Tussen het alles en niets


Na de laatste toon van muziek.

Voorbij de laatste ster.

Rond dwarrelend in de leegte van oneindigheid.

Om te ervaren zonder het gemak van zintuigen.

Waar de wetten en regels van de realiteit ombuigen.

Verder dan de limieten van dualiteit.

Noch licht noch duister.

De taal zonder woorden en symboliek.