De Grote Piramide: Geometrische precisie

Door wie is de Grote Piramide van Gizeh gebouwd?

Rand Flem-Ath, auteur en onderzoeker van verdwenen beschavingen, toonde met Charles Hapgood aan dat de Grote Piramide gebouwd is door mensen die een buitengewoon nauwkeurige kennis hadden van geometrie en geografie.

De bouwers van de Grote Piramide van Gizeh hadden exacte kennis van de afmetingen van de Aarde.


Positionering
De Grote Piramide is dusdanig gepositioneerd dat de vier zijden exact op de vier kompaspunten (noord, oost, zuid en west) zijn gericht. De lokatie van de Grote Piramide blijkt daarnaast op exact 30 graden ten noorden van de evenaar te liggen, wat weer precies één-derde is van de afstand van de evenaar tot de noordpool. 

Basis
De basis van elke zijde van de Grote Piramide is precies 756 voet (iets meer dan 230 meter). Dat is exact één-achtste van een minuut van één graad van de polaire omtrek van de Aarde (een minuut is één-zestigste graad). Als we dit doorrekenen, 756 voet x 8 x 60 x 360, dan krijgen we 24.933 mijl (iets minder dan 40.000 kilometer) en dat is, inderdaad, een verbazingwekkend nauwkeurige berekening van de polaire omtrek van de aarde! 

Hoogte
De hoogte van de Grote Piramide blijkt ook een exacte verhouding van de grootte van de Aarde te zijn: de afstand van de basis naar de apex komt in verhouding exact overeen met de afstand van de centrum van de Aarde tot de noordpool. 


Het getal Pi

Als de omtrek van de Grote Piramide wordt gedeeld door de hoogte, ligt de uitkomst zeer dicht bij 2Pi. Dit is vergelijkbaar als de omtrek van een cirkel met de radius wordt gedeeld: de uitkomst is dan precies 2Pi. Het heeft er alle schijn van dat de struktuur van de Grote Piramide bedoeld is om de Aarde (als een bolvormige planeet) voor te stellen.Deze veronderstelling wordt verder onderbouwd door het feit dat in de Koningskamer continue de akoestische geluidsfrequentie van 440 Hz aanwezig is (de ‘A’ noot), wat een veelvoud (dus een versterking) is van de Schumann resonantie (7.83 Hz), welke ook wel de ‘hartslag’ van de Aarde wordt genoemd.Een phi-gecontroleerde spiraal (een fibonacci spiraal) die door de apex van de drie piramides van Giza loopt, rolt op op een punt ten zuidwesten van de piramides, tussen de Sphinx en de Nijl. Als we een lijn trekken vanuit het opgerolde centrum van die spiraal langs de uiterste funderingshoek van de Grote Piramide, dan wijst die lijn exact naar de Hudson Baai Pool.

De Hudson Baai Pool (60 graden N, 73 graden W) was de positie die de Noordpool ongeveer 12,500 jaar geleden innam; rond dat tijdstip verschoof de noordpool van die Hudson Baai naar haar huidige positie. Hapgood heeft hiervoor bewijs aangedragen. Tevens toonde hij aan dat alle 'Heilige Sites' van de wereld op de kruispunten van een exact raster zijn gebouwd, waardoor deze sites alle naar de geografische positie van de voormalige Hudson Baai pool wijzen. Toeval? Alleen voor de die-hards. De verschuiving van de polen rond die tijd kan gelinkt worden aan de legendes wereldwijd die vertellen hoe een oude beschaving door natuurcatastrofes van de aardbodem verdween.
Als er ook nog eens een lijn getrokken wordt van die funderingssteen naar de Noordpool, dan krijgen we een hoek van 28 graden.

Het getal 28

Het getal 28 zien we telkens terugkomen op het Giza Plateau: de Grote Gallerij van de Grote Piramide is 28 voet hoog en heeft een trap met 28 treden die naar de Koningskamer leiden. De tempel van de Sphinx heeft 28 pilaren. 

Bovendien, de posities waar, gezien vanuit Giza, de zon op komt op de langste dag en de kortste dag van het jaar, liggen 56 graden uit elkaar – dat is 28 graden tussen elk keerpunt en de equinox.

De Egyptologen houden stug vol dat de Grote Piramide door Cheops/Khufu is gebouwd. Wie gelooft hen nog? 

Als de Grote Piramide inderdaad door Cheops/Khufu gebouwd is, dan moet hij wereldwijde geografische kennis hebben gehad. Hoe kon de nog betrekkelijk jonge beschaving van de oude Egyptenaren (in de tijd van Cheops pas 500 jaar oud) weten dat de Aarde rond is en bovendien ook nog eens de exacte afmetingen ervan weten? Cheop leefde van 2589-2566 v.Chr. en volgens de Egyptologen is de Egyptische beschaving rond 3150 v.Chr. ontstaan met de dynastie van farao Menes. 

Dat betekent dus dat de Grote Piramide al na ca. 500 jaar na het ontstaan van de Egyptische beschaving is gebouwd en dat die jonge beschaving tevens in die korte tijd een ongelofelijk nauwkeurige en geniale kennis van geometrie, geografie, architectuur en bouwkunde met een nauwkeurigheid van optische precisie heeft opgedaan..... Onmogelijk! 

Die bewering is te vergelijken met de bewering dat de beschaving van de moderne mens rond het jaar 1500 is ontstaan en dat de Rolls Roys de allereerst auto was die door die moderne mens is gemaakt.

Bovendien is die exacte geografische en geometrische kennis nergens teruggevonden in de Egyptische hierogliefen. Evenmin zijn er hierogliefen gevonden die aantonen dat de Grote Piramide door en voor Cheops is gebouwd. De Grote Piramide van Giza is overduidelijk niet door de oude Egyptenaren gebouwd. 


© Dewaputra


 

Gerelateerde artikelen: