#Aarde


#Aarde weigert halsstarrig gevaarlijk op te warmen!

Jan Jacobs

Klimaatopwarming? We hadden het fout. Dit zijn de onontkoombare conclusies van een nieuwe wetenschappelijke studie, gepubliceerd in “Nature Geoscience” door een groepwetenschappers-alarmisten. De berekeningen opgenomen in het akkoord van Parijszitten er maar liefst 170 miljard ton CO2 naast. Na de onthulling begin dit jaar vanvoormalig NOAA wetenschapper John Bates dat er data-manipulatie en ondeugdelijkepraktijken hadden plaatsgevonden, om een politieke agenda van Obama in Parijs 2015door te drukken, is dit wellicht de nagel aan de doodskist van klimaatalarmisme.De wetenschappers- klimaatalarmisten, moeten tot hun eigen grote verbazing toegevendat de computermodellen de impact van CO2 in de atmosfeer (kooldioxide) hebben overschat en dat het tempo van de opwarming van de planeet veel trager verloopt danwas verwacht en voorspeld. Volgens de computermodellen had de opwarming al zeker1,3°C moeten bedragen. Groot was dan ook de verbazing toen de echte metingen slechtsop 0,9° uitkwamen.De auteurs van de studie – met als titel “Emission budgets and pathways consistent withlimiting warming to 1.5 °C ” – bekennen dat de apocalyptische voorspellingen vervat inhet laatste rapport van het IPCC (‘Intergovernmental Panel on Climate Change’), waarinwordt aangenomen dat we tegen 2022 op 1,5 ° C boven de pre-industriële niveau gaanuitkomen, nooit zal gebeuren. Richard Tol een klimaateconoom en IPCC-reviewerweigerde dus terecht om het laatste IPCC-rapport te ondertekenen. Het was volgens hem veel te pessimistisch en negatief alarmistisch. Hij heeft gelijk gekregen.

Lees verder (pdf)

http://www.echtekrant.be/art/Aarde%20weigert%20halsstarrig%20gevaarlijk%20op%20te%20warmen.pdf