Bewustzijn: Yin & Yang


Een mystiek concept afgeleid van het taoïsme dat uitermate relevant is in het menselijk bewustzijn, is het idee van de Tao. De polaire balansenergieën welke inherent zijn aan de gehele natuur. De taoïstische traditie leert dat we als we in staat zijn deze polaire balans te vinden en te harmoniseren, orde, vrede en rust zullen vinden in onszelf en naar de ander. Een onbalans van deze energieën zal onrust en chaos veroorzaken in het zijn en naar buiten. We moeten dus deze energieën leren voelen en leren in balans te brengen. 


Yin & Yang symbool

Om dit te doen gaan we eens kijken naar het symboliek van het Tao-symbool. Het bestaat uit een cirkel met twee onderlinge vergrendelende wervelingen, één licht en één donker. Binnen elke “draai” bevindt zich een kleiner punt dat een tegenovergesteld kleur heeft van de “draai”. De cirkel vertegenwoordigt de gehele schepping. Een cirkel is oneindig, het heeft geen begin of einde. Het is dus een perfecte vorm, er zijn geen hoeken of onregelmatigheden. De cirkel is God, of de Schepping zelf, het Al-Dat-Is.

De twee wervelingen vertegenwoordigen de verandering waaruit alle schepping bestaat. Het enige wat bestaat is de constante staat van verandering. Alle materie gaat van vorm naar vorm in een eindeloze dans van de schepping. Het leven zelf is verandering. Onvermogen om niet te veranderen staat gelijk aan dood, het niet bestaan. Daarom vertegenwoordigen de twee wervelingen in de cirkel deze steeds veranderende dans van materie die plaatsvindt in de hele Schepping. De twee stippen binnen elke “draai“ staat voor het idee dat het niet uitmaakt hoe diep de ene polariteit of de andere is.

Het lichte gebied wordt Yang genoemd, het vertegenwoordigt; Licht, Zon, Dag, Mannelijk, Actief, Analytisch, Dominantie, Agressie, Linker hersenhelft en het rechter lichaamsgedeelte. Het donkere gebied wordt Yin genoemd en dat vertegenwoordigt; Donker, Maan, Nacht, Vrouwelijk, Passie, Intuïtie, Onderdanig, Rechter hersenhelft en linker lichaamsgedeelte. Het bewustzijn van de mens bestaat uit al deze energieën, net zoals de kosmos, het universum, het Al-Dat-Is. Het Al-Dat-Is of God. Daarom kan gezegd worden dat we geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God. Geen van deze energieën is te omschrijven als goed of slecht, het is wat het is.

Ons bewustzijn bevat ze allemaal. Een gebalanceerd bewustzijn zal al deze eigenschappen in mooie evenwichtige hoeveelheden bevatten. Deze balans is de essentie en de sleutel tot mentale en fysieke gezondheid, en het vermogen om kritisch na te denken en beslissingen te nemen welke positief zijn voor het individu en mensheid als geheel. Wanneer deze energieën uit balans worden gebracht door een “overheerser” zijn lijden en chaos het gevolg.

Eén van de oudste symbolen in de menselijke geschiedenis bevat vele paralellen met het symbool van de Tao. Het staat bekend als het Mes en de Kelk. Ook deze twee vertegenwoordigen de concurrerende mannelijke en vrouwelijke polaire energieën. Het blad is afgebeeld als een naar boven wijzende driehoek. Deze dient als een rudimentair (niet ontwikkeld) fallisch symbool die de zon, het mannelijke Yang energie vertegenwoordigt. De Kelk wijst naar beneden als een driehoek die de vrouwelijke baarmoeder voorstelt, waarbij de energieën van de maan, passie, het vrouwelijke, polaire Yin energie horen. 

Zegel van Salomo

Als deze energieën in een perfect gebalanceerde verhouding worden gecombineerd, ontstaat er een derde symbool, welke de harmonisatie vertegenwoordigt. Het verandert dan in een zespuntige ster. Dit symbool werd later bekend als de Zegel van Salomo in de Judaistische, Islamitische, Christelijke, maar ook de Alchemistische tradities.  De Zegel vertegenwoordigt het harmoniseren van het heilige mannelijke, zonne- energie met de heilige vrouwelijke maan- energie. Vandaar de term Solomon ( Zon en Maan). Als we in balans zijn met deze twee energieën, ontwaakt de vorm van goddelijk bewustzijn.

Als we onszelf kunnen harmoniseren in ons bewustzijn en vice versa ontstaat dus het goddelijke, dan komt het Hermetische Principe (de Kybalion, die bestaat uit de volgende principes; het principe van Mentalisme, het principe van Correspondentie, het principe van Vibratie, het principe Polariteit, het principe van Ritme, het principe van Oorzaak en Gevolg, en het principe van Geslachtelijkheid). Het Hermetische Principe is vernoemd naar de Griekse God Hermes, de Boodschapper van de Goden.

Men kan de eenvoud en schoonheid waarderen die onze voorouders hebben afgebeeld door middel van symboliek. De relatief eenvoudige symboliek die in de oudheid is gebruikt, kan ons helpen te begrijpen wat bewustzijn is en waar het uit bestaat. Wanneer je deze bestudeert op een dieper niveau dan we hier doen, kun je gaan leren te begrijpen de polariteiten in onszelf te verenigen en zo te harmoniseren. Het begrijpen van de betekenis van deze symbolen is het beginnen te begrijpen van het bewustzijn. Het jezelf toestemming geven te groeien en je bewustzijn te vergroten.

In de volgende blog: De drievoudige aard van het bewustzijn