De persoonlijkheid van tijd


TIJD IS EEN FENOMEEN DAT IEDEREEN ALS VANZELFSPREKEND AANNEEMT. TIJD HEEFT EEN LINEAIRE VORM DIE ZICH ONHERROEPELIJK VAN HET VERLEDEN NAAR DE TOEKOMST VOORTBEWEEGT.

3D

DE PERSOONLIJKHEID VAN TIJD

Voor iedereen begint de tijd te lopen bij de geboorte en eindigt bij de dood. Bij elke verjaardag wordt een streepje bijgezet, al dan niet feestelijk gevierd.

Hoe hard de tijd loopt, valt niet te voorspellen. Soms lijkt de tijd voorbij te vliegen, op andere momenten kruipt ze voorbij.

Evenmin valt te voorspellen hoe lang het tijdspad voor u, persoonlijk, zal zijn. Het maakt daarbij niet uit hoe vaak de tijd voor u voorbij vliegt of kruipt. Soms lijkt uw laatste uur geslagen maar blijkt door toeval, geluk of wetenschappelijke kundigheid, uw tijdspad onverwacht nog wat verlengd kan worden. In andere gevallen lijkt het einde van uw tijdspad nog lang niet in zicht, maar wordt u door toeval en pech, of door zelfgewilde opzet, van het pad afgerukt en is het einde (levens)verhaal.

Elk tijdspad is persoonlijk, geen enkel tijdspad is identiek aan een ander.

Het is interessant om er eens over na te denken wat (uw) tijd voorbij doet vliegen of kruipen en vooral ook, hoe u hierop eventueel invloed kunt uitoefenen.

Daarnaast speelt de retorische vraag een rol of het voorbij vliegen van de tijd of juist het voorbij kruipen ervan (voor u) de voorkeur heeft, en waarom. In absolute tijd gemeten maakt het niet uit, de lengte van uw tijdspad blijft zowel bij vliegen als bij kruipen even lang.

DE ONPERSOONLIJKHEID VAN TIJD

De onpersoonlijkheid van tijd is de absolute tijdsduur die gemeten wordt die de omwenteling van de Aarde om haar as (dag en nacht, 24 uur) en de omwenteling van de Aarde om de Zon ( 1 jaar) in beslag neemt.

Deze onpersoonlijke vorm van tijd maakt het mogelijk om verjaardagen, jubilea, Kerst, Oud & Nieuw, Bevrijdingdagen en de “Dag van dit of dat” periodiek, meestal jaarlijks, te vieren.

De mens is een streepjeszetter, wat meestal begint met optellen maar langzaam verandert in aftellen.

WAT IS TIJD?

Er is in dit artikel reeds een en ander over tijd beschreven, zoals het lineaire karakter van tijd en de kenmerken dat tijd zowel persoonlijk als onpersoonlijk kan worden beleefd, waarbij het persoonlijke een variabele is en het onpersoonlijke een constante.

De vraag die echter nog niet is beantwoordt, is wat tijd in essentie nu eigenlijk IS.

Wat is Tijd?
Een interessante vraag om over na te denken die tot verbazingwekkende inzichten kan leiden.

© Dewaputra

 

Meer over tijd: