Chị Trâm.62 Đg 30 · 62 Đường số 30, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam