De tijd paradox (3)


Dit is het derde deel van zesdelige serie die het fenomeen van 'de tijd paradox' beschrijft.

Vorige delen gemist? Begin te lezen bij DEEL 1 (onder elk deel staat een link naar het volgende deel)

Het moment van NU

DE VORIGE DELEN van deze serie hebben aangetoond dat tijd verschillend gedefinieerd kan worden. Nog even samenvattend:

Er bestaat lineaire kloktijd die uit afgesproken, vaste tijdseenheden bestaat (minuten, uren enz) en gebaseerd is op een complete omwenteling van een planeet om de zon. Een complete omwenteling noemen we ‘een jaar’.

Zo’n omwenteling heeft variabele startpunten die afhankelijk zijn van arbitraire gebeurtenissen die we als individu belangrijk vinden. Voorbeelden zijn het moment van je geboorte, je trouwdag, je eerste werkdag, enzovoort. Vanaf elk van zo’n moment beginnen we vervolgens rondjes te tellen.

Lineaire tijd gaat daarbij altijd één richting op: van het belangrijke startmoment (wat ligt in wat we ‘het verleden’ noemen) naar het moment van Nu in ‘het heden’, dat ons scheidt van momenten in ‘de toekomst’

Er bestaat ook gevoelstijd. Gevoelstijd heeft een variabele, gevoelsmatige lengte die afhangt van wat je in het moment van Nu aan het doen bent en hoe je in dat moment de wereld om je heen ervaart.

Gevoelstijd staat los van kloktijd en hangt samen met de staat van je bewustzijn in het moment van Nu, en met name van de mate waarin je in staat bent om van het moment van Nu te genieten. Als je geniet, kan een uur op de klok voor je gevoel maar een minuut duren. Andersom kan een minuut wel een uur lijken. Voor je gevoel vliegt of kruipt de tijd.

Het allesomvattende moment van NU

Alle andere ‘momenten’,  zoals herinneringen aan ervaringen (het 'verleden') en ideeën over mogelijke ervaringen (de 'toekomst') ontstaan - en ervaar je - in het moment van Nu .

Het moment van Nu is het ‘nulpunt’ van waaruit alle ervaringen / momenten ontstaan.

Herinneringen en Ideeën

Een herinnering aan een ervaring uit je verleden kan alleen in het moment van Nu bestaan.
Een idee over een mogelijke ervaring in de toekomst kan ook alleen maar in het moment van Nu bestaan.


Een herinnering aan een ervaring bestaat uit elektromagnetisch energie die binnen een bepaalde bandbreedte vibreert. Je bent in het moment van Nu via een band van energie met die ervaring verbonden.

Een idee bestaat ook uit elektromagnetische energie, die binnen een andere bandbreedte vibreert. Je bent in het moment van nu via een band van energie met die potentiële ervaring verbonden.

Die banden van elektromagnetische energie worden door je bewustzijn gelegd en in stand gehouden. Het belang van een bepaalde ervaring wordt bepaald door de overtuigingen die je over jezelf, over betrokken anderen en de omstandigheden van die ervaring hebt. Hoe belangrijker je het vindt, hoe sterker de energieband.

Overtuigingen en gedachten

Overtuigingen en gedachten bestaan ook alleen in het moment van Nu. Herinneringen (‘het verleden’) en ideeën over potentiële ervaringen (‘de toekomst’) bestaan alleen in het moment van NU. En ze staan allemaal met elkaar in verband.


Herinneringen 
aan ervaringen beïnvloeden in sterke mate je ideeën over potentiële ervaringen.

 'Eerdere' ervaringen (herinneringen) projecteer je op ideeën over potentiële ervaringen (de toekomst), die vervolgens fysiek beleefd worden.

Vicieuze cirkels

Dit beïnvloedingsproces schept vicieuze cirkels die vaak moeilijk te doorbreken lijken. Maar de cirkels van die repeterende ervaringen zijn wel degelijk te doorbreken: zodra je inziet dat je overtuigingen niet statisch zijn maar dynamisch. Overtuigingen kunnen wel degelijk vervangen worden door andere.

Misschien krijg je nu een idee van het immense belang en de enorme potentie van het moment van Nu. Het moment van Nu stelt je voortdurend in staat om je belevingswereld bewust te veranderen in een belevingswereld die prettiger en aangenamer is.

> Lees verder in deel 4:  Overtuigingen en gedachten

© Dewaputra