Ontaard (Enriqueau)


In deze enriqueau komt het element aarde `zestien keer voor in 12 regels.

Ontaard
 

Twee zwaar behaarde bejaarden met lange witte baarden
verjaarden op dezelfde dag.
De drank benevelde deze normaal zo bedaarde bejaarden
waardoor hun verjaardag spontaan ontaarde
in een hard gelag.

Door ongeëvenaarde drankinname stortten beide snel ter aarde
wat nauwelijks enig opzien baarde (volgens het getuigenverslag).

Gelukkig dat men er een arts ontwaarde
(een fijnbesnaarde man met veel gezag)
die beide ontaarde bejaarden snel doodverklaarde
- iets wat hem uiteraard bezwaarde -

Het was een zware dag.

*

© Dewaputra
afbeelding: unspalsh.com

18x lucht in zes regels?