×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors
De betekenis van tijd - een evolutie


Inleiding


Dit is de eerste van een aantal artikelen waarin ik probeer aan te tonen dat het begrip 'tijd' bezig is te evolueren. Ik baseer me daarbij niet op een filosofie of een theorie, maar op mijn eigen ervaringen. 

Als we het hier over 'tijd' hebben, dan hebben we het over lineaire tijd -  de opeenvolging van gebeurtenissen en ervaringen in het leven van de mens. 

Vooralsnog is de moderne mens geobsedeerd, om niet te zeggen gehypnotiseerd, door de tijd.  Tijd is allesbepalend geworden in het leven van de mens. De mens is geobsedeerd door gebeurtenissen en de ervaringen die hij heeft gehad. Hij gaat gebukt onder de ongewenste ervaringen die hij nu (nog steeds) heeft . Hij is gefrusteerd dat hij die ongewenste ervaringen maar niet of moeilijk kan ombuigen naar gewenste ervaringen. Hij heeft het verleden, het heden en de toekomst niet onder controle. Hij zou willen dat dat anders was. Kan het ook anders?

Wat is tijd?

"Tijd" markeert 'wat geweest is' en 'wat nog moet komen'. 

Het verleden bestaat uit 'wat geweest is' : herinneringen aan directe en indirecte ervaringen.
De toekomst bestaat uit 'wat nog moet komen': ideeën over mogelijke ervaringen en gebeurtenissen.

Quote

Tijd is een mechanisme dat gebeurtenissen en ervaringen gescheiden houdt in opeenvolgende vakjes.

Dewaputra

Onze ideeën over mogelijke ervaringen en gebeurtenissen worden beïnvloedt door onze herinneringen aan eerdere ervaringen en gebeurtenissen.  De toekomst wordt  beïnvloedt door het verleden. En in het heden hebben we daar vaak last van.

Het systeem dat 'tijd' meet

Tijd wordt gemeten door het volgen en markeren van de opeenvolgende posities van de baan van de aarde om de zon, de omwenteling van de maan om de aarde en de omwenteling van de aarde om haar as.

Onze gemeenschappelijke en persoonlijke, aardse ervaringen en gebeurtenissen vallen altijd samen met bepaalde planetaire posities, waardoor we ervaringen en gebeurtenissen een plekje op de lineaire tijdslijn kunnen geven.

Lineaire tijd kenmerkt zich dus doordat het aardse gebeurtenissen en ervaringen opeenvolgend rankgschikt aan de hand van een kosmische gebeurtenissen - de standen van zon, maan en aarde ten opzichte van elkaar.

Tijd is  een scheidingsmechanisme. Niets meer en niets minder.

Ons lineaire bewustzijn  heeft 'tijd' nodig om haar focus van de ene gebeurtenis of ervaring naar een volgende te verplaatsen.

Zonder deze tijdmeting zouden we geen lineair bewustzijn hebben ontwikkeld. We hadden dan een niet-lineair bewustzijn ontwikkeld.

Voordat tijdmeting werd uitgevonden en toegepast, had de mens een niet-lineair bewustzijn. 

Dat niet-lineaire bewustzijn is nog steeds in een onontwikkelde vorm aanwezig. Meestal zijn we ons hiet niet bewust van. Maar dat gaat veranderen!

Ook al is lineaire tijd een arbitraire uitvinding van de mens, het is uiteraard functioneel. Bijvoorbeeld om op tijd op een afspraak te verschijnen. Maar lineaire tijd is zeker niet een allesbepalende vanzelfsprekendheid.

Kunnen ervaringen en gebeurtenissen dan nog op andere manieren worden gescheiden of ingedeeld?


Je kunt gebeurtenissen en ervaringen ook rangschikken onder bepaalde emoties en gevoelens.

Wat heeft je blij heeft gemaakt in het leven?  Wat heeft je boos gemaakt? Wat heeft je gelukkig gemaakt? En wat ongelukkig?  

Bij elke emotie en bij elk gevoel hoort een scala van verschillende soorten gebeurtenissen en ervaringen die kris-kras in je verleden als herinneringen liggen opgeslagen.

De focus ligt bij deze niet-lineaire rangschikking dus op bepaalde gevoelens en emoties die een reeks van ervaringen en gebeurtenissen met elkaar gemeen hebben.

 Hier zijn gebeurtenissen en ervaringen associatief gerangschikt, op basis van een emotie of een gevoel. 

Bij deze rangschikking staan niet de  ervaringen en gebeurtenissen centraal, maar de emoties en gevoelens die door die ervaringen en gebeurtenissen worden opgewekt. Een belangrijk verschil!

Lineaire tijd speelt in dit associatieve rangschikkingsproces geen enkele rol.

Alle emoties en gevoelens bestaan in essentie uit een unieke soort van energie die je uitstraalt. De energie die je uitstraalt, speelt een centrale rol bij alle gebeurtenissen en alle ervaringen die je hebt.

Als je bewustzijn zich concentreert op (de juiste) gevoelens en emoties in plaats van op gebeurtenissen en ervaringen, krijg je het leven beter onder controle.

-wordt vervolgd-

 
signup

Tijd om lid te worden en je goed te voelen!

 expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente posts