De Duivel: een noodzakelijk kwaad?


Mensen doen vaak goede dingen, maar ook de drang om het kwaad te doen is terug te vinden doorheen de geschiedenis. En als we mogen geloven in een wereld die door God geschapen is, waarom komt het kwade dan zo vaak terug?

Om te begrijpen waarom dit onheil bestaat moeten we zoeken naar waar het vandaan komt. Voor sommigen is het een onzichtbare kracht die de hele wereld doordrenkt. Demonen die op de loer liggen in het duister. Anderen zien het kwade in zichzelf en bestrijden het van binnenuit.

Egyptische overgang

In het oude Egypte geloofde men dat leven op aarde slechts een passage was op weg naar het hiernamaals. In de vallei der doden, waar nog steeds opzienbare ontdekkingen worden gedaan, vinden we hiërogliefen die ons leren hoe men destijds het goede van het kwade kon onderscheiden. Hoewel de Oude Egyptenaren vaak de organen van hun doden conserveerden, lieten zij het hart steeds ongemoeid. Bij deze ceremonie werd de dode voorgeleid bij Osiris, god van de onderwereld. Daar zat Anubis bij een grote weegschaal waar het hart van de dode gewogen werd tegen het gewicht van Ma'at, godin van waarheid en rechtvaardigheid. Zij wordt in de hieogliefen ook afgebeeld als een struisvogelveer. Wanneer het resultaat van de weging bekend was, werd dit opgeschreven door Toth, god van de wijsheid. Pas als het hart niet zwaarder woog dan de personificatie van Ma'at mocht de overledene door naar de poorten van Yaru, het hiernamaals. Als het hart zwaarder was, sloeg de weegschaal door en kon het monster Ammit bij het hart en zij at het op. Een ander monster at het huis van de ziel op en de ziel alleen moest eeuwig over de aarde zwerven.

In deze context gebruiken ook vandaag nog vaak woordspelingen als 'met een zwaar gemoed' of 'hij heeft een goed hart'. Deze beleving van goed versus kwaad zou dan ook aan de basis kunnen liggen van de moderne moraliteit. Het idee van de eeuwige beloning in het hiernamaals zorgt ervoor dat men zich van het kwade afkeert. Vanuit het oude Egypte zou de bewustwording hiervan zich kunnen verspreid hebben naar andere regio's waarbij het een voedingsbodem werd voor Jodendom, christendom en islam.

deduivel

Van geen kwaad bewust

Het christendom nam deze bewustwording ook heel letterlijk. Al heel vroeg traceerde men het kwade in de mens naar het prille begin bij Adam en Eva nl. de eerste zonde van Eva die verleid word om in het verboden fruit te bijten. En zo namen christelijke leiders al gauw aan de we allen kwaadwillig waren. Ook werden door hen personificaties van de duivel gecreëerd om de nog meer te teren om de angst van mensen. Dit fenomeen zien we heel vaak terugkeren in de duistere middeleeuwen, maar ook nu nog zijn er mensen die zich laten overhalen tot zulke duistere gedachten.

De islam ziet kwaadwilligheid dan weer in een ander daglicht. Volgens de Koran werden door God niet 2 maar 3 entiteiten gecreëerd, zijnde Engelen, Mensen en Djinns. Deze laatste zouden geschapen zijn uit vuur en net als de mensen de kracht van vrije wil bezitten. Daarom kunnen zijn zowel God dienen als Zijn geboden schenden, daar waar engelen gebonden zijn aan de wil van Allah.

Een voorbeeld hiervan zien we terug in het 5de seizoen van de serie True Blood, waarin een aantal personages achtervolgd worden door een Ifrit, wat in wezen een wraakzuchtige Djinn is.

Ook kwam er in 2014 een film uit die het ontstaan van Djinns mooi in beeld brengt (zie trailer hiernaast)

In de islam is Satan een hooghartige djinn die het bevel van Allah om voor Adam te buigen in vraag stelde. Satan vond dat hij die uit klei geschapen was niet boven hen uit vuur kon staan en weigerde daarom te buigen voor Adam. Zijn hoogmoed zorgde er voor dat hij door Allah gestraft werd. Zijn straf is evenwel uitgesteld tot op Oordeelsdag, en Satan heeft zich voorgenomen tegen dan de meerderheid van de mensen van het pad van God te doen afdwalen en tot zijn eigen volgelingen te maken. Satan kan daarbij rekenen op de hulp van Djinns die voor hem gekozen hebben.


Hindoe Tradities

De strijd tussen goed en kwaad staat geheel in contrast tot wat geloofd wordt bij de hindoes. Voor hen kunnen goed en kwaad evenzeer tegelijkertijd aanwezig zijn.

deduivel

Hindoes geloven ook in de kracht van hun voorouders. Indien iemand een gewelddadig of traumatisch einde kent kan de ziel boosaardig achterblijven en zo de familie achtervolgen. Alle soorten problemen kunnen hiervan het gevolg zijn; zowel emotioneel, fysiek of financieel. Met het juiste ritueel kan de geest dan tot rust gebracht worden en zullen de ongemakken overgaan. In dit ritueel wordt een volwaardige maaltijd bereidt dat wordt gezegd door de lokale priester. Na het offeren van de maaltijd wordt ook een lamp, een paraplu en een paar schoenen meegegeven met de ziel van de overledene. Zo kan deze in goede omstandigheden de oversteek maken. Hindoe's kennen hiermee geen contrast tussen goed en kwaad. Beide kunnen tezelfdertijd aanwezig zijn. En daarom worden ook de kwade geesten met zorg behandeld, want alles kan zich altijd terug wenden tot het goede. En dat is ook iets waar meeste hindoes proberen naar te leven.

Zoroastrisme

Deze visie wordt ook gedeeld door een ander geloof, waar maar weinigen van ons al over gehoord hebben, maar toch heel invloedrijk is geweest in de geschiedenis. Zoroastrisme dateert al van 1500 voor Christus en vloeit voort vanuit het huidige Iran. Nu zijn er nog maar weinig volgers van over, maar ooit was het zo wijd verspreid dat men meent dat het de voorloper van joden- en christendom zou kunnen zijn. Het element van Zoroastisme is vuur, een heilig vuur dat steeds blijft branden. Dit vuur symboliseert de weg naar verlichting, vrij van onheil. En zo probeert men hierin ook te leven. Hun motto is: goed gedachten, goede woorden en goede daden. Op deze manier proberen Zoroastristen dagelijks het kwade uit hun leven te bannen. En hoewel de Duivel in het Zoroastrisme wel bestaat, zijn de volgers ervan geëvolueerd tot het idee dat het kwade zich manifesteert in elk van ons. Maar wanneer Zoroastristen kwade gedachten voelen opkomen, proberen ze die terug te buigen naar hun motto: goede gedachten, goede worden en goede daden. Op deze manier verbreken ze de link naar het kwade en proberen ze zichzelf ervan te beschermen.

Conclusie

Uiteindelijk komt de oorsprong van het kwade in elke geloof terug. Of het nu iets is om te bestrijden, of het kan omgevormd worden tot iets goed, het is uiteindelijk een manier om het goede in elkaar naar boven te halen, ooit komen we ermee in contact en moeten we beslissen hoe we ermee omgaan. En dat maakt ons uiteindelijk tot wie we zijn en wat we naar buiten toe willen voorstellen. Elk kwaad kan noodzakelijk zijn om het goede in de verf te zetten en ons te brengen tot vriendelijkheid, onbaatzuchtigheid en eventuele vergiffenis en genade.

Comment and receive 25 YP 25
What's Yoors?
- - Yoors is the platform where you as a creator and fellow human being are priority number 1. @ Yoors we do NOT do what every other platform does : Stealing from you.  Yoors is Human to Human and accountable for everything we do. Any question is answered. Try it yourself in comments under this post. Or email henkjan@yoo.rs Yoors is direct income without the need of thousands of pageviews or followers. Even if you don't make anything but only share and Curate. Yoors = Fairshare. Immediate attention from other members ? Click here for te most simple explanation for posting. No ads - Yoors does not sell ads but has a distribution model. A large part of the proceeds are distributed among the members of Yoors. Revenues come from subscriptions and all kinds of tools to help your reader, viewer or listener appreciate your work. #noads But Yoors Love - Yoors offers several tools to earn directly from your posts as a content creator. It is not necessary to have a lot of page views or followers. If you want to earn something, you need to deliver top content. You can start earning completely for free without paying for anything. Other members can give you Yoors love by clicking on the hearts. 1 click is 1 cent and two clicks is a bigger amount to chose to give to you. #Income#Yoorslove No datatrade - Advertisers need data of your behavior to advertise. Because Yoors does not allow advertisers, your data is safe and no trade takes place. #datatrade But privacy and ownership - This ensures your privacy and anonymity. Because data trading and advertising are not a source of income for Yoors, everything you make remains of you. Forever. You are and will remain the owner of your own work. #privacy No Censorship - Yoors is subject to European legislation and therefore will not simply delete a picture or text. However, the law is strictly enforced and obviously unlawful cases immediately removed. #Censorship But Freedom of speech and expression - Every opinion and every expression is welcome at Yoors. This freedom does include a respectful relationship with each other.  We have a Moderation Democration.#Freedomofspeech No users - 'Users' are often addicted or used. At Yoors we have members and/or customers. Everyone has a voice and everyone is heard. Even though that may take a while.#Users But members and respect  - At Yoors, members interact respectfully with each other and the platform treats its members and customers Yoors is focused on collaboration and collective and less focused on the individual and ego. Although great egos are also welcome! #Members No fake news and Instaglamour - You can be on Yoors who you are without wearing a mask. All stories both negative and of course also positive with glamor and decadence all get attention. There are no algorithms or filters that bring out the glamor and fake to excite you to become like that. #instaglamour But real life and engagement - All the misery, crap and loneliness is also welcome. There are also plenty of happy people involved to respond to your stories with a simple response or extensive advice. #Engagement#reallife No filterbubble - Yoors doesn't have algorithms that show you things that are better for the advertisers. What there are no advertisers. Posts are ranked by chronology and most votes. Followers will receive your posts immediately. On Yoors, your status does not depend on the number of followers you have. These are not visible But Transparancy - Yoors is completely transparent about revenue and how content is displayed to you. Everyone is welcome to ask questions about the organization and technology. Questions and Answers are published on the platform.#Transparancy No addiction-oriented platform - Yoors has no algorithms that make you addicted is neglected to the platform and other matters. The attention and rewards you get for your work can have an addictive effect!#Addication But influence on platform development - Yoors listens very carefully to its members and is constantly in conversation with its members in order to get better every day and solve problems for its customers and members.#Influence#Platformdevelopment Not a number - At Yoors, you're not a number or a shouting in the desert. As a member, you can choose not to use your own name and safe to be a 'number' and be anonymous and thus not to have an online relationship with your person in the 'real world'. #Notanumber But Human to Human - Those responsible for the platform can simply mail or call and you will also get an answer:) Final responsible I am: Henkjan de Krijger. For questions and comments please email henkjan@yoo.rs guaranteed answer within one day. Yoors is not B2C or B2B but Human to Human #HumantoHuman #Yoors - #Watisyoors - #Whatisyoors - #Helpelkaar - #Yoorshelp#Whatsyoors#Yoorslove - Yoors Beneficiary: Alle YP van een post doorverwijzen naar een ander - Read more The Top 10 Ways to Earn Cash on Yoors - Read more Yoors Moderation Tool: Together we keep Yoors clean - Read more Yoors Boosters: Earn extra Yoors Points with each vote - Read more Yoors Short Guide - Read more Why do we verify your mobile number ? - Read more Fairshare: Help the creator and earn 50 / 50 - Read more
Comment and receive 25 YP 25
My great friend
#foodfun This is my friend Verduro, he is somewhat overweight, now he loves fast and healthy food This is my friend Verduro, he has some about weight, now he loves fast and healthy food.