De Illuminatie in het juiste licht


INLEIDING

Wie op zoek gaat naar informatie over de Illuminatie, zal ontdekken dat het merendeel van de gevonden artikelen de Illuminatie afschildert als een geheim genootschap van de machtigste en allerrijkste mensen op aarde dat als doel heeft een Nieuwe Wereldorde te stichten die alles en iedereen moet gaan controleren. Deze Nieuwe Wereldorde, zo wordt gesteld, gaat die allerrijksten nog rijker maken en sommige schrijvers zijn er zelfs van overtuigd dat dit geheim genootschap bezig is de mensheid fors te decimeren en de aarde te vernietigen.

Het bewijs hiervoor zou moeten blijken uit (links naar) non-mainstream artikelen en complottheorieën die op tal van obscure websites te vinden zijn en beeldmateriaal dat door anonieme gebruikers op YouTube is geplaatst. Wie zich hierdoor laat overtuigen, maakt zich echter onnodig zorgen.

GESCHIEDENIS VAN DE ILLUMINATIE

Illuminatie laat zich letterlijk vertalen als ‘(de) Verlichten’.

Het oudste genootschap dat echt heeft bestaan, vinden in het Spanje van de 16e  eeuw onder de naam Alumbrados (Spaans voor ‘Verlichten’). Dit spirituele genootschap hield zich in de 16e en 17e eeuw bezig met het innerlijke leven en mystiek.

In Frankrijk bestond een soortgelijke groep die anti-hiërarchische ideeën aanhing  en die geïnspireerd was door Arabische mystiek en de werken van Erasmus.

Het bekendste genootschap betreft de Beierse illuminati dat in 1776 onder de naam ‘Gesellschaft der Perfectibilisten’ werd opgericht door de door Jezuieten opgevoedde Adam Weishaupt, waar onder andere ook Goethe lid was.Het hoofddoel van dit genootschap was hervorming van de Kerk en emancipatie van de burgerij. Dit genootschap bond  de strijd aan met bijgeloof, vooroordelen, de religieuze invloed op de gang van zaken in het dagelijkse leven  en misbruik van politieke macht.

Daarnaast maakten ze zich sterk  voor het recht van onderwijs voor vrouwen en de gelijke behandeling van man en vrouw.

HET DOEL VAN DE ILLUMINATIE

Het doel van de echte illuminatie is overduidelijk niet om de mensheid te controleren, te overheersen of zelfs te vernietigen – integendeel. De Illuminatie hebben juist door de eeuwen heen getracht om de mensheid te helpen door aan te tonen hoe de mens door de Staat en de Kerk gecontroleerd wordt, door die controle te bestrijden en door de weg te wijzen naar ‘zelfcontrole’.

Waar en wanneer dat fictieve geheime genootschap van ‘illuminatie’ is geboren, bestaande uit de machtigsten en allerrijksten der aarde die er op uit zou zijn een nieuwe wereldorde te stichten, de mensheid te decimeren casu quo de aarde te vernietigen, is een raadsel.

Wie heeft er belang bij dat de werkelijke Illuminatie in een kwaad daglicht komen te staan?  De Staat, omdat misbruik van politieke macht door de Illuminatie aan de kaak wordt gesteld?  De Kerk, omdat de Illuminatie aantonen dat de weg naar de hemel in de innerlijke mens ligt opgesloten en niet in de dogma’s van de Kerk?

SYMBOLEN VAN DE ILLUMINATIE

Het oorspronkelijke Beierse genootschap van Adam Weishaupt gebruikte de Uil van Minerva als symbool. Minerva was de Romeinse godin der Wijsheid, van Kennis en Wetenschap. In het oude Griekenland was deze godin bekend onder de naam Pallas Athene, in het huidige Balineese Hinduisme heet ze Saraswati. Het betreft hier geen moderne, wetenschappelijke kennis maar spirituele kennis en wetenschap, die de mens in staat stelt zich te bevrijden van zijn angsten en onzekerheden (en zich daarmee te ontworstelen aan de controle van Staat en Kerk).

De symbolen van die fictieve Illuminati  zijn het nummer van het Beest (666), een omgekeerd kruis, het pentagram en de Grote Piramide van Gizeh waarvan de apex  net boven de rest van de piramide zweeft en met op die apex een oog.

De meest opmerkelijke van deze symbolen is wel die Grote Piramide van Gizeh, omdat de geschiedenis van de piramides veel verder terug gaat dan de oude Egyptische beschaving.

In de reeks “Het mysterie van de Piramides” wordt aangetoond dat de farao’s de piramides onmogelijk gebouwd kunnen hebben en dat de werkelijke leeftijd van de piramide veel ouder is. 

De grote vraag rijst dan wie de piramides dan wel hebben gebouwd.

WAAR KOMT HET BEGRIP ILLUMINATIE VANDAAN?

Het oudst bekende genootschap van Illuminati was zoals gezegd het Spaanse ‘Alumbrados’ genootschap uit de 16e eeuw.

Het begrip ‘de Verlichten’ is echter veel ouder en we komen het al tegen in een aantal oude bron documenten; waarvan sommige de basis van delen van de Bijbel vormden.

In de Bijbel wordt het Hebreeuwse woord Elohim veel gebruikt en vertaald met God. Etymologisch vinden we het Afro-Aziatische stamwoord ‘ilay’ wat ‘hoog zijn’ betekent, met het Hebreeuwse equivalent ‘elow’.  

Eloh-im (im is een toevoeging voor mannelijk meervoud in het Hebreeuws) lijkt hiervan te zijn afgeleid;  Elohim vertaalt dan als ‘zij die hoog zijn’.
Een God is inderdaad ‘hoog’. Maar zij die in hooggelegen berggebieden wonen, zijn dat ook....

Daarnaast is er ook nog het Sumerische stamwoord El, wat ‘licht’, ‘schijnen’, ‘stralen’ betekent. In deze context zou Elohim vertaald kunnen worden als ‘zij die stralen’, of: ‘de verlichten’.

Een Iraanse legende verhaalt over ‘Airyana Vaejah’, het rijk der Onsterfelijken en de zetel van de mythische goddelijke koningen van Iran - die, net zoals in de Judeïsche traditie “groot van postuur waren met een ivoor-witte huid en een ‘lichtgevend’ gelaat".

VOORLOPIGE CONCLUSIE

De Illuminatie, zo lijkt het althans, vindt z’n oer-oorsprong in de Elohim, een spiritueel verlicht volk van ‘onsterfelijken’ dat in oeroude brondocumenten van verschillende culturen wordt genoemd en dat verantwoordelijk zou zijn geweest voor de opbouw van een nieuwe wereld na de Zondvloed. 

De latere Illuminatie vanaf de 16e eeuw zoeken bevrijding in spiritualiteit en hebben zich als doel gesteld de mensheid te helpen, wellicht geïnspireerd door de Verlichten die na de Zondvloed verantwoordelijk waren voor de heropbouw van de wereld en de ontwikkeling van de mensheid.


© Dewaputra