Geachte Mevrouw Dana..... (bericht van de inspecteur der belastingen)


Geachte mevrouw Dana,

In reactie op uw bericht dd. 8 september 2020, bericht ik u het volgende:

Ik heb uw brief, met bijlagen in goede orde ontvangen, en met interesse gelezen.

Gelezen en beluisterd moet ik u zeggen: ik had enige herhaling nodig van de muziek alvorens tot mij doordrong welke boodschap u mij hiermee wilde overbrengen.


Allereerst moet ik u mijn excuses aanbieden voor de late reactie mijnerzijds.

Men spreekt wel vaker over de traagheid van overheidsinstanties, echter, ik verzoek u zich te beseffen dat wij gelijk een stoomlocomotief op maandag eerst op gang moeten komen, waarna wij op woensdag op stoom komen, en op donderdag dienen wij ons, uiteraard ruim op tijd voor te bereiden op het aanstaande weekend.

U begrijpt mogelijk dat het een uitdaging van jewelste is voor ons, om alle brieven tijdig te beantwoorden.


Ik moet u, in alle eerlijkheid bekennen dat ik zelden dergelijke brieven ontvang. Ik heb mijn boordenknoopje dan ook direct losgemaakt, ik kreeg het er wel enigszins warm van.

Met een vers aangeschafte koptelefoon heb ik uw meegezonden muziek meerdere malen beluisterd. In de herhaling bevindt zich meestal de kracht van de boodschap, nietwaar?


U stelt in uw reactie diverse aftrekposten te hebben aangeschaft ter meerdere glorie van ons, de belastingdienst. Ik kan u zeggen: ik waardeer dit buitengewoon.

Voor mijn geestesoog zag ik u zitten: aan uw bureautje, met, zoals u zelf beschrijft, slechts een gammel toetsenbordje.

Uw vingers vlug vliegensvlug over de toetsen bewegend tovert u het een na het andere onzinverhaaltje uit uw toetsenbord, gelijk een goochelaar een konijn uit zijn hoge hoed.

Soms verscheen er een druppeltje transpiratievocht op uw voorhoofd, hetgeen u snel wegwerkte met een dofje poeder uit uw altijd in uw handtas aanwezige poederdoos.

Vervolgens vlogen uw vingers weer over het toetsenbord alsof er niets gebeurd was. Ik kan niets anders dan hiervoor mijn bewondering uitspreken.


Daarnaast heb ik wat onderzoek verricht naar uw werkzaamheden: u blijkt meerdere personen te hebben beïnvloed met uw acties: heeft een volledige etalage ingericht met diverse kunstwerken, ten bate van het tentoonstellen van uw onzinverhaaltjes.

Als ware presentator, of ik moet zeggen presentatrice hebt u een en ander tentoon gespreid op een website.

Ik meen te begrijpen dat uw onzin hoog gewaardeerd wordt op deze pagina’s. U kreeg lovende kritieken en vele hartjes toegestuurd.

U begrijpt dat ik ook gezien heb dat uw “tevredenheidspotje” meermalen overstroomde van geluk.


Dit alles in acht nemend heb ik besloten u de titel “koningin van de onzinverhaaltjes” toe te kennen, en u de bijbehorende vergulde digitale taartschep aan te bieden.


Zoals u wellicht bekend is, betalen lieden van Koninklijke statuur geen belasting.

Ik heb derhalve besloten u voorwaardelijk vrij te stellen van de aanslag, tegen welke u bezwaar aantekende.

U dient echter door te gaan met het schrijven van onzinverhaaltjes. In geval van verzuim zal u de aanslag alsnog worden opgelegd.Hoogachtend,

de plaatsvervangend inspecteur der belastingen.


Deze brief is een reactie op de liefdesverklaring die Dana aan de belastingdienst schreef:

En past met het gebruik van de steekwoorden: konijn, etalage, boordenknoop, locomotief, uitdaging, koptelefoon, presentator, herhaling en taartschep in de schrijfuitdaging van Hans van Gemert: