De Nineveh constante


Een astronomisch getal.

De Nineveh constante: 195.955.200.000.000

In 1852 werd in het huidige Irak de beroemde bibliotheek van Assoerbanipal ontdekt, met meer dan 30.000 kleitabletten, vooral in de Sumerische taal. Een van die tabletten stond vol met astronomische getallen, waaronder een Babylonisch mega getal van 15 cijfers: 195955200000000.

De Franse wetenschapper Maurice Chatelain, die destijds ook aan het Apollo project verbonden was, besloot in de jaren 60/70 van de vorige eeuw dit getal nader te onderzoeken en bracht het in verband met de complexe tijdrekening van de Maya’s in Zuid Amerika.

De Sumeriers hebben een wetenschappelijke geschiedenis die teruggaat tot 5000 BC. Ze werkten met een 60-delig rekenstelsel, waarop o.a. de tijdrekening is gebaseerd. (1 min = 60¹ sec, 1 uur = 60² sec).

Chatelain trok deze reeks door en kwam erachter dat 60⁸ in de buurt kwam van de Nineveh constante maar dat 60⁹ de constante ver overtrof. Toen draaide hij de zaak om en deelde het streefgetal door 60⁷, en wat bleek: De Ninive-constante bestaat exact uit 60x60x60x60x60x60x60x70, of dus 60⁷ x 70.

Maar wat betekent dat, wat is het nut van zo’n enorm getal?

Chaletain kwam tot de conclusie dat dergelijke grote getallen waarschijnlijk te maken hebben met het meten van ruimte (sterren, planeten) en tijd (omwentelingen) en gokte dat de Nineveh constante gewoon seconden betekende.

60⁷ x 70 sec = 2.268 miljoen dagen, = 6 209 582 jaar. (Soemeriërs rekenden 365,242 dagen voor een jaar; wat veel nauwkeuriger is dan bij Napoleon 67 eeuwen later).

Als je die 6.209.582 jaar door 240 deelt, krijg je 25.873,2583, wat precies de duur is van de omlooptijd van ons zonnestelsel rond de Pleiaden, in het centrum van ons melkwegstelsel. Deze cyclus is voltooid op 21 december 2012. Dit is tevens de roemruchte datum is waarop astronomische kalender van de Maya’s eindigt, een kalender die dus ook op de Nineveh constante is gebaseerd.

De omlooptijd van elke planeet, maan of komeet uitgedrukt in seconden en berekend met de Nineveh constante, resulteert telkens in een getal dat met een precisie van 4 cijfers achter de komma exact overeenkomt met de tabellen van de NASA.

Tegenwoordig werkt men voor exacte tijdsbepalingen met een ‘klok’ gebaseerd op de trillingen van een radioactief Cesium-atoom, wat de duur van een jaar bepaalt op 365,2422 dagen.

De Sumeriers bepaalden de duur van een jaar op exact 365,2420 dagen, een verschil dus van 0,0002. Dat verschil blijkt echter geen fout te zijn van die oude Sumeriers.

Zoals elk mechanisch fenomeen is ook de omwenteling van de aarde rond de zon onderhevig aan een gering verlies van snelheid door warmte en wrijving, wat met behulp van dat radioactieve Cesium atoom exact te berkenen is. En wat blijkt? 64.800 jaar geleden duurde een jaar precies 365,2420 dagen, de Nineve constante was dus al 64.800 jaar exact berekend........

Hoe kan het dat er al zo’n 65.000 jaar geleden al, en op verschillende plekken van de aardbol, dergelijke exacte en nauwkeurige kennis bestond?


© Dewaputra