Geen zee te diep(3)


Want wat bespeuren wij in de ruige zee want onze 2 duikers niet zien?

 Het oogt op een driehoekige vorm die meer weg lijkt te hebben van een haaienvin.

 Ze hadden hen minstens kunnen hinten op de mogelijkheid van haaien daar....

 

Chris wijst Marik richting rechts terwijl ze beide toch beter zouden moeten weten om hun omgeving altijd helemaal te checken zeker als je zo diep duikt!

 

Gelukkig komt via hun intercom de hint wel binnen omdat de radar altijd bepaalde vormen goed waarneemt en doorgeeft.

 Het blijkt echter  geen haai te zijn maar vreemdsoortig koraal .


 

Ze besluiten om de beurt andersom te zwemmen zodat ze ruggelings beschermd zijn .

 Ze naderen eindelijk de echolocatie die ze met de radar hadden gespot.

 

We horen het belletjes geblub en flippergeluid ook binnen in de onderzeeër waar iedereen ook

 benieuwd is