijze van een individu, subjectiviteit dus.

Bewustzijn, zelfbewustzijn, jezelf bewust zijn. Zelfbewustzijn betekent dat men in staat is om na te denken en te begrijpen dat men zich werkelijk bewust is van zijn eigen kenmerken en perceptie, bewust zijn dat je het bewust bent. 

Het waarnemingsvermogen is het vermogen om percepties en gevoelens te hebben. Onderscheidingsvermogen of wijsheid is het vermogen om te weten dat sommige dingen wenselijker zijn dan andere, als een bepaalde aandoening of uitkomst.

Deze definities van bewustzijn zijn over het algemeen prima te gebruiken om voor onszelf dingen redelijk nauwkeurig te begrijpen.  

Dit vermogen is de fundamentele drijvende kracht van alle creaties. Je kan het omschrijven als dat alle creaties het IS en het ZIJN zijn van het bewustzijn in de verschillende dieptes. Bewustzijn maakt het waarneembare waarneembaar in ons zijn en de externe omgeving. Alles wat bestaat, alles, wordt eerst gemanifesteerd door het bewustzijn. 

Bewustzijn, of het gebrek daaraan, is hetgeen dat verantwoordelijk is voor de omstandigheden die we in onszelf vinden, in alle tijden en plaatsen. Het is volledig verantwoordelijk voor de continue stroom van omstandigheden op en van de aarde, mensen, dieren en natuur welke hier leven.

Bijna iedereen die de vraag gesteld wordt: "Denk je dat dingen perfect zijn, precies zoals het is bedoeld op deze planeet? "zullen" nee "antwoorden en zeggen dat ze denken dat het veel beter zou kunnen en moeten zijn vergeleken met de huidige situatie. Maar toch, terwijl de meesten zich ervan bewust zijn dat er iets niet helemaal klopt met wat hier gebeurt, zijn er maar weinig mensen die de kern van het probleem doorbreken en herkennen voor wat het is.

De wortel van ALLE problemen die we ervaren, ja echt, ALLE problemen die de gehele mensheid ooit heeft ervaren, ligt in het bewustzijn van alle individuele mensen op deze in nood verkerende planeet. Ons schijnbaar onvermogen om ons lijden te verlichten door de manifestaties van deze problemen, wordt altijd veroorzaakt door één ding; de onbalans in ons bewustzijn, wat leidt tot vermindering van ons bewust gewaar zijn.

Hoe minder bewustzijn, hoe minder we de patronen van gedrag en gebeurtenis herkennen die leiden tot lijden. Wanneer we ons bewustzijn weten te vergroten, ontwikkelen we het vermogen om patronen te herkennen die tot negativiteit leiden en deze te vermijden of tot positief te keren en bewuste keuzes te maken.

Het doel van ons bestaan is om ons bewustzijn gestaag te vergroten totdat we het vermogen hebben om het gevoel te kunnen ontwikkelen, het vermogen hebben om in het zelf te corrigeren, bewuste keuzes maken, gebruikmakend van een goed onderscheidingsvermogen om positieve effecten tot stand te brengen voor het zelf, het zijn, de relaties die we allemaal met elkaar hebben, en de mens. Dit proces is het doel van de spirituele reis en de manifestatie van de Wil van de Schepping, het is de evolutie van het bewustzijn.

In de huidige tijd waarin we leven is de mens op een kritiek punt aangekomen op deze evolutionaire reis. Misschien voor de eerste keer in ons bestaan zijn we op een punt aangekomen om een waar paradijs te creëren waardoor het leed van de mensheid kan worden geëlimineerd, maar ook op een punt het hele menselijk leven te vernietigen, maar ook de dieren, de natuur en zelfs de gehele planeet. Het feit dat ze beiden gelijktijdig bestaan, maakt de tijd waarin we leven interessant en opwindend.

Daar waar deze twee potentiëlen met elkaar concurreren, zie je een toename en afname van het menselijk bewustzijn. We zien dat het bewustzijn groeit met een grotere snelheid bij een groeiend aantal mensen dan wellicht op welk moment in de (recente) geschiedenis ooit. Daarnaast zien we ook (als gevolg van?) dat het bewustzijn van steeds meer mensen wordt afgesloten of erger nog, wordt gekaapt en mogelijk wordt vernietigd door de negatieve krachten van het angst en kwaad, oftewel, het aloude spel verdeel & heers. Iets wat door grote machten continu over u wordt uitgestrooid.

Wat vereist is om dit te overstijgen (transcenderen) is een versnelling en toename van het bewustzijn te bewerkstelligen. En dit op en van het niveau van het individu naar mondiaal niveau. Het wereldwijd ontwaken zal alleen plaats vinden als er voldoende mensen genoeg bewustzijnsverandering hebben toegelaten om vervolgens deze energieën over te laten gaan in het collectieve bewustzijn van de mensheid.

Hoewel we in deze tijd door een zeer donkere periode gaan voor het licht van bewustzijn, komt datzelfde licht meer en meer naar voren. Persoonlijk zie ik de situatie liever als hoopvol dan somber. Meer en meer mensen worden bewust, bewust en wakker. De verandering, de paradigmaverschuiving is volop gaande en kan niet meer worden tegengehouden, omdat het simpel ons geboorterecht is.

Wanneer we uit deze huidige cocon komen, zal onze metamorfose compleet zijn, zullen we ontwaken voor een nieuwe dag, een nieuwe wereld. Het einde van deze reis zal samengaan met een nieuw begin om de cirkel te voltooien, misschien wel voor het eerst zullen we onszelf kennen. 

In de volgende blog wil ik proberen wat dieper in te gaan op Yin & Yang.