×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors
Ongemakkelijke gevoelens? Hou vol!


Veranderingen doorvoeren in je leven is niet gemakkelijk. Zelfs wanneer we alleen al het besluit nemen, om dingen te gaan veranderen, kan dat al tot allerlei onbehaaglijke gevoelens leiden. Maar helaas interpreteren veel mensen deze onaangename gevoelens als een teken dat zij ermee moeten stoppen; met die verandering. En vervolgens wordt dan de vooruitgang, de verandering die ze zelf doormaken, ook een halt toegeroepen. Herkenbaar?

1.      Het gevoel hebben dat je geïsoleerd begint te raken

Op een diep en persoonlijke niveau groeien is een eenzaam gebeuren. Een proces, dat je per definitie zelf in je eentje, doorloopt. Daarom is het heel normaal dat je dit gevoel kunt hebben, dat je geïsoleerd raakt van anderen en dat zij niet kunnen begrijpen wat jij op dat moment meemaakt. Sterker nog, draai het eens om..Was het JUIST niet door deze groep, waar je zo lang al op 'hing', of vertrouwde, die zorgde voor het indutten, waarvan je nu ontwaakt..?

2.      Moeite hebben om je te concentreren

Wanneer jij veranderingen doorvoert in je leven, vraagt dat proces heel veel van je rechterhersenhelft. Dat betekent dat er niet veel energie overblijft voor de linker hersenhelft. De linker hersenhelft gebruik je vooral om praktische, logische taken uit te voeren. Het feit dat je het gevoel kunt hebben dat je telefoonnummers en namen vergeet, dingen kwijtraakt, of dat je alles twee keer met doen om het goed te krijgen, is dus volkomen normaal. Het is een teken dat de veranderingen die je doorvoert diep en zinvol zijn.

3.      Rusteloos en angstig worden

Of je nu van baan verandert, een nieuwe relatie aangaat of een andere verandering doormaakt, jouw emoties worden gedurende de veranderingen voortdurend gestimuleerd. Daarnaast is er een goede kans dat je hersenen, met inbegrip van je verbeeldingsvermogen, voortdurend in een hoge versnelling staan. Dit kan leiden tot stress, wat tot gevoelens van onrust en angst kan leiden.

4.      Prikkelbaar worden tegenover nabije mensen

Wanneer je positieve veranderingen doormaakt in je leven, waarom kan je dan zoveel irritatie voelen tegenover mensen van wie je houdt? Er is een reden voor deze vervelende gevoelens. De mensen van wie je zoveel houdt zijn vaak de reden waarom je niet verandert. Zij kunnen je onbewust ontmoedigen, omdat ze bang zijn jou kwijt te raken, of zij kunnen dezelfde gedragspatronen hebben die jij juist probeert achter je te laten. Dit kan leiden tot subtiele wrokgevoelens, die pas aan de oppervlakte kunnen komen wanneer jij hebt besloten te veranderen.

5.      Af en toe het gevoel hebben van aangrijpende angst

Veranderen is beangstigend. zo lijkt dat wanneer je het gevoel hebt dat alles 'OK' is... Waarom zou je dan überhaupt veranderen..? Grote veranderingen doorvoeren kan werkelijk vreselijk angstaanjagend zijn, waarbij je dus je 'oude leven' achter schijnt/lijkt te laten. Het betekent voor velen, dat je daarbij zelfs momenten van paniek zult kunnen kennen. Maar zoals bijna altijd, is angst daarbij gewoon het 'onbekende' dat zich nog niet laat invullen. PRECIES daarvoor was/had ook de verandering ingezet.. Het is gewoon een teken, dat de verandering die je ondergaat heel reëel, zinvol en blijvend is.

6.      Je ontwikkelt een nieuwe eigenschap: confrontaties aangaan

De kans is groot, dat je over bepaalde aspecten van je leven niet tevreden was, wanneer je actie onderneemt om te groeien en te veranderen. Als je eenmaal hebt besloten dat je beter verdient, kan je merken dat je mensen aanspreekt over situaties waarover je voorheen had gezwegen. Je lijkt voor hen dan recalcitrant of iets dergelijks, terwijl het een teken is van innerlijke verandering. Zoals iedereen dat weet van bijvoorbeeld pubers in die specifieke leeftijd..!

7.      Je raakt steeds meer ontevreden

Zoals je steeds vaker de confrontatie aangaat, zal je je ontevredenheid ook op andere manieren gaan uiten. Dit kan het gevolg zijn van het feit dat je betere dingen verlangt voor jezelf. Je bent meer bereid ze zelfs te eisen om de ontevredenheid het hoofd te bieden..

8.      Je voelt je verloren

Als je je middenin het veranderingsproces verloren voelt, betekent het niet dat je je op het verkeerde pad bevindt. Het betekent, dat je te maken hebt met nieuwe ervaringen, nieuwe emoties, nieuwe verwachtingen en uiteindelijk een nieuwe realiteit. Daar komt heel wat bij kijken. Ben niet verrast als je merkt dat je niet meer weet wat je vervolgens moet doen of zelfs in de war raakt over wie je precies bent. Je kunt het zoals met alles, negatief bekijken, dat je je verloren voelt, maar bedenk je eens, dat je op een bospad loopt, waar nog niemand of slechts weinigen voor jou waren..! Je verloren voelen is ook weer een teken dat je op onbekend terrein bent.

9.      De sterke wens hebben om vaker alleen te zijn

Geldt punt 8 meer voor extraverte mensen, daar gaat dit punt meer op voor meer introverte mensen, die actie ondernemen om te willen groeien. Je besteedt dan zoveel emotionele energie aan de gemaakte veranderingen dat er niets lijkt over te blijven voor menselijke interactie. Misschien heb je ook steeds het vaker het gevoel dat je meer tijd alleen wil doorbrengen in meditatie, met yoga, of met schrijven in een dagboek, of andere activiteiten die helpen jezelf te focussen.

10.      Twijfels hebben over je vriendschappen

Wanneer je in je leven veranderingen aanbrengt zet je in feite vraagtekens bij je oude leven en natuurlijk geldt dat ook voor de relatie met je vrienden. Je kunt gaan twijfelen of deze 'oude vrienden' nog bij je passen, of de relaties waarin je zit, nog gezond zijn.

Het kan gebeuren dat je nieuwe zelf tijd nodig heeft, voordat oude vriendschappen hernieuwd kunnen worden, op een nieuwe basis kunnen worden gezet als het ware. Maar bedenk dat oude vriendschappen ook kunnen blijken niet langer aanvaardbaar te zijn. Dit laatste kan moeilijk te accepteren zijn, maar het is nog steeds een teken dat je op het juiste spoor zit.

Dus jij bent iemand anders dan je vrienden zeggen dat je bent/was..


11.      Gevoelens van intens verdriet

Geen enkele belangrijke verandering of groei treedt op zonder begeleidende verliesgevoelens. Soms is het verlies tastbaar, zoals het verlies van een baan of het einde van een relatie. Soms is het verlies minder voelbaar. Je hebt bijvoorbeeld besloten enkele negatieve gewoonten vaarwel te zeggen en hoewel je weet dat dit voor jezelf het beste is, kan je je erg verdrietig voelen over het verlies. Het is ook vaak dit gevoel dat in muziekstukken, die je op dat moment van je leven hoort, heel sterk wordt herkend.

12.      Bang voor de toekomst

Het is volkomen normaal bang te zijn voor de toekomst. Een onbekend terrein en een ongekende tijd 'voor je'.. Maar of je daar 'bang' voor moet zijn, is dan de tweede vraag. Je hebt immers iets wat je kende, iets goeds of slechts, als het ware omgedraaid tot iets onbekends. Je hebt geen idee waar je nieuwe pad uiteindelijk toe zal leiden en dat onbekende, kan van de toekomst iets engs maken. Als je angst voelt, dan is dat volkomen normaal, maar je kunt jezelf geruststellen, dat je vroeger, in je rustige tijd, OOK de toekomst niet kende..!

13.      Verlangen naar de goede oude tijd

Vertrouwdheid is een van de veiligste gevoelens die er zijn. Zelfs negatieve vertrouwdheid kan tijdelijk beter voelen dan verandering. Er zullen gedurende je reis momenten zijn waarin je niets liever zou willen dan dat er niets veranderd was. Daarnaast is het ook volkomen normaal, als je leven inmiddels complexer en moeilijker is geworden, regressief te verlangen naar zaken die je voorheen comfort boden, naar mensen en eenvoud van voorheen.

14.      Intens en vreemd dromen

Vreemde en intense dromen, zelfs de negatieve, kunnen het gevolg zijn van nieuwe ervaringen, nieuwe emoties, interne en externe conflicten. Je onderbewuste is heftig aan het werk, op de momenten dat jij jouw 'ratelende brein' uitzet; tijdens je slaap bijvoorbeeld. Het is namelijk de manier van het onderbewuste, om terwijl je slaapt een heleboel zware dingen uit te werken en je in symboliek duidelijk te maken, wat er met je 'aan de hand' is.. Heb je veel van die dromen, kijk dan eens op internet naar de symboliek die je onderbewuste gebruikt in de beelden die je te zien kreeg.. Zo staat 'water' in dromen bijna altijd voor 'gevoel'. En laat dat nou het veelvuldig gehoorde thema zijn van de huidige dromen die mensen hebben.. En, zoals je weet, is -astrologisch gezien- het huidige Vissen-tijdperk plaats aan het maken voor het.. Waterman-tijdperk.

15.      Romantische relaties willen eindigen

Terwijl je veranderingen aanbrengt in je leven kun je natuurlijk ook gevoelsmatig beginnen te twijfelen, of je genoeg tijd en energie spendeert aan je levenspartner. Misschien heb je het idee dat je partner meer verdient, of je kan ook het gevoel hebben dat jijzelf meer verdient. Het is belangrijk om dit soort besluiten niet te vroeg te nemen.

En om dan een relatie te beëindigen is natuurlijk een verhaal apart. Maar alleen de gedachte dat dit 'zou kunnen' de ruimte te geven, kan heel gezond zijn. Wat nogmaals niet wil zeggen dat je dat van plan hoeft te zijn. Het geeft echter wel voeding aan gevoelens, die je wellicht nooit de ruimte hebt willen geven.

Zoals je ziet, sommige schijnbaar onaangename gevoelens zullen daadwerkelijk het teken zijn dat je op de goede weg zit. Het zijn onbewuste stromen, die nu ineens ruimte vragen, krijgen en je bewust naar gebieden in je gevoel brengen, waar je zelden verkeert..! Dus wanneer jij je een volgende keer plots verloren voelt, of steeds alleen wilt zijn, of je onverklaarbaar verdrietig en angstig voelt, is het misschien dan tijd om te luisteren naar je innerlijke zelf, om beter te begrijpen wat je echt zelf wil. Om je diepste eigenheid de ruimte te geven, zichzelf te laten zien. Met andere woorden: dat je de mantel van schijnzekerheid van het dagelijkse leven, eens uitdoet en het essentiële leven onder ogen ziet.

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!
expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente posts