Gedachteloze aandacht


Bewustzijn uit zich in verschillende gedaantes.

Wakend bewustzijn interpreteert wat de zintuigen waarnemen. Het geeft vertrouwde vorm in herkenbaar beeld, geluid, reuk, smaak en tastgevoel

Wakend bewustzijn plakt labels, aangeleerde woorden voor zintuiglijk waargenomen vormen.

Interpreteert een baby, nog niet geletterd, vormen op dezelfde manier als volwassenen dat doen?

Dromend bewustzijn toont niet-zintuigelijke beelden die als zintuiglijk waargenomen beelden in schijnbare herinnering worden getoond. Waar ligt de grens?

Onbewust bewustzijn regeert tijdens de diepe, droomloze slaap, zintuiglijk niet te vatten maar met ongetwijfeld, ongekende effecten. Ik wou dat ik hier meer over wist, dan kon ik erover vertellen.

Gedachteloze aandacht, Tussen de vormgeving van het wakend bewustzijn van zintuiglijke impressies zit een hiaat, een kortstondig tijdspad waarin de zintuiglijke waarneming nog niet een aangeleerde, bewuste vorm heeft gekregen. Het tijdspad dat teruggaat naar een ongeletterd verleden.

Allesbehalve een leegte, maar een gat vol pure informatie welke gevat kan worden door bewust toegepaste, gedachteloze aandacht.

Informatie die zonder nadenken, zonder voorafgaande verstandelijke analyses, kan worden benut. Kinderlijk eenvoudig, het is niet anders uit te drukken.

Buitengewoon, ongekend en voor het gros der geletterde 'gelovigen' ongelofelijk.

Noem het inspiratie, ingeving, Eureka!

Een onverwachte maar op het juiste moment aangeleverde oplossing voor datgene waar, op uw persoonlijke vlak als volwassene, een oplossing voor nodig is.

Gedachteloze aandacht houdt uw spiegel schoon en licht en verzekert u van een tevreden leven waarin geleefd wordt zonder te hoeven overleven.

Gelukkig geen idee of concept, maar een werkelijkheid die in werkelijkheid kan worden beleefd.

© Dewaputra.