Bewustzijn: Richting: Ons geleidingssysteem


Richting is een vrij eenvoudig concept. Het wijst gewoon de weg of we gaan naar dat wat waar is, uw waarheid. Dit geldt voor zowel het individu als collectief. Als we op de juiste weg zijn, beginnen onze levens te stromen zonder strijd en tegenstand. Wanneer we misleid zijn, in de verkeerde richting worden gedwongen is er angst en dwalen we af van het goede. Zo simpel is het.

De manier om onze koers te bepalen is vrij eenvoudig. We hoeven het alleen maar te doen. Stel uzelf een paar basisvragen en maak wat basisobservaties. Bijvoorbeeld;

Individueel of collectief?

Zijn we op weg naar de polariteit van de liefde of zijn we op weg naar de angst?

Gebaseerd op onze beschikbare kennis van onszelf en de wereld waarin we leven, moeten we een eerlijk inschatting maken waar we staan als geheel. Waarvan zijn we gekomen? Waar zijn we nu en waar gaan we heen?

We moeten ons realiseren hoe belangrijk het is onze ware oorsprong te begrijpen. Een nauwkeurig begrip van het verleden kan ons helpen te oriënteren om de richting van nu te bepalen.

Het meest belangrijke van alle is ons morele kompas. Dat is de emotie, het heilige vrouwelijke van de drievoudige eenheid. We moeten beter omgaan met onze emoties en ze niet laten verdoven, want zij zijn de brug tussen onze gedachten en acties, en dus een buffer hoe we denken over onszelf en anderen. We moeten leren hiernaar te luisteren en dat ten uitvoer brengen, voor onszelf en voor de wereld. (interne en externe).

Probeer op verschillende manieren naar jezelf te luisteren.

Veel mensen verwarren bewustzijn met iets kunstmatigs als intelligentie of met intellect. Het vermogen van het bewustzijn vergemakkelijkt de kennis van onszelf. Het bewustzijn verleent ons de integrale kennis van wat is, waar het is, wat echt bekend is en wat zeker wordt genegeerd. Revolutionaire psychologie leert dat alleen het individu zijn eigen zelf kan leren kennen. Alleen wijzelf weten of we wel of niet zijn.

 Alleen door uzelf, en niemand anders dan door uzelf kan u bewust worden van uw bewustzijn en daarmee actief actie ondernemen. Kiest u ervoor om in de slaapstand te blijven, of vertrouwt u op uw intuïtie en wil u wakker worden en uw bewustzijn activeren?  Bedenk goed dat het wakker worden niet bestaat uit een eenmalige actie of dat het een makkelijke weg is. Het is een lange moeilijke weg en overal en altijd zullen de afleidingen klaar staan om u weer in de slaapstand te krijgen.

U moet blij zijn dat het een lange moeilijke weg zal worden, wanneer u plots zou ontwaken zou u zich vreselijk schamen en ziet u hoe tragisch, belachelijk u het leven leidde. U gaat zich afvragen wat u in godsnaam aan het doen was al die tijd. Als u kunt toegeven dat u slaapt, kunt u er zeker van zijn dat u begint te ontwaken.

Degenen die het bewustzijn erkennen, maar verwarren met functies als gedachten, gevoelens, impulsen en sensaties zijn inderdaad bewusteloos, ze liggen in een diepe slaap.

In het “normale” leven weten de meesten niets van zelfkennis, en nog minder over objectieve kennis. Toch zijn deze mensen trots en denken op de hoogte te zijn van zichzelf. Intellectuelen geloven waarschijnlijk dat ze kennis hebben van zichzelf en zij zullen nooit accepteren dat ze in feite slapen en buiten bewustzijn leven. Aangeleerd gedrag heeft niets te maken met intellect, maar alles met kopiëren. Bewustzijn is iets totaal anders. 

Kortom, als we het bewustzijn willen laten ontwaken moeten we beginnen met het te onderzoeken, het te bestuderen, en daarna beginnen met het elimineren van de obstakels opdat de weg kan worden vrijgemaakt voor de liefde en de ultieme vrijheid. Ik heb hier slechts een beperkte poging toegedaan, niet meer dan dat. Doe er mee wat u wilt...

Hiermee is deze serie blogs aan een einde gekomen. In een komende nieuwe serie gaan we dieper in op het (valse) “ikje”, de ego en de valse new age gedachte van het leven in het “nu”.