Het universum (03)


Terugblik deel 2

Een eigenschap van licht is zijn dichtheidsspectrum, dit spectrum geeft fluctuaties weer in de betekenis en weergave van datzelfde licht. Dus één en hetzelfde “item” binnen het totale lichtspectrum heeft tegelijkertijd verschillende betekenissen, weergaven, belevingen afhankelijk van de dichtheid binnen dat totale spectrum waarin het bestaat en wordt waargenomen.

 

Deel 3

En hiermee komt gelijk dualiteit om de hoek zetten als eigenschap van dit universum.
Verschillende dichtheidsfrequenties van één en hetzelfde geeft meerdere betekenissen en belevenissen aan dat één en hetzelfde. Licht heeft in zijn hoedanigheid als universum verschillende frequenties die afhankelijk van de beleving van de betreffende dichtheid dus verschillende betekenissen geeft aan zichzelf. Het één en dezelfde item wordt zowel als zeer dicht, als zeer transparant weergegeven binnen zichzelf. Dus binnen het totale lichtspectrum bestaat zowel duister als licht als één en hetzelfde onderdeel van het licht… dualisme..
Dualisme is dus universeel gezien een natuurlijk verschijnsel wat zorgt voor contrast waaruit verschillende betekenissen gegeven kan worden aan hetzelfde item binnen diverse dichtheidsbelevingen binnen datzelfde universum. Simpel gezegd.. zonder dualisme geen eenheid, geen individualisme, geen beleving, geen individueel besef, geen individueel bestaan.

Onze reis door het universum..

Als wij praten over onze plek in de 3e dimensionale dichtheid gaan we er altijd vanuit dat wij aan het begin staan van onze evolutionaire reis door het universum. We leven nu in de 3e dimensie en om verder te gaan dienen we te ascenderen naar de hogere dimensies. We staan dus volgens de algemeen aanvaarde theorie helemaal aan het begin en zijn dus de galactische jonkies.. We moeten alles nog leren en worden dan ook als zodanig behandeld en benaderd door een keur aan “hogere” galactische en hemelse wezens als opgestegen meesters, aartsengelen, gidsen, galactische federaties van licht en ga zo maar door en dan hebben we het alleen nog maar over de uitingen van het positieve spectrum van licht binnen het universum De hele spiritualiteit gaat er in zijn onderricht ook vanuit dat wij aan het begin van onze evolutionaire reis staan, we dienen alles te leren en te ondervinden vanuit een positie van totale vergeetachtigheid en universele onvolwassenheid.

Hetzelfde geldt voor religie, welke religie dan ook. In de bijbel, de koran enz. worden we allemaal gewezen op onze nietigheid en afhankelijkheid om door de juiste opgediende leer te volgen ooit eens in de hemel of welk walhalla dan ook terecht te komen als beloning voor onze volgzaamheid en geloof in een/iets ander(s) dan onszelf.
En dat geloof stelt er dan ook een vorm van straf tegenover als wij niet op de juiste manier gevolg geven aan die richtlijnen. Gekker nog.. uit naam van die heilige geloven is het nog toegestaan ook om iemand die iets anders gelooft daar zachtjes op te wijzen.. Volgen wij niet die juiste weg dan zullen we daar dan ook de juiste gevolgen van gaan ondervinden. Het feit dat wij als mens tot in onze diepste overtuiging in verschillende goden en hogere wezens kunnen geloven zegt eigenlijk al genoeg over onze geloofwaardigheid in onszelf. Hierbij vergeten we voor het gemak ook dat de werkelijkheid zoals die aan ons verschijnt een “weerspiegeling” is van wie wij in essentie zijn. Automatisch zit daar dan ook alles bij wat er in voorkomt.

Deel 4 volgt later

 

Bronvermelding aan het einde van de serie