Een geheimzinnig zakhorloge (slot)


Vorige delen gemist? > Begin te lezen bij deel 1

8 is de sleutel die het mysterie van de dood oplost. Verander om het geheim te ontdekken mens, en ben vrij......

Het raadsel opgelost?

Dat schilderij van Poussin verbergt ook een geheim, maar daar ontbreek iets, bedenk ik me. Die grammaticaal onjuiste Latijnse titel....

In ‘et in Arcadia Ego’ ontbreekt een werkwoord, realiseer ik me, wat impliceert dat er een aktie nodig is om de ware betekenis van de zin te onthullen.  “Zelfs in Arcadië .... ik (de dood)”.

In de tijd van Poussin was het anagram enorm populair, het is daarom aannemelijk dat de zin ‘I Tego Arcana Dei’ betrokken moet worden om erachter te komen welke aktie er nodig is om naar Arcadië te gaan, of om daar te zijn. “Verdwijn! Ik (de dood) bewaar God’s geheimen”.

Hmmm.... Het anders bekijken van die zichtbare zin om God’s geheimen te ontdekken symboliseert op zich eigenlijk al een veranderingsproces. Een veranderingsproces dat de mens moet ondergaan om God’s geheimen te ontdekken? Dat komt in elk geval dan overeen met wat er op dat ontdekte briefje staat.

De mens moet veranderen, anders gaan denken, een andere logica adopteren. De oude manier van denken moet eerst verdwijnen, zodat de nieuwe manier van denken geadopteerd kan worden. In feite is dat symbolisch voor sterven en opnieuw geboren worden. 

Ik moet denken aan het Zwanenmeer van Tchaikovsky, waarin een zwaan verandert in een prachtige jonge vrouw gekleed in een witte jurk van zwanenveren, Prinses Odette, die door een boze tovenaar ontvoerd en betoverd is zodat ze overdag een zwaan is en ’s nachts weer tijdelijk een vrouw.

En prins Siegfried die haar vind en verliefd op haar wordt, haar eeuwig trouw zweert en belooft met haar te trouwen, wat de betovering zou doorbreken.

Op een bal in het koninklijk paleis denkt Sigfried haar terug te zien in een zwarte jurk. Hij danst met haar, stelt haar voor aan de hofhouding en verklaart met haar te willen trouwen. Dat ziet hij plots Odette staan in haar witte jurk. De vrouw waar hij mee heeft gedanst blijkt Odile, de dochter van de boze tovenaar, te zijn die sprekend op Odette lijkt. Siegfried ziet in dat hij een vreselijke vergissing heeft gemaakt maar hij is te laat, hij is haar door zijn verklaring niet trouw gebleven waardoor de betovering niet ongedaan kan worden gemaakt. 

Is dat niet symbolisch voor de meeste mensen, die betoverd zijn en opgesloten zitten in lineaire denkpatronen?

Ook moet ik denken aan de stervende zwaan uit de Phaedo van Plato; hierin laat hij Socrates op de avond voor zijn terechtstelling zeggen dat stervende zwanen mooier zingen dan ooit tevoren, niet uit droefheid maar uit blijdschap over de weldaden die hen na de dood te wachten staan.

Hmm... maar wat betekent die 8?

8 is de sleutel die het mysterie van de dood oplost. Verander om het geheim te ontdekken mens, en ben vrij......

Die toon en de opbouw van die zin....  zoiets ben ik al eens eerder tegengekomen, maar waar?

Ik schenk nog een kop koffie in. Nippend van de hete koffie leun ik nadenkend achterover. 

Dan schiet me te binnen dat die zin wel wat lijkt op de teksten die ik ooit op de smaragden tafelen van Thoth heb gezien.

Thoth.... het geheim van Thoth en van de dood...... Misschien dat de 8e tafel aanwijzingen geeft? 

En die smaragden tafelen zijn indertijd vertaald door Doreal......

Ik haal mijn laptop om uit te gaan zoeken of het verhaal van Thoth uitkomst kan bieden. Even later zit ik te lezen in de smaragden tafelen. Een aantal passages springen eruit, zelfs die 'hellehonden' worden genoemd, de 'hellehonden' die je van je bewustzijn (wat je in principe bént) willen beroven waarin je zit opgesloten. Een bewustzijn dat lineair en tijdsgebonden is. En het horloge staat symbool voor lineaire tijd.....

Fragment uit Emerald Tablet 8

 

Know ye, the HOUNDS of the Barrier
move only through strange angles
and never through curves of space.
Only by moving through curves
can ye escape them,
for in angles they will pursue thee.

Aye, know ye man,
that the Soul who dares the Barrier
may be held in bondage
by the HOUNDS from beyond time,
held till this cycle is completed
and left behind
when the consciousness leaves.

Man is in process of changing
to forms that are not of this world.
Grows he is time to the formless,
a plane on the cycle above.
Know ye, ye must become formless
before ye are with the LIGHT,

Calm let thy mind be.
At rest be thy body:
Conscious only of freedom from flesh.
Center thy being on the goal of thy longing.
Think over and over that thou wouldst be free.
Think of this word La-Um-I-L-Ganoover
and over in thy mind let it sound.
Drift with the sound to the place of thy longing.
Free from the bondage of flesh by thy will.

Not as man am I
for free have I become of dimensions and planes.
In each, take I on a new body.
In each, I change in my form.
Know I now that the formless is all there is of form.

Ik lees het een paar keer over en geloof dat ik het begin te snappen. Anders denken, buiten lineaire tijd om. Dus op een ander niveau van bewustzijn. Ook zegt Thoth dat de mens al bezig is te veranderen en dat we onderweg zijn naar een nieuwe dimensie die hoger is dan de huidige.

En de mens bestaat in essentie uit bewustzijn, bewustzijn dat zich zo optimaal mogelijk en in verschillende vormen kan en wil uiten. In elke dimensie een andere vorm, een ander lichaam....

En ook Buddha zei het lang geleden al: overtuigingen en gedachten maken de mens tot wat hij is.

Bewustzijn is multidimensioneel en kan niet sterven. Bewustzijn kan incarneren en verlaat het lichaam weer als 'de tijd erop zit'. De mens is een vormloze bewustzijns-entiteit die in de fysieke, derde dimensie een fysieke vorm, een lichaam kan aannemen. De derde dimensie, naast al die andere dimensies die tegelijkertijd bestaan. 

Het geheim van de dood is dat de dood niet bestaat..... en wie dat beseft, is vrij.....

© Dewaputra