De roep om verplichten


'Vaccineren moet verplicht worden!'
'Maak een zwemdiploma verplicht'

'Waarom reanimatie onderwijs verplicht moet worden'

Een paar onderwerpen die ik deze zomer voorbij zag komen waarbij het woordje 'verplicht' nogal dominant aanwezig is. Wat is dat ineens met al dat verplichten?

We moeten, net geboren, verplicht deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma. We moeten verplicht onze zwemdiploma's halen, we zijn tot ons 16de leerplichtig, we moeten een startkwalificatie halen en van de week las ik een pleidooi om op basisscholen kinderen verplicht te leren reanimeren. 

Verplichten... ik vind het een zwaktebod. Als je als overheid, als ouder of leidinggevende niet de capaciteit hebt mensen te overtuigen van iets, stel je het verplicht. Lekker makkelijk, einde discussie, je moet het gewoon doen. Waarom? Omdat ik het zeg, omdat het verplicht is en omdat er anders negatieve consequenties aan vastzitten.

Op de één of andere manier hou ik me de laatste tijd veel bezig met het vaccinatiebeleid. De roep om verplichting is groot en er wordt steeds geschermd met dezelfde argumenten. Als je tegen bent, word je voor aluhoedje uitgemaakt en wordt er geroepen dat de wetenschap een verleden heeft van 200 jaar en de antivaxxers met 200 minuten google tot hun standpunt zijn gekomen. Niets is minder waar. De antivaxxers hebben vaak gegronde redenen en onderzoeken die hen ondersteunen. Bovendien is het niet zo dat we tot 200 jaar geleden geen medicijnen hadden! Al sinds de oudheid worden mensen genezen met kruiden enzovoorts, de farmaceutische industrie kent zijn oorsprong in de kennis van deze kruiden.

Verplichten... We moeten allemaal een bepaald pakket diploma's hebben, een bepaald pakket meningen, tot we eindigen als dezelfde eenheidsworst, als robots bijna. Laten we naar elkaar luisteren, naar elkaars argumenten. Meestal, meestal hebben mensen namelijk gegronde redenen om het niet met de massa eens te zijn. En misschien zijn dat wel heel goede redenen. Laten we naar elkaar luisteren, dan kunnen we wat van elkaar leren i.p.v. maar achter de massa aan te rennen en dingen te verkondigen zonder echt na te denken.

Met verplichten neem je mensen hun keuzevrijheid af. Is dat niet waar een democratie voor staat? We zijn een vrij land, je hebt recht op je eigen mening. Door dingen te verplichten, ook al zijn het kleine dingen, wordt er aan die vrijheid getornd. Kleine verplichte dingen worden grote verplichte dingen en voor je het weet heb je helemaal niks meer te zeggen over je eigen leven. Hoe ver zitten we eigenlijk al in dat proces? Hoeveel keuzevrijheid hebben wij als mens eigenlijk nog? Denk daar maar eens over na!

#verplichten #verplicht