Geinvesteerde YPs weer zichtbaar maken


#durftevragen Geïnvesteerde YPs weer zichtbaar maken.

Vroeger zag je bij een post altijd het totaal aantal YPs dat al in die post is geinvesteerd, links voor het icoontje van de eerste investeerder als je daar met de muis boven ging staan,

Nu zie je dat totaal aantal alleen nadat je zelf een upvote hebt gedaan. Dat verdwijnt weer zodra je de pagina ververst.

Het totaal aantal YPs dat al in een post is geinvesteerd is relevant om te bepalen of je al dan niet in die post gaat investeren, je hebt dat totaal nodig om te berekenen hoeveel er in de pot moet zitten om je investering verdubbeld terug te zien.

Kan dat totaal aantal geinvesteerde YPs weer permanent zichtbaar gemaak worden?

Gerelateerd hieraan, vrpeger kon je een bericht in je inbox dat je zoveelste in de wachtrij bent, aanklikken waarna een popup verscheen die het aantal YPs in de pot en de wachtrij toonde.
Nu is dat bericht niet aanklikbaar. Kan dit weer aanklikbaar gemaakt worden zoals vroeger?

Dank!