Verslaafde


S lijmerige slingers ontwar ik

L aten mij niet los

I k wil wel verder

J agend naar de uitgang

M et handen uitgestoken naar jou

 

B en jij degene die weet hoe ik uit deze ballentent ontsnap?

A ls dat zo is ,wat let ons dan om te gaan?

L angzamerhand heb ik hier wel genoeg bekeken en geobserveerd

 En kan je wel mededelen dat hier en nu de plek niet is waar je lang blijven wilt...

 

 Wie ooit verzon dit kleverige woord dat mijn 140 woorden lang verstoord?

 Zal zij ook zitten in haar slijmwereld vol met ballen of komt het haar ook overvallen?

Zullen we samen gaan zoeken naar een uitweg we hebben nog meer dan twintig dagen lang...

 

Slijmerige slingers ontwar ik.Laten mij voorlopig niet los

Ik ben verslaafd  elke 140 weer


signup

Lees en schrijf jij ook al mee?