Bewustzijn: De twee basispolariteiten


Er zijn slechts twee krachten aan het werk in de gehele schepping. De twee krachten worstelen voortdurend met elkaar. Eén van deze krachten is de kracht die het bewustzijn vergroot en onze delen van de schepping doet ontwaken tot begrip en zelfrealisatie. Dit zou je kunnen zien als het Licht welke op u en in u schijnt. Dit licht probeert dingen aan u bekend te maken en de waarheid te openbaren, uw waarheid. De andere kracht is datgene wat probeert uw bewustzijn te sluiten en af te schermen van de schepping, het licht. Het probeert u onwetendheid te voeden met valse beloften en afleiding. Op een nog simpeler manier kun je het vertalen naar gevoelens, twee basisgevoelens. Het ene gevoel is goed, het andere gevoel is slecht. We komen uit bij de bekende dualiteit. Dualiteit is geen toeval, of een ongeluk. Zij is inherent aan het leven, aan de kosmos, een creatie van de schepper, van Al-Dat-Is. We hebben dit nodig om zaken te kunnen ervaren en waar te nemen. Immers, zonder licht, geen donker, geen goed, zonder kwaad. Echter zijn we in staat om ons bewustzijn te vergroten en deze twee polariteiten als een illusie te beschouwen. We houden in ons onderbewustzijn deze twee in stand en maken daar keuzes in. Dit is absoluut omkeerbaar. 

In zijn beroemde experimenten met water ontdekte Dr. Masaru Emoto dat er in bevroren watermoleculen verschillen waarneembaar zijn als er op verschillende manier wordt gecommuniceerd met water. Water leeft dus! Wanneer er tegen water liefdevol wordt gesproken ontstaat er een mooie, harmonieuze ordelijke vorm. Het tegenovergestelde gebeurde ook. Wanneer er tegen water hatelijk en negatief wordt gesproken ontstaat er een kapotte structuur, een chaotische puinhoop. Hoeveel kunt u veranderen als u liefdevol met water zou omgaan, en mens bestaat voor ongeveer 2/3de uit water.


Dr. Masaru Emoto (bron: https://hado.com/ihm/)

De eerste experiment met de liefdevolle benadering laat overduidelijk zien wat het licht van het bewustzijn kan veroorzaken, het is in feite liefde wat door liefde wordt veroorzaakt. Het is de goede polariteit, de weg naar wijsheid en waarheid, uw waarheid. Deze positieve benadering geeft harmonie, vrede, gezondheid en orde.

Het tweede negatieve experiment laat zien de kracht van chaos en vernietiging. Zelfs zelfvernietiging. Het is de kracht van de angst. Het veroorzaakt haat, onverdraagzaamheid, onzekerheid, depressies en nog veel meer negatieve zaken. Deze polariteit is het negatieve en doet niets anders dan het licht blokkeren en stoppen, om u weg te houden bij uw eigen licht, waarheid, uw waarheid. 

Bekijk de video:

Deze twee fundamentele polariteiten zijn de essenties van alle andere gevoelens en ervaringen. Het laat ons elk moment kiezen tussen Liefde en Angst. Probeer bewust te zijn als u water tot u neemt, het voedt al het andere goede, het voedt uw eigen water, uw eigen bestaan. Het is uw vrije wil hoe u het water tot u neemt. In liefde of in angst.

 Elk van deze polariteiten heeft een interne en een externe manifestatie. Dat houdt in dat elke polariteit zich uitdrukt binnen het individuele bewustzijn op een bepaalde manier. Na de interne manifestatie te hebben bereikt, bereikt de manifestatie de externe wereld van u. U gaat dus veranderen voor de buitenwereld, voor hen die deze ontwikkeling (nog) niet hebben bereikt of zich daar van bewust zijn.

 De interne manifestatie van liefde/licht vindt plaats wanneer deze polariteit tot volledige uitdrukking komt binnen het bewustzijn. Deze staat van bewustzijn kunnen we aanduiden als zelfliefde of balans. Het bewustzijn heeft zich verenigd door wil, beheersing en liefde. U bent meester van uw brein geworden, geen slaaf meer. U heeft volledige controle over uw bewustzijn, want het is gecreëerd door de daad van wil en daarom de absolute zelfliefde.

De interne manifestatie van angst treedt op wanneer de angst binnen is gekomen in het bewustzijn. Het zal onmiddellijk beginnen met zijn doel om niet alleen het bewustzijn, maar uiteindelijk ook u te vernietigen. Het zal dat doen door het bewustzijn patronen van angst te laten herkennen, en doen vergroten. Het is een soort staat van bewusteloosheid, bewusteloosheid doet zich voor als verwarring. Deze verwarring is de hoogste manifestatie van angst die kan optreden binnen een individu. Verwarring is het tegenovergestelde van de liefde. Is verwarring aanwezig, is de onbalans compleet en begint het slaaf-zijn van het brein wat zal leiden tot uiteindelijke zelfvernietiging. 

Naast de interne manifestaties zijn er, zoals besproken, ook de externe manifestaties van liefde en angst. Wanneer de staat van bewustzijn is verhoogd, of is uitgebreid met liefde, zelfliefde, zal het bewustzijn zich uiten in de externe wereld rond het individu. Deze liefde, zelfliefde is de hoogste uitdrukking van het bewustzijn, het is de absolute vrijheid van het bewustzijn. Die vrijheid is dan weer de hoogste verwezenlijking van de spirituele zoektocht. Die vrijheid, het goddelijke zijn één! Elke zogenaamd spiritueel leider of ideoloog die niet over deze vrijheid spreekt is een valse leider. Liefde, vrijheid en het goddelijke zijn hetzelfde. Spiritueel leiderschap bestaat niet, hooguit iemand die u de weg wijst, maar meer dan dat is er niet. Op het moment dat u iemand gaat volgen of kopiëren bent u overgeleverd aan uw angst en niet aan de liefde. Omdat het goddelijke de belichaming is van perfecte liefde, moet het ook perfect zijn van vrijheid. De wil van het goddelijke in ons is niet anders dan onze eigen wil voor ons. Wat we ook willen creëren is toegestaan door het goddelijke, onze eigen vrije wil. Dat is perfecte vrijheid, perfecte liefde. 

De externe manifestatie van angst creëert verwarring binnen het bewustzijn van het individu en dus binnen de samenleving. Zij leven binnen een vibratie van angst en verwarring, ze kunnen de patronen van informatie niet meer herkennen, want ze werken niet meer vanuit de hogere gedachtefuncties van de Neo-cortex. Dit gedeelte is uitgeschakeld en zij bevinden zich in een ernstig onbalans. Het reptielenbrein overheerst. Vanuit dit brein keren ze terug naar een overleveringsstand en zullen ze alles doen om vanuit die stand te overheersen. Echter is de chaos compleet. Het is de hoogste expressie van de gemanifesteerde angst binnen de externe realiteit. Hier heerst angst en verwarring, het zal tot niets anders leiden dan donkere en negatieve emoties, negatieve ervaringen voor allen die deelnemen aan deze illusie.

 Dit alles is gewoon hoe de natuurwet werkt. Liefde, hoger bewustzijn leidt tot groei van het bewustzijn en vice versa, zelfbeheersing en dat leidt weer tot vrijheid, en zo de cirkel rond. Angst leidt tot afsluiting, chaos en vernietiging. Beide polariteiten bouwen een cyclus op zichzelf, u kan het beheersen en controleren. De liefde is goed voor ons, voor uzelf, de angst creëert vernietiging.

Onze huidige situatie is dat onze planeet gevangen zit in de herhalende en groeiende cyclus van angst, wat resulteert in de enorme hoeveelheid lijden in de huidige tijdsgeest. De gecreëerde angst doet niets anders dan het licht en de liefde tegenhouden, dat van de schepper, dat van Al-Dat-Is. Onthoud dat u met liefde bent geboren en angst u hier wordt aangeleerd door externe bronnen. U bent met liefde geboren…pure liefde.

De meesten mensen leven (nog) in de continue staat van angst, hoewel het erop begint te lijken dat er een proces van wakker worden gaande is. Wakker worden uit de illusie van angst. Dat houdt niet in dat men automatisch liefdevol is. Dat is een heel proces. Het is de kunst om de collectieve angst uit te roeien en zelf te laten sterven, het moet deze wereld verlaten, we hebben het niet gekregen, we zijn er niet mee geboren, we hebben het zelf gecreëerd. 

In de volgende (voorlopig laatste) blog: Richting; Ons geleidingssysteem.