Het Mr. Smith Syndroom


Het Mister Smith effect of het Mister Smith Syndroom.

In de film The Matrix heeft Mr. Smith het vermogen om elk willekeurig lichaam op elk moment binnen te treden en dit gebeurd wanneer de matrix wordt bedreigd door Neo of anderen.

Dit scenario is een mogelijke (of werkelijke) weerspiegeling van de wereld waarin we leven, gaat u even mee?

Voorbeeld: je bent in gesprek met een vriend(in), een kennis of familielid, en alles is oké totdat je iets zegt over zaken als 9/11, vaccinaties of MH17 bijvoorbeeld. Dan gebeurd er iets opmerkelijks… Mr. Smith duikt op en vervangt de persoon waarmee je in gesprek bent, om je aan te vallen, omdat waarheden de matrix bedreigen.

De matrix is bij de meeste mensen in hun jeugd reeds in geprogrammeerd en vervolgens door politiek, media en onderwijs in stand gehouden. Door deze Mr. Smith programmering zijn mensen verworden tot bewakers van de matrix, beschermers van de code, politie van de mind-controle, handhavers van de hersenspoeling die ons vals concept van de realiteit in stand houden en als superlijm bij elkaar houdt.

Onze “opvoeders” programmeren de meesten van ons om zo te zijn, om iedereen aan te vallen, op elk moment, wanneer iemand in de matrix een waarheid durft uit te spreken en daarmee de code van de slavencontrole verstoort. Deze Mr. Smith-achtige burgers wachten op die mensen die tegen de controlematrix spreken; die mensen die de punten met elkaar verbinden; die mensen die de patronen in de slavencode doorzien en kenbaar maken… en dan vallen de lege zelfzuchtige zielen aan, zoals ze zijn getraind te doen, als Pavlovische honden.

Wanneer Mr. en Mrs. Smith om jou heen verschijnen wanneer je de waarheid spreekt en jou aanvallen – zodat je anderen niet wakker maakt- wees dan niet bevreesd, elke waarheid gedacht, elke waarheid geschreven, elke waarheid gesproken, is een signaal naar en in de matrix en dat maakt dat de matrix meer en meer afbrokkelt, hetgeen nu zichtbaar begint te worden.

Dat wat de matrix het meeste vreest is de waarheid, vandaar Mr. en Mrs. Smith om het te onderdrukken. Waarheid is namelijk één van de krachtigste elementen in het universum; waarheid behoeft namelijk geen ondersteuning van één of ander systeem. Waarheid is sterk en krachtig genoeg om op zichzelf te kunnen staan, want is eenduidig. Waarheid is wat het is. Waarheid is derhalve onoverwinnelijk en zal uiteindelijk zegevieren, altijd!

- unknown