#keiharde


Boeren beloven #keiharde #acties

Maar er zijn nog een paar opties en die doen pas echt pijn.
Zet je maar schrap mensen, op woensdag 18 december a.s. gaat het gebeuren. Alles kan wel eens plat gaan, men is van plan een aantal dagen en nachten te “posten” zoals dat heet. Verder willen de boerenleiders er nog niet zo veel over kwijt. De burgerij begint te morren en toont minder begrip voor een derde, zo mogelijk desastreus boerenprotest. Althans niet zolang er noodgedwongen voor de export wordt geproduceerd en ons dagelijks brood voor 90% uit het buitenland moet worden aangevoerd. Maar de boeren kunnen een machtige factor zijn voor een gigantische hervormingsoperatie, zonder dat ze dat zelf beseffen. In een brief staat de volgende noodkreet:

Het stikstofbeleid van de overheid heeft gefaald.

De klimaatsalafisten willen alle geld in Nederland opbranden (1000 miljard) voor niet bewezen effecten.

Het PFAS beleid is volstrekt ontoereikend

De economie is aan het remmen en zal in recessie komen door stilstand in afgifte vergunningen.

11,2 miljard subsidie voor biomassa uit voornamelijk het buitenland. Deze gelden zien wij liever besteed aan de ouderenzorg, onderwijs, defensie en uitvoering van het plan van het Landbouwcollectief.

De miljoenen die vrijgemaakt worden om de helft van de Nederlandse boeren op te kopen willen wij niet hebben. We willen niet verdreven worden van het land van onze voorvaderen! Dit geld kan beter gebruikt worden elders in de economie al is het voor lastenverlichting!

Lees verder: