Evaluatie: Upvote resultaten na een maand


UPVOTE 

Op 8 oktober 2018 werd het UPVOTE systeem op Yoors geïntroduceerd. We zijn nu precies een maand verder, wat een mooi tijdstip is voor een eerste persoonlijke evaluatie.

UPVOTE in het kort

UPVOTE is een middel om zowel blogs van anderen als eigen blogs in de schijnwerpers te zetten waardoor deze blogs meer pageviews kunnen genereren.

UPVOTE biedt tevens een beleggingsmogelijkheid waarmee zowel de auteur als de upvoter extra YP's kunnen verdienen.

Met het UPVOTE systeem heeft bloggen op Yoors een nieuwe dimensie gekregen. 

Voor wie nog niet (goed) bekend is met UPVOTE, in deze blogs kun je meer informatie vinden over dit systeem:

 

EVALUATIE

In het begin was het nog even zoeken naar een juiste balans. Het UPVOTE systeem was nog gloednieuw en de ervaring met een dergelijk systeem ontbrak. Uiteraard maak je zonder de nodige ervaring inschattingsfouten, maar met relatief voorzichtige inzetten heb ik de schade op dat vlak beperkt weten te houden. 

Het was een kwestie om goed te leren in te schatten welke posts goed lopen en welke minder. Dit is in eerste instantie bepalend voor de hoogte van je Yp inzet op een post. Daarnaast is van belang hoeveel mensen er voor jou al hebben ingezet, en hoeveel. In het algemeen kun je stellen dat je kans op rendement afneemt naarmate er meer beleggers voor je zijn. Je belegging behoort in dit opzicht een berekend risico te zijn. En dat blijkt zeer goed te doen!

Als je berekend risico aangeeft dat het lastig zal worden om je inzet verdubbeld te zien, hou je er dus al rekening mee dat je je inzet 'kwijt' bent. Dat heb ik tussen aanhalingstekens gezet. Want als je een post goed vindt, dan ontvangt de auteur van die post Royalty Yps van jouw inzet, dus een 'verloren' inzet blijft in dit opzicht een bewuste keuze.


In deze persoonlijke evaluatie kijken we naar Upvote Yp's, Royalty Yp's, Pageview Yp's en het totale dagsaldo, effectief per dag en gemiddeld per dag over de afgelopen maand genomen. 
Ik heb vanaf de introductiedag van UPVOTE alle bij- en afschrijvingen in een Excel sheetje bijgehouden. De onderstaande grafieken en toelichtingen zijn hiervan afgeleid.

UPVOTE YP's

Over de afgelopen maand heb ik gemiddeld 13x per dag een post ge-upvoted. Van die 13 upvotes behaalden 8 upvotes een rendement, 5 upvotes bleven zonder rendement. In totaal heb ik deze maand 3606 Yps met upvoten verdiend.

Het grootste 'verlies' was 646 Yp op 11 oktober, toen ik mijn post "Handleiding voor verstandig upvoten" achteraf met 800Yp heb geupvoted om deze hoog in populair te laten scoren. De filosofie hierachter was dat die 'verloren' investering zich op termijn met Pageview Yp's zou terugbetalen. De grootste winst was 319 Yp, op 29 oktober,

In Yp's uitgedrukt heb ik gemiddeld per dag 127 Yp's verloren tegen 243 Yps die werden uitgekeerd, wat een gemiddeld winst saldo van 116 Yps per dag opleverde, oftwel 11,6 eurocent per dag.  Dat is ongeveer 3600 Yp inkomsten aan Upvote Yps per maand, oftewel Eur 3,60. Rijk wordt je er dus niet van, maar het is zeker wel een leuk beleggingsspel om te spelen.

ROYALTY YP's

De Royalty Yp's zijn pas op 25 oktober gestart, maar neem ik toch mee in deze evaluatie.

De afgelopen 14 dagen heb ik in totaal 758 Royalty Yps ontvangen, dat is gemiddeld 54 Yps per dag.
Topdag was 29 oktober met 110 Royalty Yp's, het laagste aantal was 15Yps op 4 november.

PAGE VIEW YP's

Bij dit overzicht dien ik allereerst op te merken dat ik het voornamelijk moet hebben van pageviews binnen Yoors. Ik ben niet actief aanwezig op de (overige) sociale media, dus ik ontvang dan ook nauwelijks Yps uit posts die elders gedeeld worden. Ook ben ik geen 'commercieële' schrijver. Nochtans merk ik dat ik nu meer pageviews krijg dan voor de introductie van het Upvote systeem. Ik schat in dat ik de afgelopen 30 dagen tussen de 2 a 3 x meer pageviews per dag heb gekregen dan voorheen. Mijn voorzichtige conclusie is dan ook dat UPVOTE wel degelijk een positieve invloed heeft op het aantal pageviews, in elk geval binnen Yoors.

De afgelopen dagen kreeg ik 5500 Pageview Yp's bijgeschreven, dat is gemiddeld 178 Yp's per dag. 

TOTAAL DAGSALDO

Zoals uit de eerdere grafieken al was af te leiden, is mijn totale dagsaldo ook in de plus geëindigd.

Slechts twee keer een negatief dagsaldo in de afgelopen 30 dagen: -422 Yp op 11 oktober en -8 Yp op 20 oktober.

Het hoogste positieve dagsaldo was 724 Yp op 10 oktober.

Totaal aantal Yps over de afgelopen dagen was iets minder dan 9900 Yp's, (Eur 9,90), dus ongeveer 10 Euro per maand. Gemiddeld per dag was de opbrengst 318 Yp (een kleine 32 Eurocent).

CONCLUSIE

Ondanks het feit dat ik geen commercieële schrijver ben en niet actief ben op de overige sociale media, is Yoors met haar UPVOTE systeem  een uitstekend platform om een klein zakcentje bij te verdienen. 

Wie wel op de overige sociale media actief is en daar regelmatig posts deelt, zal zeker meer dan een klein zakcentje met Yoors en UPVOTE kunnen verdienen.

Kortom: met vlag en wimpel geslaagd!