De Knutseljuf Ede - Een simpele Kalligram is snel gemaakt


Gemaakt door De Knutseljuf Ede

Voor meer leuke knutsels kijk op:
www.deknutseljuf.nl (website)
@deknutseljuf (Facebook)
https://yoo.rs/de.knutseljuf.ede (Yoors)
De Knutseljuf Ede (Instagram)
De Knutseljuf Ede (Google Plus)
ilse@deknutseljuf.nl (mail)
 
More